Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Badanie sprawozdań finansowych Mysłowice - czego nie obejmuje ubezpieczenie OC?

Badanie sprawozdań finansowych Mysłowice może być przeprowadzane przez podmioty, posiadające odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z z art. 48 ust 2 ustawy z dnia 7.05.2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, każdy podmiot prowadzący działalność z zakresu badania sprawozdań finansowych zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC. Polisa OC zawierana jest na okres 12 miesięcy i należy ją zawrzeć nie później niż w dniu wpisu na listę podmiotów, posiadających uprawnienia do wykonywania badań sprawozdań finansowych. Świadczenie OC chroni szkody, które wyrządziła osoba ubezpieczona, będące skutkiem jego działania lub zaniechania. Niestety, niektórych zdarzeń ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje.

Audyty Mysłowice muszą być przeprowadzane przez podmioty, które posiadają nie tylko uprawnienia, ale także ubezpieczenie OC. Jednak nie każde zdarzenie objęte jest ochroną ubezpieczeniową. Na co powinny uważać osoby, która prowadzą badanie sprawozdań finansowych Mysłowice? Ubezpieczenie OC nie pokrywa szkód, które polegają na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego: małżonkowi; wstępnemu, zstępnemu rodzeństwu, powinowatym, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia i jej małżonkowi oraz osobie, która pozostaje z ubezpieczonym we wspólnym pożyciu. Polisa nie pokrywa także szkód, które zostały wyrządzone przez ubezpieczonego po skreśleniu go z listy podmiotów, mających uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje ochroną szkód, które są rezultatem nałożonych kar na posiadacza polisy. Ostatnim wyłączeniem są szkody, które są następstwem zamieszek, działań wojennych, rozruchów, aktów terroru.

Więcej informacji na stronie: http://www.efaktury.org/kasa_wyda_kw (kasa wyda / KW)
Słowa kluczowe: badanie sprawozdań finansowych mysłowice, badanie sprawozdań finansowych, audyty mysłowice, ubezpieczenia, działalność, świadczenie, mysłowice, zdarzenie, podmiot, badanie, ochrona, audyty, okres
Data aktualizacji: 03/01/2014 19:22:01

W zakresie terminu rozliczenia faktury korygującej zwiększającej obrót

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka powinna opodatkowywać w Polsce przychody z tytułu prowizji wynikające z faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy na fakturach można podawać obok imion i nazwisk wspólników tylko jeden z tych członów

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku...

Jak udokumentować fakturą VAT usługi świadczone na rzeczowym majątku ruchomym wykonywane d...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005r.- tekst jednolity, z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej:- uznaje za prawidłowe...

Efaktury.org szybki i wygodny sposób na wystawianie dokumentów

W Polsce możliwość rozliczania się za pomocą e-faktur istnieje już od 2005 r. Wciąż jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że e-dokumenty mają taką samą moc prawną, jak te wystawione w sposób tradycyjny. Co więcej, korzystanie z tego...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług nabytych w celu realizacji zadaniaMożliwość zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej jednorazowo do kosztów uzyskania przychoduPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT otrzymanej przed momentem rejestracji w podatku VATCzy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej na oboje małżonków?CIT - w zakresie wyodrębnienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.