Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Biuro rachunkowe Toruń

Biuro rachunkowe w Toruniu przygotuje dla Ciebie sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Równolegle sprawozdanie może zawierać
dane wyrażone w walucie obcej i języku obcym.
Podstawowy zakres sprawozdania finansowego dla mniejszych jednostek obejmuje:
• wprowadzenie do sprawozdania,
• bilans,
• rachunek zysków i strat,
• dodatkowe informacji i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe jednostek zobowiązanych do corocznego badania sprawozdań przez biegłych rewidentów obejmuje
dodatkowo:
• zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
• rachunek przepływów pienięŜnych (sporządzony według metody bezpośredniej lub pośredniej).
Data aktualizacji: 06/11/2011 10:09:55

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

Ustawą z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wielokrotnie nowelizowaną, uregulowane zostały zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i...

Podatnik zapytuje czy dla dokonywanej przez niego dostawy towarów konieczna jest specyfika...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz prawidłowość fakturowania usług transportu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do zmniejszenia obrotu oraz obniżenia podatku należnego w przypadku faktur wewnętrzn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w sytuacji wystąpienia różnic kursowych należy wystawiać faktury korygujące?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony znak: PF 7 02 2005 z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił wystawiając korekty do refaktur i skorygował in minus VAT należny w trakcie realizacji projektu?Czy możliwe jest wystawienie zbiorczej noty korygującej dla jednego dostawcy poprawiającej ten sam powtarzający się drobny błąd na fakturach?Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku świadczonych usług transportowych i kiedy należy rozliczyć wynikający z nich podatek należny?Czy opłata wstępna w leasingu operacyjnym będzie kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości w dniu wystawienia faktury przez leasingodawcę?Czy zakup pościeli profilaktyczno-rehabilitacyjnej udokumentowanej fakturą osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.