Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Chcę prowadzić sprzedaż na aukcji internetowej: czy na zakup towaru podstawą zapisu w księdze może byc wydruk z komputera ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przestawione we wniosku z dnia 07.03.2006r., w części dotyczącej ustalenia dowodów księgowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 07.03.2006r., uzupełnionego pismem z dnia 21.03.2006r. wynika, iż zamierza Pan prowadzić działalność gospodarczą polegającą głównie na kupnie ? sprzedaży towarów za pomocą aukcji internetowych w kraju i zagranicą. Interesuje Pana czy dowodami księgowymi mogą być wydruki z komputera potwierdzające zakup danego przedmiotu na aukcji.

Zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zgodnie z przepisem zawartym w § 12 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), są dokonywane na podstawie wystawionych faktur VAT, dokumentów celnych, rachunków oraz faktur korygujących i not korygujących, zwanych dalej ?fakturami?, odpowiadających warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub innych dowodów wymienionych w § 13 i 14, stwierdzających fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Do innych dowodów księgowych o których mowa w § 14 ust. 1 na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie ? nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach ? przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). Jednak dowody te mogą dotyczyć wyłącznie zakupów wymienionych w § 14 ust. 2 w/w rozporządzenia. Z uwagi na zapis § 14 ust. 2 stwierdzam, iż nie może Pan sporządzonych przez siebie wydruków komputerowych dot. zakupów na aukcjach internetowych w kraju i zagranicą, zastosować jako podstawy zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż w/w odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zamiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.
Słowa kluczowe: aukcja, dowód, dowód księgowy, dowód zakupu, internet, zakup
Data aktualizacji: 17/01/2013 03:00:01

Wystawianie faktur korygujących w formie papierowej do faktur wystawionych w formie elektr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Wadowice 34-100 ul. Legionów 22

Zasięg terytorialny miasta gminy Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów,Tomice, Wadowice, Wieprz powiaty wadowicki województwo małopolskie Konta bankowe CIT 55101012700029032221000000 VAT...

Rozliczenia zapłaty za opinie sporządzone przez biegłego sądowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opisany przez podatnika sposób korekty wewnątrzwspólnotowych nabyć jest zgodny z przep...

Pismem z dnia 05.12.2006r. (data wpływu do Urzędu 18.12.2006r.). Strona zwróciła się z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącego momentu dokonania korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Obecnie przedmiotem działalności...

Kiedy można odliczyć podatek VAT z faktury wystawionej w 2004 r. jeżeli towar otrzymano w...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie Strony z dnia 24.09.2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Usługi rachunkowe Słupsk - najlepsza propozycja dla wszystkichFaktury anglojęzyczneDotyczy możliwości odliczenia zawyżonej kwoty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportuCzy od otrzymanych przez Kancelarię, a zasądzonych przez Sąd od pozwanego na rzecz powoda, kosztów zastępstwa procesowego, należy płacić podatek VAT?W jaki sposób dokonać korekty faktur dokumentujących dokonaną sprzedaż?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.