Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy będzie podlegać opodatkowaniu darowizna z tytułu nabycia praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej?

Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8, poz. 60 z 2005r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2005r. (wpłynął 22.03.2005r.) uzupełnionego pismem z 20.04.2005r. (wpłynęło 21.04.2005r.), złożonego przez:

o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie darowizny prawa do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Wnioskodawca wraz z żoną na podstawie umowy o kredyt kontraktowy zawarty na okres od 22 grudnia 2001r. do listopada 2006r. systematycznie gromadzą oszczędności w kasie mieszkaniowej. Obecnie chcieliby scedować prawa i obowiązki do tego rachunku na rzecz swojego syna, który środki zgromadzone na tym rachunku przeznaczy na własne cele mieszkaniowe.

Strona uważa, że taka darowizna nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 510 §1 Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi tę wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły, przy czym darowizną w rozumieniu art. 888 § 1 tegoż kodeksu jest umowa, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Na podstawie art.1ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz.1514 z 2004r.) nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Jednakże art.4 ust.1 pkt 6 powołanej wyżej ustawy przewiduje całkowite zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycie w drodze darowizny praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego przez małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z posiadaczem rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej, pod warunkiem przeznaczenia środków zgromadzonych na tym rachunku na cele mieszkaniowe.

Z treści przedmiotowego wniosku wynika, że prawa do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej zostaną darowane przez rodziców synowi, a ten wykorzysta zgromadzone środki na cele mieszkaniowe, a więc będą spełnione wszystkie warunki zawarte w powołanym art.4 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W związku z tym w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie zwolnienie przewidziane w tym przepisie.

W przypadku jednak niewykorzystania całości kwoty z rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej na cele mieszkaniowe przez obdarowanego, pozostała nadwyżka będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
Słowa kluczowe: darowizna, kasa mieszkaniowa, rachunek oszczędnościowo-kredytowy
Data aktualizacji: 26/01/2013 18:00:01

Czy sprzedaż wierzytelności własnej faktorowi podega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 09.03.2005 r., nr PP2-443 6 05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od...

Czy podatek VAT wynikający z faktury za naprawę samochodu / towaru / dokonaną przez przewo...

W związku z art. 86 ust.1 i art. 88 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...

Czy otrzymywane rachunki i koszty umów cywilno-prawnych zawarte z roznosicielami ulotek, W...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podmiot posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez in...

Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku...

Odloczenie podatku naliczonego z tytułu usług pogwarancyjnych celu ich dalzego refakturowa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy możliwości skorygowania podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych i wystawienia faktur korygującychObniżenie podatku należnego w związku z wystawieniem faktury korygującej i anulowaniem faktur VATCzy podatek VAT zawarty w fakturze wystawionej przez Gminę należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego?Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w otrzymanych fakturach za usługi remontowe i zakup autobusu?Kiedy powstaje prawo do odliczenia z faktury wystawionej przed wykonaniem usługi jak i przed otrzymaniem płatności?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.