Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy bezpłatne otrzymanie towarów od kontrahenta zagranicznego podlegaja opodatkowaniu VAT i czy należy je dokumentować fakturą wewnętrzną?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

-art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), -art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Spółki, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż Spółka otrzymuje od kontrahentów zagranicznych bezpłatne dostawy towarów (darowizny). Zdarzeń tych Wnioskująca nie dokumentuje fakturą wewnętrzną a tym samym nie ujmuje w rejestrach VAT.

W związku z powyższym prosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska dotyczącego sposobu dokumentowania w/w darowizn.

Zdaniem Spółki powyższe darowizny, nie podlegają systemowi VAT, a co za tym idzie nie ma obowiązku ich opodatkowania.

Ustosunkowując się do powyższego, należy stwierdzić co następuje:

Stosownie do przepisów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2) eksport towarów;

3) import towarów,

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Powyższy przepis stanowi zamknięty katalog zdarzeń, które ustawodawca zakwalifikował do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle natomiast regulacji przepisów art. 9 ust. 1 w/w ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzenia jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Zatem, w przypadku gdy dostawca unijny nie ustalił żadnego wynagrodzenia za dostarczone towary, tj. nie określił wymaganej kwoty do zapłaty bądź też nie określił w umowie ekwiwalentnej wymiany towaru lub świadczenia usług w zamian za dostawę, wówczas czynność taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu wyżej cytowanej ustawy.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, iż przypadki, w których Podatnik obowiązany jest do wystawienia faktur wewnętrznych VAT, regulują przepisy art. 106 ust. 7 przywoływanej ustawy. Są to czynności wymienione w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz import usług. Fakturami wewnętrznymi dokumentuje się również zwrócone kwoty dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W sytuacji opisanej przez Spółkę nie mają miejsca żadne z ww. czynności. Nieodpłatne otrzymanie towarów od dostawcy nie mieści się bowiem w zamkniętym katalogu zdarzeń zakwalifikowanych do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego postanawia jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, darowizna, faktura wewnętrzna, nieodpłatna dostawa towarów, nieodpłatne nabycie, towar
Data aktualizacji: 05/10/2013 17:59:16

Czy usługi krawieckie, sprzedawane za pośrednictwem internetu, mogą być opodatkowane zrycz...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 stycznia 2007 r. (data wpływu 15.01.2007...

Czy na towar przeznaczony do remontu środka trwałego, który pochodzi z własnego magazynu n...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 21.10.2005 r. (data wpływu do Urzędu -...

Termin do obniżenia odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie usługi transportowej związanej z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jakie są zasady ustalania różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie sprzedaży akcji za pośrednictwem domu maklerskiegoBrak opodatkowania czynności udzielania informacji (m.in. - opłaty za poświadczanie dokumentów, sprzedaż mapAutomatyczne wystawianie faktur poprzez web APIPrawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących premię pieniężnąCzy możliwe jest odliczenie podatku VAT, zawartego w fakturach dokumentujących zakup urządzeń i oprzyrządowania w związku z realizacją projektu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.