Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy bilet miesięczny spełnia wymogi faktury i w pełni może ją zastąpić dla udokumentowania wydatków poniesionych na dojazdy do szkół?

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy posiadany bilet miesięczny spełnia wymogi faktury i w pełni może ją zastąpić?.

W roku 2005 zgłaszają się uczniowie, którzy wykupili bilety miesięczne w 2004 r. na dojazdy do szkół. Teraz otrzymują stypendia wypłacane przez Starostwa Powiatowe. Do udokumentowania poniesionych wydatków na dojazdy przedstawiają bilety miesięczne, których samorządy nie honorują, a żądają faktur. Stanowisko pytającego jest następujące organizacje samorządowe bądź też inne podmioty gospodarcze przyjmujące i rozpatrujące wnioski o pomoc finansową z tytułu dojazdu dzieci do szkół i innych placówek wychowawczych winny traktować przedstawione bilety miesięczne jako dokumenty zachowujące wszystkie wymogi określone w § 12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., jakie powinna zawierać faktura. Wprawdzie druk biletu miesięcznego w nazwie nie zawiera określenia faktura, ale spełnia jej wymogi.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy

Całość spraw związaną z fakturami VAT regulują przepisy art. 106 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (obecnie obowiązujące) (Dz. U. z 2005 r. Nr 95 poz. 789) w rozdziale 4 - szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać oraz sposób i okres przechowywania. Natomiast jakie dokumenty winny być podstawą zwrotu poniesionych wydatków decyduje Rada Gminy w uchwalonym regulaminie. Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej i ma prawo określić zasady rozliczania udzielonych stypendiów. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) nie doprecyzowała zasad udzielania stypendium szkolnego oraz sposobu jego ustalania. Pozostawiła to w gestii władz samorządowych.

Wspomniana ustawa w art. 90f stanowi, że Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, w którym w szczególności określa:

sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Regulamin wypłat uchwalony przez samorządy nie powinien być sprzeczny z ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694), która w art. 21 ust 1 stanowi co powinien zawierać dowód księgowy tj.:

rodzaj dowodu i jego nr identyfikacyjny, określenie stron (nazwy i adresy), opis operacji i jej wartość, datę dokonania operacji, podpis wystawcy i osoby, której wydano, stwierdzenie sprawdzenia dowodu.

Danych określonych w punkcie 5 i 6 można zaniechać, jeśli to wynika z odrębnych przepisów.

W związku z powyższym dla udokumentowania poniesionych wydatków na dojazdy do szkół wystarczającym jest miesięczny bilet autobusowy pod warunkiem, że w regulaminie wypłat stypendium rada samorządu nie postanowiła inaczej.
Słowa kluczowe: bilety, dokumentowanie wydatków, faktura VAT, stypendia
Data aktualizacji: 21/01/2013 21:00:01

Księgowość Pabianice, kredyty a prowadzenie działalności

Obecnie coraz więcej osób, by prowadzić biznes swojego życia, musi na jego rozpoczęcie wziąć kredyt. Jednak jego posiadanie oznacza także, że należy je odpowiednio księgować. Jakie są zasady rozliczania rat kredytowych i czy warto powierzyć tę...

Co powinna zawierać faktura VAT wystawiona przez biegłego geodetę?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 6 czerwca 2005...

Czy powstają niedopłaty lub nadpłaty na koncie rozrachunków z kontrahentem w związku z prz...

W dniu 12.06.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismami z dnia 25.07.2006r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego...

Dotyczy ustalenia dochodu dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w zwi...

Pismem z dnia 9 grudnia 2005r., uzupełnionym pismem z dnia 17 stycznia 2006r., Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Z treści wniosku...

Korekta błędnie wystawionej faktury VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy skorygowanie błędu nazwy i adresu nabywcy towaru, na fakturze VAT, winno być dokonane za pomocą noty korygującej czy faktury korygującej?Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej na oboje małżonków?Urząd Skarbowy Września 62-300 ul. Warszawska 26Czy Spółka postąpiła słusznie wystawiając fakturę z doliczonym podatkiem od towarów i usług?Brak opodatkowania akcyzą odsprzedaży energii elektrycznej, opodatkowanej na poprzednim etapie obrotu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.