Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług można dokumentować notą obciążeniową?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 01.08.2006r.(data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 08.08.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dokumentowania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług .

stwierdza, że:

stanowisko podatnika przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 01 sierpnia 2006r (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 08.08.2006r) Podatnik zwrócił się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Podatnik przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż podstawowym celem działalności Spółki jest tworzenie i realizacja kampanii marketingowo - reklamowych Kasy ., koordynacja działań . oraz realizacja pojedynczych kampanii reklamowych i marketingowych dla Kas i innych podmiotów systemu .

W ramach umowy zawartej z ., Spółka świadczy usługi polegające na opracowaniu planu wydatkowania środków z budżetu reklamowo - promocyjnego Kasy ., wykonaniu zatwierdzonego przez Kasę planu oraz dokumentowaniu zrealizowanych zadań w tym zakresie.

Usługi powyższe wykonywane są zgodnie z harmonogramem działań opracowywanym na kolejne kwartały roku z góry. Jednym z zadań wchodzących w zakres usług przypadających na II kwartał 2006roku była organizacja warsztatów dziennikarskich w USA. W zakresie usługi mieściła się kompleksowa organizacja wyjazdu, a w tym między innymi przelot i noclegi zaproszonych gości. W warsztatach brali też udział dodatkowo przedstawiciele Spółki oraz zleceniodawcy Kasy .

Podatnik jako organizator wyjazdu pokrył koszty biletów lotniczych za swoich przedstawicieli oraz za zaproszonych dziennikarzy. Koszty noclegów oraz przejazdów na terenie USA zostały opłacone częściowo na miejscu kartami płatniczymi, a częściowo, na podstawie faktury od kontrahenta z siedzibą w USA, przelewem przez Podatnika.

W końcowym rozliczeniu okazało się, iż pomyłkowo obciążono Podatnika w fakturze zagranicznej za noclegi pracowników zleceniodawcy - Kasy .

W związku z tym, iż nie wchodziło to w zakres usług Podatnika przewidzianych umową, Spółka wystawiła notę obciążeniową za wartość noclegów pomyłkowo opłacanych w zbiorczej fakturze zagranicznej, przeliczając kwotę wyrażoną w USD po kursie z dnia zapłaty zastosowanym przez bank z którego usług korzysta, doliczając różnice kursowe wynikające z transakcji w części przypadającej na wartość noty obciążeniowej.

Zapytanie podatnika

Czy postąpiliśmy prawidłowo dokumentując powyższe wydarzenie notą obciążeniową?

Stanowisko Podatnika.

W związku z tym, iż zakres usługi określonej w zatwierdzonym przez zleceniodawcę harmonogramie, nie obejmował pokrycia kosztów wyjazdu pracowników Kasy ., a obciążenie znajdujące się w wystawionej na Spółkę fakturze od kontrahenta zagranicznego było pomyłkowe. Podatnik uważa, iż postąpił prawidłowo wystawiając notę obciążeniową za zwrot kosztów pomyłkowo opłaconych przez Podatnika kosztów wyjazdu pracowników .

Usługa, którą Podatnik opłacił, została wykonana na terenie USA (noclegi) i w związku z tym nie podlega przepisom polskiej ustawy o podatku od towarów i usług, aby móc udokumentować operację fakturą VAT (refakturą).

Dodatkowo sprostowanie faktury przez kontrahenta zagranicznego okazało się niemożliwe do wyegzekwowania.

Odnosząc się do przedmiotowego stanu faktycznego tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje:

Kwestię wystawienia faktur VAT, reguluje art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz rozdział 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U Nr 95 poz. 798 ze zm.) zawierający szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust.2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art.120 ust. 16.

Zgodnie z generalną zasadą fakturami VAT oraz fakturami wewnętrznymi dokumentuje się jedynie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czynności niepodlegające opodatkowaniu tym podatkiem dokumentuje się zwykłymi rachunkami, notami księgowymi lub innymi dokumentami księgowymi zewnętrznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z 1997r. z późn. zm.).

Zatem tutejszy organ podatkowy stwierdza, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę w wniosku z dnia 01 sierpnia 2006r jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego i postanawia jak w sentencji.
Słowa kluczowe: dokumentacja księgowa, faktura, noty
Data aktualizacji: 10/01/2013 12:00:01

Urząd Skarbowy Kędzierzyn Koźle 47-224 ul. Piotra Skargi 19

Zasięg terytorialny miasta Kędzierzyn-Koźle gminy Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś powiaty kędzierzyńsko-kozielski województwo opolskie Konta bankowe CIT 61101014010047762221000000 VAT 11101014010047762222000000 PIT...

Jak prawidłowo wystawić fakturę wewnętrzną przy WNT /korekta zaliczek/?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz...

Skutki podatkowe połączenia przez przejęcie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie usług świadczonych na rzecz kontrahenta zagranicznego oraz wystawiania faktu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik ma obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej od nabywcy usługiPrawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur następnie korygowanychCzy prawidłowe jest wystawianie faktur z 22% podatkiem VAT dla Spółki zagranicznej?Czy spadkobierca może złożyć deklaracje VZM-1 i dołączyć faktury wystawione na spadkodawcę, czyli na zmarłą i otrzymać zwrot części wydatków?Rozliczenia podatku z tytułu zapłaty zaliczki za zakup linii technologicznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.