Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy darowizna pieniężna przekazana na rachunek bankowy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.09.2005 r. wpłynął wniosek Podatnika (uzupełniony w dniu 11.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Podatnik wpłacił w formie darowizny kwotę 5.000, 00 zł na rachunek bankowy na cele statutowe.

Postawiono pytanie:1. Czy darowizna pieniężna przekazana na rachunek bankowy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?i zajęto następujące stanowisko:

Działając zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dostawa towarów i usług) oraz art. 43 (zwolnienia) nie znalazłam zapisu dotyczącego darowizny w formie pieniężnej, dlatego też uważam, że czynność ta nie podlega w/w ustawie.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Katalog czynności opodatkowany podatkiem od towarów i usług został zamieszczony w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).Zgodnie z przepisami zawartymi w tym artykule opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in.1.odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, 2.export towarów, 3.import towarów, 4.wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na erytorium kraju, 5.wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,

Natomiast w art. 6 w/w ustawy wymieniono czynności, które opodatkowaniu nie podlegają, czyli takie czynności, które wymienione są w art. 5 ustawy o VAT, ale ich przedmiotem nie są ani towary, ani usługi w rozumieniu art. 2 ust. 6 cyt. wyżej ustawy. Zgodnie z powołanym przepisem towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.Wszystko zatem co nie mieści się w granicach przedstawionego wyżej pojęcia zaliczane jest do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Dotyczyć to będzie m.in. darowizn pieniężnych.

Pouczenie

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14a § 4 w związku z art. 236 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, darowizna
Data aktualizacji: 24/12/2012 15:00:01

Odliczenie podatku VAT wynikającego z wystawionych przez Wnioskodawcę i niezapłaconych prz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek naliczony - z tytułu wykonywania czynności legalizacji i napraw...

Podatnik świadczy usługi w zakresie zabudowywania wodomierzy, które uprzednio muszą być naprawione i zalegalizowane. Naprawy i legalizacji dokonuje kontrahent podatnika. Dotychczas podatnik otrzymywał fakturę dokumentującą powyższe usługi, która...

Dotyczy wystawienia faktur korygujących dokumentujących udzielenie skonto

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60), art.29 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54...

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług w sytuac...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury w miesiącu otrzymania duplikatu...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x złożonym przez X w sprawie interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zasady wystawiania fakturObowiązek wystawiania rachunków przez Wspólnotę Mieszkaniową na pokrycie kosztów zarząduSposób potwierdzenia przez kontrahenta odbioru faktury korygującejDokumentowanie zakupów dokonywanych od rolnika ryczałtowegoDostawa towarów w systemie wysyłkowym na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą a obowiązek stosowania kasy rejestrującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.