Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy dla agenta powinno się również wystawiać rachunki, tak jak dla pozostałych firm?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 7 grudnia 2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2005 r. w tut. Organie podatkowym został złożony wniosek, który został uzupełniony pismem z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku zawarto pytanie:"czy dla agenta powinna Pani również wystawić rachunki, tak jak dla pozostałych firm"?.

Z treści pisma wynika, że od 1999r. prowadzi Pani działalność - pośrednictwo ubezpieczeniowe. Praca Pani polega na zawieraniu ubezpieczeń z potencjalnymi klientami i przekazywaniu zawartych polis do firm ubezpieczeniowych z którymi ma Pani podpisane umowy agencyjne na wykonywanie czynności agencyjnych. Twierdzi Pani, że : "zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług działalność pośrednictwo ubezpieczeniowe jest zwolniona podmiotowo z podatku od towarów i usług. W związku z tym, firmom ubezpieczeniowym z którymi ma Pani podpisane umowy wystawia Pani rachunki. Jednak jedną umowę ma Pani podpisaną z agentem wyłącznym na sprzedaż przez niego prowadzonej firmy ubezpieczeniowej w zakresie produktów ubezpieczeniowych. Umowa ta, to umowa na czynności agencyjne czyli dokładnie takie same jak umowy pozostałe a podpisane bezpośrednio z firmami ubezpieczeniowymi". Uważa Pani, że skoro jest Pani zwolniona podmiotowo z podatku VAT i nie osiągnęła kwoty, która obligowałaby Panią do zapłaty podatku a czynności agencyjne są Pani podstawową i jedyną działalnością powinna Pani również i dla agenta wystawiać rachunki.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 98, ppz.798 ze zm.) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT".Natomiast art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stanowi, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Podatnicy, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiaj ą rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że jest Pani zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z tym może Pani udokumentować świadczoną usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego dla agenta, rachunkiem, o którym mowa w art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej.

Na dzień wydania niniejszej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, w tej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.Pouczenie:Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: pośrednictwo, rachunki
Data aktualizacji: 11/01/2013 18:00:01

W jakiej części przysługuje prawo do odliczenia z faktury na zakup ciągnika rolniczego?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Brzeziny 95-060 ul. Sienkiewicza 16

Zasięg terytorialny miasta Brzeziny gminy Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Rogów powiaty brzeziński województwo łódzkie Konta bankowe CIT 26101013710014142221000000 VAT 73101013710014142222000000 PIT 23101013710014142223000000 budżetowe pozostałe...

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do otrzymywania od ZPRP faktur VAT w miejsce wystawianych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw.uzupełnienia ilości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Starogard Gdański 83-200 ul. Lubichowska 4Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% dla usług transportu międzynarodowegoCzy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów?Przeliczanie kwot w walutach zawartych w fakturach zaliczkowych i końcowychCzy wystawiane faktury sprzedaży usług powinny być pomniejszone o kwoty dokonanych przez kolportera potrąceń?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.