Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy do aktu notarialnego umowy zamiany należy wystawić fakturę VAT?

Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.), § 8 i § 9 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2005r., Nr 95, poz. 798 ) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku wystawienia faktury VAT w przypadku umowy zamiany prawa wieczystego użytkowania niezabudowanych działek

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosku jest nieprawidłowe

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka A nabyła w dniu 09.03.1994r. prawo użytkowania wieczystego działki nr 20/4 o obszarze 1930msup2;.

W celu uporządkowania granicy gruntów pomiędzy Spółką A a Spółką B na podstawie postanowienia i decyzji Prezydenta Miasta dokonano podziału geodezyjnego gruntu. Działka Spółki A została podzielona na działki 20/7(1868msup2;) i działkę 20/8 (111msup2;). Działka Spółki B została podzielona na działki 20/5 (3635msup2;) i działkę 20/6 (37msup2;).

Spółka A i Spółka B chcą dokonać ekwiwalentnej zamiany działek 20/8 na 20/6 w celu urealnienia granicy prawa wieczystego użytkowania gruntów zgodnie z postawionym ogrodzeniem, a tym samym zgodnie z wykorzystywaniem tego prawa do działalności gospodarczej.

Działki objęte umową zamiany są niezabudowane.

W związku z powyższym stanem faktycznym Spółka A stawia następujące pytanie:

Czy do aktu notarialnego umowy zamiany należy wystawić fakturę VAT?

W ocenie Wnioskodawcy powyższa czynność ekwiwalentnej zamiany gruntów, wynikająca z konieczności urzędowego uregulowania granic realnych gruntu, co z kolei wynika między innymi z ponownych obmiarów gruntów (zmniejszenie powierzchni z 2027msup2; na 1979msup2;) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i dlatego nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.

Analiza obowiązujących przepisów prawa podatkowego wskazuje co następuje:

Odnosząc się do powyższego pytania Podatnika stwierdzić należy, iż Naczelnik tutejszego Organu podatkowego postanowieniem z dnia 12 czerwca 2007r., Nr DP-443-26/07 stwierdził, iż umowa zamiany prawa wieczystego użytkowania niezabudowanych działek stanowi generalnie czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów według stawki podatku 22 % - art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 z późń. zm.). Wskazał równocześnie na możliwość zastosowania w przedmiotowej sprawie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy. Zgodnie ze wskazanym przepisem zwolniona z opodatkowania jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Niezależnie od tego, które z przedstawionych rozwiązań znajdzie w sprawie zastosowanie to w myśl art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca i tak zobowiązany będzie wystawić fakturę VAT stwierdzającą w szczególności dokonanie zamiany, datę jej dokonania, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W sytuacji, gdy czynność zamiany prawa wieczystego użytkowania przedmiotowych działek zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, faktura w myśl § 9 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz.798 z późn. zm.) zawierać winna informację o przepisie na podstawie, którego Podatnik stosuje zwolnienie z podatku. Przywołane rozporządzenie w rozdziale 4 wskazuje szczegółowe zasady wystawiania faktur oraz dane, które powinny zawierać.

Podkreślić należy, iż obowiązek wystawienia faktury nie jest uzależniony od tego czy czynność podlega opodatkowaniu czy też korzysta ze zwolnienia. Stosownie bowiem do postanowień § 8 w/w rozporządzenia zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej wystawiają faktury oznaczone nazwą Faktura VAT.

W konsekwencji powyższego stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku należy uznać za nieprawidłowe.

W związku z powyższym stwierdzono jak w sentencji postanowienia.

Podkreśla się, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: akt notarialny, faktura vat, grunt niezabudowany, użytkowanie wieczyste, wystawienie faktury, zamiana
Data aktualizacji: 27/06/2012 22:50:27

Zwrot podatku VAT na konto osobiste podatnika

= Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o...

Czy Spółka może dokonać korekty podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe 2004...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług związanych ze sprzed...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jakie są skutki podatkowe po stronie płatnika w związku z przekazaniem fotografom opłat li...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Drugi Urząd Skarbowy Zielona Góra 65-054 ul. Doktora Pieniężnego 24

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Zielona Góra część wschodnia miasta gminy Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra powiaty zielonogórski województwo...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy należy wystawić fakturę VAT od usługi świadczonej na własne potrzeby związane z własną działalnością gospodarczą?Czy Spółka powinna opodatkowywać w Polsce przychody z tytułu prowizji wynikające z faktur wystawionych przez Spółkę Akcyjną?Czy Spółka powinna wystawić fakturę, jako usługę pośrednictwa finansowego zwolnioną od podatku VAT?Dotyczy refakturowania usługi (decyzji) zajęcia pasa drogowegoZmiany ceny sprzedaży po dostawie udokumentowanej faktura korygująca i jej skutków w zakresie akcyzy należnej od sprzedaży samochodów osobowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.