Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy dostawca towaru ma potraktować premie pieniężne jako rabat, wystawiając faktury korygujące do dostaw?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 08 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 04.10.2005 r. (data wpływu 07.10.2005 r.) znak 1196/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym przez Podatnika stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku odnośnie sposobu udokumentowania wypłaconych premii pieniężnych jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 04.10.2005 r. Jednostka zwróciła się w sprawie udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, wskazując, iż posiada zawartą umowę handlową z siecią supermarketów. Z tytułu współpracy na zakończenie każdego miesiąca zamawiającemu towar (sieci supermarketów) będzie należeć się premia pieniężna w wysokości 5% miesięcznego obrotu. W związku z tym Podatnik sformułował pytanie: czy dostawca towaru ma potraktować to jako rabat wystawiając faktury korygujące do dostaw? Podatnik wyraził stanowisko, iż premię pieniężną winno się potraktować jako wynagrodzenie za świadczenie usług ponieważ nie jest ono związane z konkretną dostawą, ale dotyczy całego obrotu miesięcznego, w związku z tym nabywca winien wystawić fakturę VAT na usługę opodatkowując ją 22% podatkiem VAT.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego jn:

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników w tym między innymi od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone tzn. czy dotyczą one konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie. W przypadku, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą , nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 cyt. na wstępie ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W takim przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

W stanie faktycznym przedstawionym przez Podatnika tzn. w sytuacji gdy premia pieniężna nie jest związana z żadną konkretną dostawą, dotyczy bowiem dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości i ilości towarów w określonym czasie (obrót miesięczny) powyższe przepisy nie będą miały w ocenie tut. organu podatkowego zastosowania. Zaznaczyć jednak należy, że otrzymujący w opisanym stanie faktycznym premię pieniężną będzie miał obowiązek wynikający z przepisu art. 106 ust. 1 ustawy aby wystawić fakturę VAT.

W przedstawionym zatem stanie faktycznym w ocenie tut. organu podatkowego stanowisko Podatnika jest zasadne.
Słowa kluczowe: dostawa towarów, premia pieniężna, rabaty
Data aktualizacji: 21/01/2012 01:56:23

Czy w przypadku wypłaty z OFE na rzecz byłego współmałżonka zastosowanie ma przepis dotycz...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Towarzystwo jest organem Funduszu Emerytalnego. Zgodnie z treścią art. 126 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w razie rozwiązania lub ustania związku małżeńskiego członka...

Kiedy można wystawiać faktury ze stawką 0%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 17.11.2005 roku (wpływ do Urzędu...

Częściowe odliczenie podatku naliczonego z faktury za energię elektryczną oraz refakturowa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Udokumentowanie przyznanego rabatu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należność objęta fakturą z dnia 19.03.2004r. wystawiona przez Spółkę W stanowi w Spółc...

W dniu 08.05.2001r. pomiędzy Spółką z o.o. A a Spółką z o.o. H została zawarta umowa o wykonanie robót na osiedlu mieszkaniowym w budynku 3a. W dniu 27.08.2001r. Spółka A zawarła z podwykonawcą Spółką z o.o. W umowę o wykonanie 12 kompletnych...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie gruntu zabudowanegoUdzielenie pożyczki podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usługForma potwierdzenia odbioru przez kontrahenta faktury korygującejWystawianie dowodów wewnętrznych onlineCzy można dokonać zmiany nabywcy poprzez wystawienie faktury korygującej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.