Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktura dokumentująca zakup oleju napędowego powinna zawierać numery rejestracyjne wszystkich korzystających z tego paliwa ciągników?

Wnioskodawca wnosił o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego poprzez określenie czy faktura dokumentująca zakup oleju napędowego powinna zawierać numery rejestracyjne wszystkich korzystających z tego paliwa ciągników. Strona wskazała w swym wniosku, iż prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług transportowych, opodatkowaną na zasadach ogólnych; jest również płatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca podkreślił w swym piśmie iż zamierza kupować olej napędowy od jednego dostawcy w dużych ilościach - przykładowo około 1500 litrów jednorazowo. Podatnik nadmienił również, iż posiada odpowiedni zbiornik do przechowywania paliwa.

Zdaniem Strony - pytającej o to czy faktura dokumentująca zakup oleju napędowego powinna zawierać numery rejestracyjne wszystkich korzystających z tego paliwa ciągników - do faktury dokumentującej zakup paliwa wystarczyłoby dołączyć oświadczenie Podatnika zawierające ilość zużytych litrów oleju napędowego z wyszczególnieniem numerów rejestracyjnych ciągników.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać są normowane przepisami § 8-27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798). Zgodnie z brzmieniem § 9 ust. 5 w/w rozporządzenia faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu. Reasumując, w sytuacji gdy paliwo nie jest wlewane do baku samochodu lub innego pojazdu samochodowego, ale do zbiornika służącego do przechowywania paliwa nie ma obowiązku umieszczania na fakturze dokumentującej zakup paliwa numerów rejestracyjnych wszystkich korzystających z tego paliwa pojazdów.

Ustosunkowując się do stanowiska Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, w oparciu o w/w przepisy, jak również stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę, stwierdza iż w przypadku zakupu paliwa wlewanego do zbiornika służącego przechowywaniu paliwa nie ma obowiązku umieszczania na fakturze dokumentującej zakup paliwa numerów rejestracyjnych wszystkich korzystających z tego paliwa pojazdów. W celu uprawdopodobnienia faktu wykorzystania paliwa do napędu konkretnych pojazdów zasadne byłoby dołączenie przez Podatnika do faktury oświadczenia dotyczącego ilości zużytego paliwa z wyszczególnieniem numerów rejestracyjnych pojazdów.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko zawarte w piśmie Podatnika jest ono w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Ewentualna zmiana stanu prawnego skutkuje utratą aktualności interpretacji.

Zgodnie z brzmieniem art. 14 b w/w ustawy Ordynacja podatkowa powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże jednak właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura, paliwo
Data aktualizacji: 28/01/2013 18:00:01

Czy Wnioskujący ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dotyczącej...

Na podstawie art. 216 i art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku znak xyz z dnia 27.04.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu...

Urząd Skarbowy Bystrzyca Kłodzka 57-500 ul. Mickiewicza 5

Zasięg terytorialny miasta gminy Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie powiaty część kłodzkiego województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 98101016740023782221000000 VAT 48101016740023782222000000 PIT...

W przypadku prowadzenia 2 rodzajów działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, czy moż...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Pana . - przedstawione we wniosku z dnia 23.12.2004r., który...

Urząd Skarbowy Radomsko 97-500 ul. Mickiewicza 4

Zasięg terytorialny miasta Radomsko gminy Działoszyn, Kiełczyków, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice...

Faktury wystawione przez podmiot nieistniejący

W wyroku z 12 czerwca 2003 r., I SA Łd 332 02 (niepubl.) Naczelny Sąd Administracyjny wyraził następujące stanowisko: W wypadku zakwestionowania przez organy podatkowe wiarygodności faktur podatnikowi przysługuje ponadto prawo posłużenia się innymi...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca może bez ograniczeń odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do motocykli używanych w działalności gospodarczej?Czy skutki podatkowe przyznanych premii Wnioskujaca winna uwzglednić w miesiącu, w którym otrzyma fakturę na premie od dystrybutora?Czy Wnioskodawca powinien wystawić faktury korygujące do duplikatów brakujących fakturCzy prawidłowe jest przyjmowanie terminu powstania obowiązku podatkowego tak jak przy usługach budowlanych?Sposób ewidencjonowania kosztów związanych ze świadczonymi usługami turystyki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.