Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktura VAT powinna zawierać NIP, czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru takich faktur, czy brak tych elementów czyni fakturę nieważną ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dn. 01.07.2004 r. - w sprawie formalnych wymogów faktury VAT Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że:

Przepisy regulujące zasady wystawiania i przechowywania faktur VAT znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zgodnie ze stanem prawnym aktualnym na okres czerwiec do wrzesień 2002 r. - kwestie te regulowało roporządzenie z dnia 22 marca (Dz. U. Nr 27, poz 268). Powołane powyżej rozporządzenie w § 35 ust 1, wymienia elementy, które powinna zawierać co najmniej faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży. Przepis cytowanego rozporządzenia rzeczywiście wymienia zarówno NIP nabywcy jak i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury, jednakże ani ten przepis, ani żaden inny przepis rozporządzenia wykonawczego do ustawy VAT, ani również sama ustawa VAT (Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) nigdzie nie precyzuje kiedy faktura VAT jest nieważna.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zarówno brak podpisu odbiorcy na fakturze jak i brak numeru NIP odbiorcy na fakturze, nie powoduje sankcji w postaci nieważności faktury, ponieważ przepisy ustawy VAT ani rozporządzenia wykonawczego do ustawy VAT takiej sytuacji nie regulują.Tut. Organ nie jest również właściwy określić, czy wystawione na Pana rzecz faktury VAT są prawdziwe lub też, czy odzwierciedlają rzeczywisty stan rzeczy.
Słowa kluczowe: faktura VAT, Numer Identyfikacji Podatkowej, otrzymanie faktury
Data aktualizacji: 08/01/2013 03:00:01

Otrzymana premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług podlegające opodatko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Sosnowiec 41-200 ul. 3 Maja 20

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Sosnowiec gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 14101012123065482221000000 VAT 61101012123065482222000000 PIT 11101012123065482223000000 budżetowe pozostałe...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wzywającej do zapłaty premii pieni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Określenia miejsca świadczenia usług tłumaczeń

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opisanej w sytuacji kwotę odpisu dodatkowego, z chwilą przekazania na rachunek ZFŚS, m...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka może refakturować na kupujących wydatki związane z opłatą pocztową ze stawką VAT zwolnionąCzy Spółka może zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług korzystać ze zwolnienia do wartości sprzedaży 50.000 zł?Po jakim kursie należy przeliczyć kwoty wykazane w walucie obcej na fakturach korygujacych?AmortyzacjaCzy faktura pro-forma uprawnia do odliczenia podatku VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.