Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktura VAT powinna zawierać NIP, czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru takich faktur, czy brak tych elementów czyni fakturę nieważną ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dn. 01.07.2004 r. - w sprawie formalnych wymogów faktury VAT Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że:

Przepisy regulujące zasady wystawiania i przechowywania faktur VAT znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zgodnie ze stanem prawnym aktualnym na okres czerwiec do wrzesień 2002 r. - kwestie te regulowało roporządzenie z dnia 22 marca (Dz. U. Nr 27, poz 268). Powołane powyżej rozporządzenie w § 35 ust 1, wymienia elementy, które powinna zawierać co najmniej faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży. Przepis cytowanego rozporządzenia rzeczywiście wymienia zarówno NIP nabywcy jak i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury, jednakże ani ten przepis, ani żaden inny przepis rozporządzenia wykonawczego do ustawy VAT, ani również sama ustawa VAT (Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) nigdzie nie precyzuje kiedy faktura VAT jest nieważna.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zarówno brak podpisu odbiorcy na fakturze jak i brak numeru NIP odbiorcy na fakturze, nie powoduje sankcji w postaci nieważności faktury, ponieważ przepisy ustawy VAT ani rozporządzenia wykonawczego do ustawy VAT takiej sytuacji nie regulują.Tut. Organ nie jest również właściwy określić, czy wystawione na Pana rzecz faktury VAT są prawdziwe lub też, czy odzwierciedlają rzeczywisty stan rzeczy.
Słowa kluczowe: faktura VAT, Numer Identyfikacji Podatkowej, otrzymanie faktury
Data aktualizacji: 08/01/2013 03:00:01

Dotyczy obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu 800.000 EURO przy działa...

Działając na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna z dnia...

Czy dostawca towaru ma potraktować premie pieniężne jako rabat, wystawiając faktury korygu...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 08 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...

Czy obowiązkowe jest zakładanie konta dla Stowarzyszenia, jeżeli nie prowadzi działalności...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta działając zgodnie z art. 14a ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dn. 04.11.2004 r. wyjaśnia co następuje:fakt posiadania rachunku...

Kiedy nalezy zaksięgować fakturę korygującą?

POSTANOWIENIE NA PODSTAWIE: Art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn., Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa...

Odliczenie VAT od samochodu

Zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu odsprzedaży mediów (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki, ciepło co, usługi telekomunikacyjneJaką stawkę podatku VAT należy zastosować wystawiając fakturę sprzedaży za uczestnictwo w obozie?Wystawianie faktur VAT za sprzedaż biletów lotniczychDotyczy obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu 800.000 EURO przy działach specjalnych produkcji rolnejKoszty uzyskania przychodów a faktury kosztowe
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.