Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy fakturę zaksięgować z datą jej otrzymania czy domagać się duplikatu faktury jeśli faktura jest przysłana z opóźnieniem?

W związku z art. 86 ust. 1, ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia podatku naliczonego, Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosku jest prawidłowe.

Z treści przesłanego wniosku wynika, że kontrahent wykonał usługę dla wnioskodawcy i po interwencji wnioskodawcy przysłał w listopadzie 2005r. fakturę z datą 30.10.2004r. Po otrzymaniu tej faktury wnioskodawca wystąpił do kontrahenta o duplikat faktury, gdyż jak sądził pozwoli to zaksięgować otrzymaną fakturę z datą jej otrzymania. W związku z zaistniałą sytuacją wnioskodawca pyta: czy może zaksięgować fakturę z dniem otrzymania, czy tez ma domagać się duplikatu faktury?

We własnym stanowisku pytająca spółka pisze, że ponieważ otrzymała fakturę w listopadzie 2005r. to zgodnie z art. 86 ust.1 oraz ust. 10 pkt 1 oraz ust. 13 ustawy o VAT może tę fakturę rozliczyć w miesiącu grudniu 2005r.

Ustosunkowując się do przedstawionego stanowiska Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego potwierdza przedstawione stanowisko i wyjaśnia.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego / art. 86 ust. 10 pkt 1 w/w ustawy o VAT / powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Natomiast w myśl art. 86 ust. 11 w/w ustawy o VAT jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Reasumując, spółka po spełnieniu warunku określonego w art. 86 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług może dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w miesiącu otrzymania faktury lub następnym bez prawa żądania duplikatu faktury od kontrahenta.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 16/01/2013 12:00:01

Czy jest zwolniona z opodatkowania kwota przelana przez Ubezpieczyciela na rachunek umowy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając VAT naliczony z faktur za usługi gastronomiczne...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Refakturowanie usługi pocztowej

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani X z dnia 9 grudnia 2005r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego...

Prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie usługi zorganizowania spo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak prawidłowo ująć na wystawianych fakturach opłatę drogową tzw. "myto"?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Termin rozliczenia faktury korygującej zwiększającej obrótPytanie dotyczy momentu zaksięgowania faktur za usługę rachunkową i telekomunikacyjną, wystawionych w 2007 r. a dotyczących roku 2006Wniosek dotyczy zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT przy refakturowaniu kosztówRozliczanie zaliczek na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarówJakie istnieją formy potwierdzenia faktur korygujących?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.