Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktury korygujące dot. opłat za wieczyste użytkowanie stanowią podstawę do zmniejszenia podatku naliczonego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2009 r. (data wpływu 14 września 2009 r.), uzupełnionym w dniu 9 listopada 2009 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania faktur korygujących wystawionych przez urząd miejski za dokument stanowiący podstawę do zmniejszenia podatku naliczonego - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 14 września 2009 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 9 listopada 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania faktur korygujących wystawionych przez urząd miejski za dokument stanowiący podstawę do zmniejszenia podatku naliczonego.W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny.Spółka w dniu 30 lipca 2009 r. otrzymała przesyłkę poleconą - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - od urzędu miejskiego. Po otwarciu stwierdzono, iż zawiera ona 9 faktur korygujących (każda w jednym egzemplarzu - tylko oryginały), dotyczących faktur VAT wystawionych w okresie październik 2005 r. - czerwiec 2006 r., za użytkowanie wieczyste gruntu. Spółka stała się użytkownikiem wieczystym gruntu od czerwca 2000 r. (nabyła to prawo aktem notarialnym od poprzedniego użytkownika wieczystego) i nie jest już nim od trzech lat. Na ww. fakturach wystawca wskazał datę sprzedaży 22 lipca 2009 r. (tj. zgodną z datą wystawienia korekt), a w podsumowaniu wykazał kwoty ujemne w rubryce oznaczonej 22% oraz kwotę dodatnią w rubryce oznaczonej N. Jako powód korekty podał uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2007 r. I FPS 1/06, zgodnie z którą oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o ile nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r.Spółka uznała, iż otrzymane faktury korygujące zostały wystawione nieprawidłowo, a co za tym idzie nie stanowią podstawy do zmniejszenia podatku naliczonego, w związku z czym zwróciła je wystawcy wraz ze stosownym pismem. Odmowę przyjęcia faktur Spółka uzasadniła:

upływem terminu przedawnienia roszczeń z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wykazaniem w fakturach korygujących błędnej daty sprzedaży (22 lipca 2009 r.), okolicznością, że w wyniku korekt, faktury wystawione w okresie 2005 - 2006 dokumentują czynności sprzedaży, które nie są objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.Wystawca faktur (urząd miejski) nie zgodził się z tą argumentacją i ponownie przesłał Spółce przedmiotowe faktury korygujące, uznając, iż zostały wystawione p
Słowa kluczowe: czynności niepodlegające opodatkowaniu, faktura, faktura korygująca, opłata za użytkowanie wieczyste
Data aktualizacji: 17/01/2013 12:00:01

Czy otrzymane faktury za usługę medyczną z centrum medycznego będą kosztem uzyskania przyc...

W dniu 6.10.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w związku ze zmianami...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wątpliwości Podatnika dotyczą terminu, w jakim powinien on dokonać korekty wartości obrotu...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 20 ust. 5, ust. 6, art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...

Czy dopuszczalne jest wyodrębnienie w poszczególnych fakturach VAT poszczególnych elementó...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, data wpływu do tut. Urzędu...

Czy podatek VAT na fakturach dotyczących zakupu lawet można odliczyć od podatku należnego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr. 8, poz. 60 z 2005r ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku naruszenia terminu wystawienia faktury VAT za usługi zakwaterowaniaKorekta podatku z faktur otrzymanych za wykonanie usługiJak należy rozliczyć wewnątrzwspólnotowe zakupy jeżeli Spółka na dzień otrzymania faktur VAT nie dokonała rejestracji VAT-UE ?VAT - w zakresie rozliczeń pomiędzy członkami umowy konsorcjumCzy przedstawiony sposób przechowywania faktur elektronicznych jest poprawny?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.