Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktury korygujące dot. opłat za wieczyste użytkowanie stanowią podstawę do zmniejszenia podatku naliczonego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2009 r. (data wpływu 14 września 2009 r.), uzupełnionym w dniu 9 listopada 2009 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania faktur korygujących wystawionych przez urząd miejski za dokument stanowiący podstawę do zmniejszenia podatku naliczonego - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 14 września 2009 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 9 listopada 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania faktur korygujących wystawionych przez urząd miejski za dokument stanowiący podstawę do zmniejszenia podatku naliczonego.W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny.Spółka w dniu 30 lipca 2009 r. otrzymała przesyłkę poleconą - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - od urzędu miejskiego. Po otwarciu stwierdzono, iż zawiera ona 9 faktur korygujących (każda w jednym egzemplarzu - tylko oryginały), dotyczących faktur VAT wystawionych w okresie październik 2005 r. - czerwiec 2006 r., za użytkowanie wieczyste gruntu. Spółka stała się użytkownikiem wieczystym gruntu od czerwca 2000 r. (nabyła to prawo aktem notarialnym od poprzedniego użytkownika wieczystego) i nie jest już nim od trzech lat. Na ww. fakturach wystawca wskazał datę sprzedaży 22 lipca 2009 r. (tj. zgodną z datą wystawienia korekt), a w podsumowaniu wykazał kwoty ujemne w rubryce oznaczonej 22% oraz kwotę dodatnią w rubryce oznaczonej N. Jako powód korekty podał uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2007 r. I FPS 1/06, zgodnie z którą oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o ile nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r.Spółka uznała, iż otrzymane faktury korygujące zostały wystawione nieprawidłowo, a co za tym idzie nie stanowią podstawy do zmniejszenia podatku naliczonego, w związku z czym zwróciła je wystawcy wraz ze stosownym pismem. Odmowę przyjęcia faktur Spółka uzasadniła:

upływem terminu przedawnienia roszczeń z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wykazaniem w fakturach korygujących błędnej daty sprzedaży (22 lipca 2009 r.), okolicznością, że w wyniku korekt, faktury wystawione w okresie 2005 - 2006 dokumentują czynności sprzedaży, które nie są objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.Wystawca faktur (urząd miejski) nie zgodził się z tą argumentacją i ponownie przesłał Spółce przedmiotowe faktury korygujące, uznając, iż zostały wystawione p
Słowa kluczowe: czynności niepodlegające opodatkowaniu, faktura, faktura korygująca, opłata za użytkowanie wieczyste
Data aktualizacji: 17/01/2013 12:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez notar...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Według jakiego kursu należy przeliczyć kwotę wykazaną na fakturze na złote, w przypadku za...

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki w zakresie...

Czy datki za nieodpłatne udostępnienie programu komputerowego na stronie internetowej podl...

W dniu 05.01.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług datków przekazanych na rzecz...

Opodatkowanie i dokumentowanie wypłacania oraz otrzymywania premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy planowana przez Spółkę metoda księgowania kosztów zgodna jest z ustawą o rachunkowości...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Faktura korektaDotyczy usługi świadczonej przez bak pod nazwą System Zarządzania Środkami Pieniężnymi i Kredytem Dziennym w grupie RachunkówUrząd Skarbowy Pruszcz Gdański 83-000 ul. Łukasiewicza 2Czy należy liczyć różnice kursowe od środków własnych na rachunku dewizowym, jeżeli środki te przeznaczane są na własne potrzeby?Jak należy udokumentować sprzedaż usług finansowanych z ZFŚS, w części pokrywanej przez pracownika?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.