Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktury sprzedaży wystawione przez Spółkę na rzecz kontrahentów z krajów trzecich stanowią eksport towarów i ma zastosowanie stawka 0%?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. Czy faktury sprzedaży wystawione przez Spółkę na rzecz kontrahentów z krajów trzecich stanowią eksport towarów i ma zastosowanie stawka 0%?, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka (czynny podatnik VAT zgodnie z art. 96 ustawy o VAT) w styczniu 2006r. zakupiła od polskiego kontrahenta (czynny podatnik VAT) licencję na program komputerowy. W lutym 2006r. Spółka zleciła niemieckiej firmie (podatnik VAT) tłoczenie/zapis na płycie CD programu komputerowego na bazie dostarczonej licencji zakupionej w styczniu. Niemiecka firma wyprodukowała również zgodnie z zamówieniem opakowania do płyt CD.Jednym z elementów składowych gotowego produktu, oprócz płyty CD, są również przewody, które zostały zakupione przez Spółkę w Chinach i bezpośrednio przesłane z Hongkongu do niemieckiej firmy w marcu 2006r. za pośrednictwem brytyjskiego przewoźnika. Kolejnym elementem gotowego produktu jest ulotka informacyjna/instrukcja do programu, która zostanie dostarczona do firmy niemieckiej bezpośrednio przez brytyjską firmę graficzną.W efekcie tych zdarzeń gospodarczych Spółka otrzymała:

1. W miesiącu marcu fakturę za przewody od kontrahenta z Chin bez wykazanych kwot podatku;

2. W miesiącu marcu fakturę za tłoczenie i opakowania od niemieckiej firmy zawierającą niemiecki NIP na potrzeby operacji wewnątrzwspólnotowych bez kwot podatku;

3. W miesiącu marcu fakturę od brytyjskiej firmy za opracowanie projektu instrukcji bez kwot podatku;

4. W miesiącu kwietniu fakturę od brytyjskiego spedytora za transport przewodów z Chin do Niemiec.

Gotowy produkt nie był fizycznie przemieszczany do Polski.Płyty CD wyprodukowane przez niemiecka firmę zostały przesłane do Wielkiej Brytanii do tzw. hurtownika, gdzie są składowane na rzecz Spółki.Polska Spółka podpisała umowę z brytyjskim hurtownikiem, zgodnie z która raz w miesiącu brytyjski hurtownik przedstawi Spółce zestawienie sprzedanego produktu na rzecz swoich odbiorców, a Spółka na podstawie tych zestawień wystawi fakturę sprzedaży hurtownikowi. Do daty sprzedaży Spółka jest właścicielem produktu. Brytyjski hurtownik za swoje usługi w sprzedaży wystawia fakturę polskiej Spółce. Produkt zakupiony przez klientów innych niż z Wielkiej Brytanii będzie odbierany przez nich bezpośrednio z magazynów hurtownika i fakturowany przez Spółkę.W marcu Spółka sprzedała do Australii kilka sztuk produktu. Płyty były odbierane od hurtownika bezpośrednio przez kupującego. Na dzień 25.04.2006r. Spółka nie otrzymała jakichkolwiek dokumentów potwierdzających wywóz poza obszar UE, ale w miesiącu maju hurtownik obciążył Spółkę opłatami z tytułu dokonanej sprzedaży.

Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym, sprzedaż towaru znajdującego się na terytorium Wielkiej Brytanii na rzecz kontrahentów z krajów trzecich nie stanowi eksportu towarów. Spółka nie ma prawa zastosować stawki 0%. Czynność ta jest dla Spółki neutralna podatkowo - nie powoduje obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu sprzedaży krajowej opodatkowanej stawką 22%.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz dokonywany jest przez:

a) dostawcę lub w jego imieniu, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub w jego imieniu.

W związku z tym, iż towar nigdy nie znajdował się na terytorium Polski, nie mógł więc być z tego terytorium wywieziony, zatem w tym przypadku nie mamy do czynienia z eksportem towarów, a w konsekwencji nie ma zastosowania art. 41 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt. 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.Biorąc pod uwagę powyższe unormowanie, Naczelnik tut. Urzędu zauważa, iż w przedstawionym stanie faktycznym transakcje zawierane pomiędzy Spółką, a kontrahentami z krajów trzecich, w stosunku do towarów znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii, nie będą podlegały polskim przepisom o podatku od towarów i usług (towar w momencie rozpoczęcia transportu do nabywcy znajdował się w Wielkiej Brytanii).

W związku z powyższym w ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w przedstawionym stanie faktycznym, stanowisko Strony należy uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: eksport towarów, stawki podatku
Data aktualizacji: 09/01/2013 15:00:01

Wątpliwości Podatnika budzi, czy Spółka w upadłości ma obowiązek złożenia w urzędzie skarb...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co...

Czy Spółka ma prawo do odliczania podatku wynikającego z faktur dokumentujących otrzymane...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia:uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego...

Czy usługi księgowe w Zielonej Górze są drogie?

Wielu przedsiębiorców tłumaczy, że nie decyduje się na księgowość lubuskie, bo jest ona zbyt droga. Wolą samodzielnie prowadzić swoją dokumentację księgową, niż zlecić to firmie zewnętrznej. Czy jednak faktycznie jest to takie opłacalne działania z...

Opodatkowanie dzierżawy gospodarstwa rolnego oraz prawa do odliczenia podatku od towarów i...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług elektronicznych rozli...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Trzebnica 55-100 ul. Prusicka 2Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dotyczących zakupu paliwa do samochodu osobowego?Czy przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie wykonania usługi i wystawienia faktury w 2007r. ?Czy odsetki od zaległych składek zwrócone przez biuro rachunkowe stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznychCzy firma wystawiając refakturą za przesyłkę listową może zastosować stawkę VAT zwolniona?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.