Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktury za usługi cateringowe, a nie gastronomiczne stanowią podstawę do odliczenia?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2006 r. (data wpływu: 27 kwietnia 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi cateringowe

Stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

UZASADNIENIE

Stan faktyczny: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje na zlecenie firm przedsięwzięcia polegające m. in. na organizacji konferencji, seminariów naukowych i zjazdów. Organizacja tych imprez ma charakter kompleksowy, obejmujący obok programu merytorycznego, również zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, organizacji imprez towarzyszących itp. Jednym z elementów obejmujących te standardy są usługi cateringu. Wnioskodawca otrzymuje od podwykonawców faktury na tego typu usługi, w których jako rodzaj usługi stanowiącej dyspozycje stawki w podatku VAT podawane jest - usługi cateringowe. Są to zakupy w całości związane ze sprzedażą opodatkowaną i stanowią koszty uzyskania przychodów. Na tle tak sprecyzowanego stanu faktycznego wnioskodawca zapytuje czy otrzymane faktury, których przedmiotem są usługi cateringowe a nie gastronomiczne stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Zdaniem podatnika usługi cateringowe nie są objęte ograniczeniami w prawie do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z uwagi na to, że stanowią inną grupę wg klasyfikacji PKWiU niż usługi gastronomiczne. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami o formie opodatkowania danej czynności czy prawie do odliczenia VAT od jej nabycia decyduje zakwalifikowanie jej do odpowiedniego grupowania PKWiU. Usługi gastronomiczne są zakwalifikowane do grupy 55.3. Natomiast usługi cateringu są kwalifikowane w grupie 55.5. Zatem skoro ustawodawca wprowadza ograniczenia dla usług gastronomicznych to nie ma na uwadze innych usług - w tym cateringu.

Ocena prawna stanu faktycznego

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z treścią art. 88 ust. 1 pkt 4 obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem: przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie; nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Zgodnie z zapisem art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

W rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) w dziale 55 Usługi hoteli i restauracji ustawodawca sklasyfikował pod symbolem PKWiU 55.3 - usługi gastronomiczne; natomiast usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych - posiadają symbol PKWiU - 55.5.

Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89. poz. 844 ze zm) w dziale 55 - usługi hotelarskie i gastronomiczne wyróżnia obok usług gastronomicznych również usługi cateringowe - PKWiU 55.52.1.

Z powyższego wynika, iż usługa cateringu jest sklasyfikowana w PKWiU nie jako usługa gastronomiczna, lecz jako usługa przygotowania i dostarczania posiłków. Tym samym zdaniem tutejszego organu podatkowego nie można uznać, iż do tej usługi znajdą zastosowanie postanowienia ustawy o podatku od towarów i usług zakazujące odliczania VAT od nabytych usług gastronomicznych.

Podkreślenia wymaga, iż odliczenie przysługuje jeżeli nabyte usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz jeżeli usługi te będą mogły być zaliczone przez wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym jeżeli nabywane przez podatnika usługi cateringowe nie są usługami gastronomicznymi natomiast mieszczą się w grupowaniu - usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (usługi cateringowe) i zostały poprawnie sklasyfikowane wg PKWiU jako 55.5 - podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup przedmiotowych usług pod warunkiem, że nabyte usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jednakże podkreślić należy, że niniejsza interpretacja przepisów prawa podatkowego nie rozstrzyga kwestii prawidłowości zakwalifikowania nabywanych przez podatnika usług w odpowiednim grupowaniu PKWiU. Powyższą kwestię (tj. odpowiednią klasyfikację usługi wg PKWiU - mającą zasadnicze znaczenie w przedmiotowym zapytaniu) rozstrzyga właściwy urząd statystyczny.
Słowa kluczowe: catering, koszty uzyskania przychodów, odliczenie podatku od towarów i usług, usługi gastronomiczne
Data aktualizacji: 11/05/2012 16:00:11

Terminu rozliczenia faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z f...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 15.09.2006 r. (uzupełniony pismem z dnia 13.10.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej...

Termin odliczenia podatku naliczonego, gdzie faktura wystawiona i zapłacona w kwietniu, a...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w miesiącu styczniu można dostarczyć dla klienta fakturę z datą wystawienia 01 luty 20...

Jak wynika ze złożonego wniosku, świadczy Pani usługi internetowe. Przychodem z prowadzonej przez Panią działalności jest abonament w stałej comiesięcznej kwocie. W związku z tym, że Pani klienci mogą skorzystać z odliczenia z tytułu korzystania z...

Czy wypłata premii pieniężnej podlega opodatkowaniu?2. W jaki sposób należy udokumentować...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wysyłanie faktur drogą elektroniczną w formacie pdfCzy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej w późniejszym terminiePrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od kontrahentaCzy komisant uprawniony jest do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez komitenta w miesiącu jej otrzymania lub następnym?Dokumentowanie czynności sprzedaży
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.