Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w otrzymanych fakturach za usługi remontowe i zakup autobusu?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia przez Gminę podatku od towarów i usług z tytułu realizacji projektu niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 15 lipca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia przez Gminę podatku od towarów i usług z tytułu realizacji projektu niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.W ramach Programu wyrównania różnic między regionami II, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty:

Przygotowanie sal lekcyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół, Rozbudowa węzła szatni szkolnych - etap I, Zainstalowanie dźwigu osobowego, Szkoła bezpiecznym miejscem dla wszystkich uczniów niepełnosprawnych, Budowa pochylni, likwidacja progów i modernizacja sal lekcyjnych dla oddziałów Szkoły, Likwidacja barier komunikacyjnych - autobus dla uczniów niepełnosprawnych z Gminy.

Budynki szkolne stanowią własność gminy, z których nie osiąga ona dochodów. Zakupiony autobus będzie stanowił własność Gminy i służył będzie do dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Gmina nie ma możliwości zaliczenia podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie jest podatnikiem podatku dochodowego.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w otrzymanych fakturach za usługi remontowe i zakup autobusu.Zdaniem Wnioskodawcy zakup przedmiotowych usług (zakup usług remontowych) oraz zakup autobusu służy w całości czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu, a zatem Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zrealizować projekty, polegające na wykonaniu usług remontowych oraz zakupu autobusu. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji w Gminie nie wystąpi sprzedaż opodatkowana.

Zatem Gminnie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, ul. Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: gmina, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 10/01/2013 06:00:01

Czy równowartość 18% VAT-u rosyjskiego w fakturze jest przychodem dla podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dn. 08.09.2005...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, z jaką datą i według jakiego kursu EURO należy wystawić...

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), - art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 19...

Czy wartość początkowa środka trwałego wprowadzonego do firmy, ustalona na podstawie faktu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podmiotowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach o...

Na podstawie art. 216, art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze przy zakupie paliwa od 22.08.2005 r...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych przez kontrahentów dokumentujących przyznane premie pieniężneJak należy rozliczyć podatek od towarów i usług naliczany od opłat za użytkowanie wieczyste?Kiedy należy wystawić refakturę dokumentującą odsprzedaż energii elektrycznej?Czy otrzymanie noty księgowej za wypłacone premie pieniężne skutkuje obowiązkiem wystawienia przez spółkę faktury VAT i naliczenia należnego podatku?Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, w których wykazano kwoty niezgodne ze stanem faktycznym?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.