Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzających przekazanie należności za sprzedane bilety?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2006 r. (data wpływu 26.07.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Jak wynika z zapytania Podatnika, Spółka pośredniczy w sprzedaży biletów autobusowych na zlecenie przewoźników. Na koniec każdego miesiąca Spółka obciąża Zlecających prowizją od zrealizowanej sprzedaży biletów. Jednocześnie Spółka otrzymuje od przewoźników faktury potwierdzające przekazanie należności za sprzedane przez XXXX Sp. z o.o. bilety. Faktury te nie dokumentują sprzedaży przez przewoźników biletów (świadczenia przez przewoźników usług na rzecz Podatnika). Podatnik zwraca się z zapytaniem czy wykazany w fakturach wystawionych przez Przewoźników podatek naliczony stanowi podstawę do odliczenia od podatku należnego.

Podatnik przedstawił własne stanowisko w sprawie, zgodnie z którym w opisanym stanie faktycznym ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur o których mowa wyżej.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Jednocześnie zgodnie art. 86 ust. 2 pkt 1a cytowanej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego faktury otrzymywane przez Spółkę nie dokumentują nabycia towarów bądź usług (Spółka nie jest nabywcą świadczonych przez przewoźników usług a jedynie pośredniczy w sprzedaży biletów, za co otrzymuje należną prowizję) a więc podatek w nich określony nie stanowi podatku naliczonego o który można pomniejszyć podatek należny. Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 31/12/2012 00:00:01

Prawidłowość wystawiania faktur dokumentujących usługi agencji morskiej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy prawidłowości rozliczenia faktury VAT za wykonane prace remontowe oraz modernizacy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia...

Czy czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług można dokumentować...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 01.08.2006r.(data wpływu...

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty Łódź 91-222

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Łódź część zachodnia części miasta pod nazwą Bałuty. gminy powiaty województwo łódzkie Konta bankowe CIT 88101013710000552221000000 VAT 38101013710000552222000000 PIT...

Podatnik pyta o sposób ustalenia proporcji umozliwiajacej częściowe odliczanie podatku nal...

Na podstawie art. 216 i art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 25.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.04.2005 r.) o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowanie czynności (usługi reklamowe) wykonywanych przez klub sportowyDotyczy dokumentowania sprzedaży dokonywanej na rzecz podróżnych zagranicznychCzy podlega opodatkowaniu bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego?Czy dopuszczalne jest wyodrębnienie w poszczególnych fakturach VAT poszczególnych elementów (etapów) realizacji budowy?Czy można uznania dowodu nadania przesyłki poleconej na poczcie za potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.