Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzających przekazanie należności za sprzedane bilety?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2006 r. (data wpływu 26.07.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Jak wynika z zapytania Podatnika, Spółka pośredniczy w sprzedaży biletów autobusowych na zlecenie przewoźników. Na koniec każdego miesiąca Spółka obciąża Zlecających prowizją od zrealizowanej sprzedaży biletów. Jednocześnie Spółka otrzymuje od przewoźników faktury potwierdzające przekazanie należności za sprzedane przez XXXX Sp. z o.o. bilety. Faktury te nie dokumentują sprzedaży przez przewoźników biletów (świadczenia przez przewoźników usług na rzecz Podatnika). Podatnik zwraca się z zapytaniem czy wykazany w fakturach wystawionych przez Przewoźników podatek naliczony stanowi podstawę do odliczenia od podatku należnego.

Podatnik przedstawił własne stanowisko w sprawie, zgodnie z którym w opisanym stanie faktycznym ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur o których mowa wyżej.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Jednocześnie zgodnie art. 86 ust. 2 pkt 1a cytowanej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego faktury otrzymywane przez Spółkę nie dokumentują nabycia towarów bądź usług (Spółka nie jest nabywcą świadczonych przez przewoźników usług a jedynie pośredniczy w sprzedaży biletów, za co otrzymuje należną prowizję) a więc podatek w nich określony nie stanowi podatku naliczonego o który można pomniejszyć podatek należny. Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 31/12/2012 00:00:01

Jak należy opodatkować dochody uzyskiwane z tytułu zamieszczania płatnych reklam zagranicz...

Na podstawie art.14a #65533; 1 i #65533; 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 18.08.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu...

Urząd Skarbowy Poznań-Wilda Poznań 61-558 ul. Wierzbięcice 45

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Poznań pod nazwą Wilda, część Starego Miasta gminy Luboń, Puszczykowo powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 21101014690032162221000000 VAT 68101014690032162222000000 PIT...

Podatek naliczony z faktur za wieczyste użytkowanie po podniesieniu opłat o należny podatek

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.07.2005r. znak FR 615 2005, o udzielenie pisemnej...

Czy przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie w...

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20.11.2006 r...

Czy opłaty za prowadzenie rachunku w biurze maklerskim stanowią koszt uzyskania przychodów...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika iż Podatnik w 2005 r. poniósł wydatki z tytułu stałych opłat za prowadzenie rachunku w biurze maklerskim, z których w 2005 zbywał akcje. Zdaniem Podatnika, opłaty za prowadzenie rachunku w biurze...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwości odliczenia podatku VAT wynikającej z faktury VAT przesyłanej w formie elektronicznej (plik PDFCzy anulowana faktura korygująca rodzi obowiązek podatkowy VAT?Urząd Skarbowy Krasnystaw 22-300 ul. Rzeczna 5Czy czynności w zakresie geodezji i kartografii podlegają ustawie o VAT? Czy za ww. czynności należy wystawiać rachunki czy faktury?Kiedy należy wystawić fakturę VAT dla Spółki na udokumentowanie wniesienia aportem do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci kanalizacji sanitarnej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.