Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzających przekazanie należności za sprzedane bilety?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2006 r. (data wpływu 26.07.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Jak wynika z zapytania Podatnika, Spółka pośredniczy w sprzedaży biletów autobusowych na zlecenie przewoźników. Na koniec każdego miesiąca Spółka obciąża Zlecających prowizją od zrealizowanej sprzedaży biletów. Jednocześnie Spółka otrzymuje od przewoźników faktury potwierdzające przekazanie należności za sprzedane przez XXXX Sp. z o.o. bilety. Faktury te nie dokumentują sprzedaży przez przewoźników biletów (świadczenia przez przewoźników usług na rzecz Podatnika). Podatnik zwraca się z zapytaniem czy wykazany w fakturach wystawionych przez Przewoźników podatek naliczony stanowi podstawę do odliczenia od podatku należnego.

Podatnik przedstawił własne stanowisko w sprawie, zgodnie z którym w opisanym stanie faktycznym ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur o których mowa wyżej.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Jednocześnie zgodnie art. 86 ust. 2 pkt 1a cytowanej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego faktury otrzymywane przez Spółkę nie dokumentują nabycia towarów bądź usług (Spółka nie jest nabywcą świadczonych przez przewoźników usług a jedynie pośredniczy w sprzedaży biletów, za co otrzymuje należną prowizję) a więc podatek w nich określony nie stanowi podatku naliczonego o który można pomniejszyć podatek należny. Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 31/12/2012 00:00:01

Czy kwota wynikająca z faktury korygującej powinna zostać rozliczona w podatkowej księdze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług związanych ze sprzed...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowa Chełm radzi czy warto korzystać z gotowych wzorów faktur

Przedsiębiorcy z nie każdą fakturą do wystawienia muszą zgłaszać się do swojej księgowej. Większość przedsiębiorców we własnym zakresie wystawia tego typu dokumenty i do biura rachunkowego zgłasza się w celu rozliczenia. Księgowa Chełm wszystkim...

Czy Spółka ma prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentując...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy sprzedawca (wystawca faktury) może odmówić wystawienia duplikatu faktury w sytuacji, g...

Na podstawie art. 14a 4 w związku z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części zawartego w fakturach dokumentujących zakup sprzętu rehabilitacyjnegoCzy można uznania dowodu nadania przesyłki poleconej na poczcie za potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę ?Czy Jednostka ma prawo do odliczenia podatku VAT na postawie faktury VAT za opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntu?Podatnik zapytuje o sposób dokumentowania usług doradztwa i oddelegowania personelu świadczonych rzecz kontrahentów z krajów UEDotyczy prawidłowości określenia nabywców w fakturze VAT wystawionej przez Urząd Miejski w Kętrzynie, dokumentującej nabycie nieruchomości
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.