Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przed powstaniem obowiązku podatkowego u sprzedawcy?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu złomem

Podatnik stoi na stanowisku, że w przypadku otrzymania faktury zakupu złomu wraz z towarem, podatek VAT wynikający z tej faktury może zostać rozliczony przed powstaniem obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz 535 ze zm.) regulacje dotyczące powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy złomu zawarte są w art. 19 ust. 13 pkt. 5.Zgodnie z tym uregulowaniem obowiązek podatkowy przy dostawie złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych, powstaje z momentem otrzymania całości lub części zapłaty, jednakże w przypadku złomu:a) niewsadowego - nie poźniej niż 20 dnia od dnia wysyłki złomu do jednostki, która zgodnie z umową dokonuje kwalifikacji jakości, b) wsadowego - nie później niz 30 dnia licząc od dnia wysyłki złomu.Jednocześnienie przepisy ww.ustawy nie określają szczególnego momentu odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących powyższe czynności.Stosownie do przepisu art. 86 ust. 10 pkt. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny z zastrzeżeniem pkt. 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik, nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w ww. terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 11).W myśl art. 86 ust. 12 ww. ustawy prawo do obniżenia podatku należnego w przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do roporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi z tytułu nabycia towarów i usług lub od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi z wyłączeniem przypadków, gdy faktura dokumentuje czynności od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt. 1, 2, 4, 7, 9-11.Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego podatnik dokonuje nabycia złomu.W takiej sytuacji, przepis uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od uzyskania prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego podatnik dokonuje nabycia złomu.W takiej sytuacji, przepis uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od uzyskania prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.Zatem u podatnika, który otrzymał fakturę dokumentującą nabycie złomu wraz z zakupionym towarem, termin obniżenia podatku należnego określony jest na zasadach ogólnych, co oznacza, że przesądzającą okolicznością jest data otrzymania faktury.Wobec powyższego stanowisko podatnika przedstawione w przedmiotowej sprawie należy uznać za prawidłowe.
Słowa kluczowe: obniżenie podatku należnego, obowiązek podatkowy, termin odliczenia podatku od towarów i usług, złom
Data aktualizacji: 11/01/2013 09:00:01

Dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z fa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pierwszy Urząd Skarbowy Katowice 40-063 ul. Żwirki i Wigury 17

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu - Katowice gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 89101012120011112221000000 VAT 39101012120011112222000000 PIT 86101012120011112223000000 budżetowe pozostałe...

Kiedy pracodawca może uznać fakturę jako koszt uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka postępuje prawidłowo ujmując różnice kursowe od oddziałów i zaliczając je odpow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązek wystawienia faktury VAT osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na jej żądanieKiedy trzeba wystawiać faktury za sprzedaną imprezę dla biura partnerskiego?Czy prowadzona sprzedaż poprzez sklep internetowy podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przychodu za pomocą kas fiskalnych?Podatnik pyta o możliwość anulowania wystawionych faktur VAT, oraz o ich korygowanieW zakresie zastosowania właściwej stawki przy opodatkowaniu wynajmu sali sportowej i boiska sportowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.