Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przed powstaniem obowiązku podatkowego u sprzedawcy?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu złomem

Podatnik stoi na stanowisku, że w przypadku otrzymania faktury zakupu złomu wraz z towarem, podatek VAT wynikający z tej faktury może zostać rozliczony przed powstaniem obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz 535 ze zm.) regulacje dotyczące powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy złomu zawarte są w art. 19 ust. 13 pkt. 5.Zgodnie z tym uregulowaniem obowiązek podatkowy przy dostawie złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych, powstaje z momentem otrzymania całości lub części zapłaty, jednakże w przypadku złomu:a) niewsadowego - nie poźniej niż 20 dnia od dnia wysyłki złomu do jednostki, która zgodnie z umową dokonuje kwalifikacji jakości, b) wsadowego - nie później niz 30 dnia licząc od dnia wysyłki złomu.Jednocześnienie przepisy ww.ustawy nie określają szczególnego momentu odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących powyższe czynności.Stosownie do przepisu art. 86 ust. 10 pkt. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny z zastrzeżeniem pkt. 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik, nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w ww. terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 11).W myśl art. 86 ust. 12 ww. ustawy prawo do obniżenia podatku należnego w przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do roporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi z tytułu nabycia towarów i usług lub od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi z wyłączeniem przypadków, gdy faktura dokumentuje czynności od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt. 1, 2, 4, 7, 9-11.Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego podatnik dokonuje nabycia złomu.W takiej sytuacji, przepis uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od uzyskania prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego podatnik dokonuje nabycia złomu.W takiej sytuacji, przepis uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od uzyskania prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.Zatem u podatnika, który otrzymał fakturę dokumentującą nabycie złomu wraz z zakupionym towarem, termin obniżenia podatku należnego określony jest na zasadach ogólnych, co oznacza, że przesądzającą okolicznością jest data otrzymania faktury.Wobec powyższego stanowisko podatnika przedstawione w przedmiotowej sprawie należy uznać za prawidłowe.
Słowa kluczowe: obniżenie podatku należnego, obowiązek podatkowy, termin odliczenia podatku od towarów i usług, złom
Data aktualizacji: 11/01/2013 09:00:01

Przesyłanie, odbieranie i przechowywanie faktur i faktur korygujących w formacie PDF na se...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy kwoty z zapłaconych pierwotnie faktur dot. czynszu stanowią koszty firmy?

Z treści złożonego wniosku wynika, iż w lutym 2005r. otrzymała Pani z firmy faktury dot. czynszu za lokal użytkowy za lata 1999-2003 z adnotacją anulowane . Jednocześnie za w w okres wpłynęły faktury za najem lokalu wystawione przez Urząd Miasta...

Opodatkowania premii pieniężnych i udokumentowania premii pieniężnej poprzez wystawienie f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czynności za, które otrzymano premię pieniężną, w związku z realizacją określonego poziomu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych w miesiącu kw...

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można skorzystać z ulgi remontowej w sytuacji, gdy decyzja wystawiona jest po okresie rozliczeniowym?Zasady opodatkowania wykonywanych robót budowlanych, związanych z budową autostradyMoment wystawienia faktury i otrzymania faktur w formie elektronicznejPrawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupuSposób dokumentowania przez stowarzyszenie prowadzonej działalności
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.