Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy istnieje obowiązek stosowania kas rejestrujących w celu ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego od dnia 1 stycznia 2008 roku?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu 5 listopada 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku stosowania kas rejestrujących w celu ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 5 listopada 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku stosowania kas rejestrujących w celu ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).Wnioskodawca jest państwową jednostką budżetową, która wykonuje czynności nałożone przepisami ustawy o ochronie roślin i nasiennictwie.

W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca wykonuje usługi administracji państwowej w zakresie rolnictwa, badania laboratoryjne na zlecenie (PKWiU 74.30.11), wynajem pomieszczeń na cele mieszkalne i biurowe, wynajem ogródków przydomowych, garaży oraz pomieszczeń gospodarczych.

Przychody z wyżej wymienionych usług oraz najmu, uzyskiwane są z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek niemających osobowości prawnej, stanowią dochód budżetu państwa i są odprowadzane na konto Ministerstwa Finansów. Każda z czynności w tym zakresie dokumentowana jest fakturą VAT, a płatności regulowane jest za pośrednictwem rachunku bankowego. Faktury są wystawiane przez kilkanaście placówek. Każda faktura jest ewidencjonowana w rejestrze VAT i od każdej wystawionej faktury jest odprowadzany podatek należny.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy istnieje obowiązek stosowania kas rejestrujących w celu ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego od dnia 1 stycznia 2008 roku.Zdaniem Wnioskodawcy jest on zwolniony z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej z uwagi na fakt, iż każda sprzedaż jest dokumentowana fakturą VAT.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

A zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku ewidencjonowania jest rodzaj odbiorcy sprzedawanych przez podatnika towarów lub usług.

Na mocy rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), Minister Finansów określił między innymi zwolnienia na czas określony niektórych podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, które zawarte są w § 2 i § 3.

Zgodnie z § 2 wymienionego rozporządzenia, do dnia 30 czerwca 2008 roku z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej są czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, w którym w poz. 38 wymieniono świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Z wniosku wynika, że płatności z tytułu usług dokonywanych na rzecz osób wymienionych w cytowanym art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług dokonywane są w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem rachunku bankowego Wnioskodawcy.

Analizując zatem powołane przepisy oraz mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że o ile wcześniej nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących i przy założeniu, że z prowadzonej ewidencji i dowodów zapłaty jednoznacznie wynika, jakiej transakcji zapłata dotyczyła, to do dnia 30 czerwca 2008 roku może korzystać ze zwolnienia z tego obowiązku zgodnie z § 2 powołanego rozporządzenia (poz. 38 załącznika).

Zauważyć należy, że wobec obowiązujących przepisów, bez znaczenia dla ustalenia obowiązku ewidencyjnego w zakresie kas rejestrujących pozostaje fakt dokumentowania całości dokonywanej sprzedaży fakturami VAT.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń
Słowa kluczowe: faktura VAT, kasa rejestrująca, rachunek bankowy, zwolnienie
Data aktualizacji: 19/01/2013 12:00:01

Prawidłowość "zafakturowania" wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zamiany

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można udokumentować sprzedaż nieruchomości dwiema fakturami, z których jedna będzie za...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Strona wnosi o wyjaśnienie jakie dane powinna zawierać faktura wystawiana dla podmiotów go...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony...

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych otrzymywanych od kontrahenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Pyrzyce 74-200 ul. 1 Maja 16

Zasięg terytorialny miasta gminy Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice powiaty pyrzycki województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 10101015990057282221000000 VAT 57101015990057282222000000 PIT 07101015990057282223000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy import usług należy dokumentować fakturą wewnętrzną?Dotyczy refakturowania kosztów biletu lotniczegoCzy do podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów wlicza się koszty delegacji pracowniczych?Obowiązek podpisywania faktur przez wystawcę i odbiorcęCzy zgodnie z podanym przykładem w/w faktura może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu w m-cu marcu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.