Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymanie przedpłaty na poczet zamówionej usługi?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 20.10.2004 r. w sprawie obowiązku wystawienia faktury VAT na dokonaną przedpłatę na poczet zamówionej usługi, wyjaśnia:

W swoim zapytaniu Spółka podaje, iż zawarła z kontrahentem umowę nawykonanie określonej usługi. Kontrahent zażądał zapłacenia przedpłaty na poczet zamówionej usługi, odmówił jednak wystawienia faktury VAT, potwierdzającej jej przyjęcie.

W myśl art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności:- dokonanie sprzedaży,- datę dokonania sprzedaży,- cenę jednostkową bez podatku,- podstawę opodatkowania,- stawkę i kwotę podatku, - kwotę należności,- oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Obowiązek wystawienia faktur istnieje również w przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium kraju (Polska) lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Obowiązek wystawiania faktur ma miejsce również w stosunku do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (zaliczek).

W art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług postanowiono, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, a potwierdzających m.in. dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

W oparciu o powyższe unormowania, zauważa się, jak niżej:

W przypadku, gdy przed wykonaniem usługi wykonawca pobrał cześć należności (zadatek, zaliczkę, przedpłatę lub ratę) to wówczas, z chwilą jej pobrania, powstaje obowiązek podatkowy w tej części. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i wykazania w niej podatku należnego stanowiącego - dla otrzymującego fakturę VAT - podatek naliczony. Faktura VAT powinna być wystawiona po przyjęciu części należności, jako potwierdzenie otrzymania przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty).
Słowa kluczowe: faktura vat, przedpłaty, zaliczka
Data aktualizacji: 09/10/2011 22:13:20

Czy dowodem dokumentującym wydatki na studia winna być faktura VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 28.11.2005r. w sprawie dokumentowania kosztów z tytułu...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samo...

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie odliczania podatku od...

Czy od odsetek należnych od Spółki na rzecz T. i odliczanych przez T. z rachunków pomocnic...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy za otrzymane pieniądze Klub może wystawić temu przedsiębiorcy rachunek uproszczony?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca musi wystawiać faktury za sprzedaną imprezę dla biura partnerskiego?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonegoWystawianie dokumentu magazyn przyjmie onlinePierwszy Urząd Skarbowy Częstochowa 42-200 ul. Rolnicza 33Odliczanie podatku naliczonego z faktur otrzymanych drogą elektroniczną w formacie pdfStawka podatkowa przy świadczeniu usług transportu międzynarodowego na zlecenie spedytora
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.