Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy jako nabywca towarów i usług jestem obowiązany do weryfikacji stawki podatku VAt na fakturze otrzymanej od nabywyc?

Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany:#61623; postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 06.12.2005r. /uzupełnionym w dniu 21.12.2005r./ w zakresie obowiązku weryfikacji stawki podatku VAT na otrzymywanych fakturach za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż podatnik jest beneficjentem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Odbiorcami projektu są studenci, którzy wyrazili chęć odbycia praktyk zawodowych w kancelariach: adwokackich, radcowskich, notarialnych, w celu zapoznania się ze specyfiką przyszłego zawodu. Za świadczone usługi kancelarie wystawiają faktury VAT, w większości ze stawką podatku VAT w wysokości 22%. Część kancelarii wystawia faktury VAT ze stawką podatku w wysokości 7% -traktując wykonane usługi jako usługę edukacyjną (PKWiU 80.42).

Pytanie Strony: Czy jesteśmy obowiązani jako odbiorca faktury VAT do weryfikacji stawki podatku VAT zastosowanej przez wystawcę faktury VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy Zdaniem wnioskodawcy nie ma on obowiązku weryfikacji stawki podatku VAT umieszczonej na otrzymywanych fakturach VAT .

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzająca w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Mając na uwadze § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury VAT oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 8 cytowanego rozporządzenia, podatnicy ci są obowiązani do podania na fakturze stawki podatku. W przypadku świadczenia usług objętych stawką podatku niższą niż 22%, na fakturze powinien zostać umieszczony symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Mając na uwadze § 18 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru i usługi, z wyjątkiem pomyłek określonych w § 9 ust. 1 pkt. 5-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Z uwagi na fakt, iż stawka podatku została umieszczona przez ustawodawcę w § 9 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia, Strona nie posiada uprawnienia do skorygowania stawki podatku VAT poprzez wystawienie noty korygującej.

Reasumując, mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż to na wystawcy faktury ciąży obowiązek podania prawidłowej stawki podatku VAT na fakturze oraz prawidłowe sklasyfikowanie świadczonych usług. Strona jako nabywca faktury nie jest obowiązana do weryfikacji stawki podatku VAT na otrzymanych fakturach. Może jedynie zwrócić się z prośbą do wystawcy o sprawdzenie jej poprawności, w przypadku wątpliwości. Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże ona natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji ma zastosowanie art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa. Na niniejsze postanowienie Służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, rozliczanie podatku od towarów i usług, stawki podatku, weryfikacja, weryfikacja danych
Data aktualizacji: 13/01/2013 12:00:01

Urząd Skarbowy Nowy Sącz 33-300 ul. Barbackiego 10

Zasięg terytorialny miasta Grybów, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz gminy Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro...

Mozliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzę...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...

Czy można odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujacych wpłatę zaliczki za usługę?

Na podstawie zawartej umowy E S.A dokonała przyłącza do sieci budowanego przez podatnika zakładu produkcyjno-handlowego.Zdaniem podatnika koszty związane z budową obiektu produkcyjnego są kosztem uzyskania przychodu a podatek naliczony wynikający z...

Czy ‶faktycznie zastosowany kurs waluty z dnia jest to kurs waluty obowiązujący w banku...

Na podstawie art. 14 a 4, art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie...

Urząd Skarbowy Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 92

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Piekary Śląskie gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 69101012123187302221000000 VAT 19101012123187302222000000 PIT 66101012123187302223000000 budżetowe pozostałe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dostawy wysyłkowej za pośrednictwem firmy kurierskiej?Podstawa opodatkowania, faktura VAT, obowiązek podatkowy przy wniesieniu aportem znaków towarowych do spółki osobowejMoment powstania obowiązku podatkowego i obowiązku wystawienia faktury z tytułu wydania towarów, będących przedmiotem umowy przewłaszczeniaUrząd Skarbowy Mysłowice 41-400 ul. Mickiewicza 4Akceptacja faktur musi być przede wszystkim w formie podpisu zarówno na oryginale i kopii faktury
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.