Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy jest możliwe rozpoczęcie numerowania faktur wystawianych w 2006r. od nr 301?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa /t. j . z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku za nieprawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem złożonym w dniu 10 stycznia 2006r. wystąpił Pan o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ? Ordynacji podatkowej w zakresie numeracji wystawianych faktur. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 16 stycznia 2006r.

Z treści wniosku wynika, iż wystawione przez Pana faktury w 2005r. zawierały numerację od 101 do 258.

We wniosku wystąpił Pan z zapytaniem, czy jest możliwe rozpoczęcie numerowania faktur wystawianych w 2006r. od nr 301.

Przedstawiając własne stanowisko uznał Pan takie numerowanie za prawidłowe.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje:

W rozdział 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm./ w § 9 ust. 1 zostały określone elementy, które winna zawierać Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży.

Między innymi punkt 3 ww. przepisu konstytuuje, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej: dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako ?FAKTURY VAT?; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży o charakterze ciągłym.

Z powołanego powyżej przepisu wynika, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać numer kolejny.

Ostatnim numerem którym oznaczył Pan fakturę w 2005r. był numer 258, zatem uznać należy iż numerem kolejnym, którym winna być oznaczona faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży w 2006 roku jest numer 259.

Natomiast sposób oznaczenia kolejności (cyfrowy, cyfrowo-literowy) dokumentów nie ma znaczenia prawnego.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm./ wniesienie z a ż a l e n i a podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. oraz od załączników po 0,50gr.
Słowa kluczowe: faktura vat, numer
Data aktualizacji: 11/07/2011 15:57:42

Dotyczy - braku obowiązku umieszczania na wystawianych fakturach VAT, oznaczenia "zpchr

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny:Spółka Akcyjna od 1997 r. posiada status zakładu pracy chronionej. Od tego czasu umieszczała na wszystkich fakturach skrót zpchr . Obecnie - Zgodnie z przepisami wprowadzonymi 1 stycznia 2004...

Obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotycz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawa do odliczenia podatku z faktur VAT zawierających stare numery rejestracyjne leasingo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo Starostwa Powiatowego do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego z realizowanej inwe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ewidencjonowanie przy pomocy kasy rejestrującej usług świadczonych na rzecz pracowników or...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik Kraków 31-272 ul. Krowoderskich Zuchów 2Jaki kurs należy stosować do przeliczenia faktur korygujących z tytułu obniżenia ceny, dotyczących sprzedaży eksportowej?Księgowa z Łodzi ostrzega - kreatywna księgowość to przestępstwo!Stawka podatku właściwa dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru rozliczanej zaliczkowoBiuro rachunkowe Toruń
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.