Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy koszty zapłaconych faktur VAT dotyczących noclegów Przedsiębiorcy związanych z odbytą podróżą służbową są kosztem uzyskania przychodów

W dniu 10 maja 2007 r. do Urzędu Skarbowego w Hajnówce wpłynął wniosek Pana xxxxo wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym, polegającej na określeniu, czy koszty zapłaconych faktur VAT dotyczących noclegów Przedsiębiorcy związanych z odbytą podróżą służbową są kosztem uzyskania przychodów. W uzasadnieniu wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Pan xxxxxprowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na sprzedaży artykułów metalowych oraz narzędzi pneumatycznych, których jest jedynym dystrybutorem w Polsce. W związku z tym odbywane są podróże służbowe w celu prezentacji sprzedawanego sprzętu. Są to podróże kilkudniowe, podczas których, Przedsiębiorca korzysta z odpłatnych noclegów. Według Wnioskodawcy zapłacone faktury dotyczące noclegów są kosztem uzyskania przychodów.

Pismem z dnia 21.05.2007 r. Pan xxxxxuzupełnił powyższy wniosek. Oświadczył w nim, iż sprzedaż narzędzi pneumatycznych jest prowadzona w sklepie w xxxx przy ul. xxxxx, gdzie jednocześnie mieści się siedziba firmy. Podróże służbowe są odbywane w celu prezentacji sprzętu, ale działalnością podstawową jest ich sprzedaż w sklepie.

Ustosunkowując się do powyższego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem, kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Z powyższego wynika, iż: a) aby wydatek mógł zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów musi zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem, a uzyskanym przychodem, b) nie można uznać za koszt uzyskania przychodu wydatku spełniającego co prawda ww. warunek, lecz wskazanego przez ustawodawcę w art. 23 ustawy jako wydatek nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu do celów podatku dochodowego.

Wyżej wymieniony przepis adresowany jest do osób odbywających podróż służbową. Żadne przepisy prawa nie określają definicji podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W związku z powyższym organy podatkowe odnoszą się do pojęcia podróży służbowej pracowników zdefiniowanego w przepisach art. 775 § 1 Kodeksu pracy, jako wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Skoro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w sposób zorganizowany Przedsiębiorca przemieszcza się w celu prezentacji towaru służącej jego sprzedaży, to jego podróż jest podróżą służbową, w trakcie której może ponosić wydatki na podstawie faktur VAT na nabycie usług noclegowych.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego, kosztem uzyskania przychodów w pełnej wysokości będą prawidłowo udokumentowane koszty noclegu, poniesione przez właściciela firmy, w związku z dokonywaniem prezentacji narzędzi pneumatycznych będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja powyższa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, a jest wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, bądź zmiany przepisów prawa.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hajnówce w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 236 § 2 pkt 1 i art. 14 a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnik, podróż służbowa delegacja
Data aktualizacji: 18/01/2013 00:00:01

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku sprzedaży rzeczy używanyc...

W dniu 23.02.2006 r. Podatnik złożył do tut. organu zapytanie w przedmiocie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na...

Premia pieniężna stanowi rabat obniżający wartość konkretnych dostaw i winna być udokument...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie dopuszczalności wystawiania faktur przez podmiot trzeci (Usługodawcę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług udostępnienia infrastruktury tel...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Poprawność wystawianych faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wyodrębnienie w poszczególnych fakturach VAT poszczególnych elementów (etapów) realizacji budowyWysyłanie faktur elektronicznych w systemie pdfCzy wydatki udokumentowane rachunkami wystawionymi przez podmiot nieuprawniony są kosztem uzyskania przychodów w spółce z o.oJaki jest termin na wystawienie faktury VAT od daty sprzedaży towaru?Wystawianie faktur korygujących przez następcę prawnego i zasady jej rozliczenia
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.