Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy kwota zwróconego Wnioskodawcy przez spółkę komandytową podatku VAT będzie dla Wnioskodawcy przychodem?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2009 r. (data wpływu 26 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodu z tytułu otrzymanych od spółki komandytowej środków pieniężnych stanowiących równowartość VAT należnego z tytułu wniesienia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodu z tytułu otrzymanych od spółki osobowej środków pieniężnych stanowiących równowartość VAT należnego z tytułu wniesienia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca zamierza przystąpić do zarejestrowanej i działającej spółki komandytowej jako komplementariusz oraz wnieść aportem do tej spółki jako komplementariusz nieruchomości zabudowane i niezabudowane, których jest właścicielem. W zamian za wniesiony wkład niepieniężny - aport w postaci nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, Wnioskodawca uzyska w spółce komandytowej prawa i obowiązki przysługujące komplementariuszowi oraz udział kapitałowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy kwota zwróconego Wnioskodawcy przez spółkę komandytową podatku VAT będzie dla Wnioskodawcy przychodem.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzyma w spółce komandytowej prawa i obowiązki oraz udział kapitałowy w wysokości wartości rynkowej aportu netto (tj. bez 22% VAT) i spółka komandytowa zwróci Wnioskodawcy kwotę 22% VAT od dostawy wkładu niepieniężnego do spółki, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów Wnioskodawcy nie będzie się zaliczać wartości podatku VAT zwróconego Wnioskodawcy przez spółkę komandytową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie zawiera definicji przychodu, precyzując, poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w art. 12 ust. 1 - 3 i ust. 4b, rodzaje przychodów, a także enumeratywnie wylicza, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów (ust. 4).

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Zatem, podatek VAT jako element ceny należnej obciąża bezpośrednio nabywcę towaru lub usługi i pozostaje neutralny dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza przystąpić do spółki komandytowej jako komplementariusz i wnieść do niej aportem nieruchomości zabudowane i niezabudowane, których jest właścicielem. W zamian za wniesiony wkład niepieniężny, Wnioskodawca uzyska w spółce komandytowej prawa i obowiązki przysługujące komplementariuszowi oraz udział kapitałowy.

W tym miejscu należy podkreślić, iż w prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo.

Kwestię zawierania umów reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Stosownie do art. 3531 ustawy Kodeks cywilny, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż kwestia czy otrzymany przez Wnioskodawcę udział kapitałowy w spółce komandytowej będzie miał wartość netto wniesionego aportu, a spółka zwróci Mu w gotówce równowartość podatku VAT wyszczególnionego na fakturze dokumentującej wniesienie przedmiotowego aportu, powinna wynikać z treści umowy zawartej między Stronami.

Reasumując powyższe, w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzyma w spółce komandytowej prawa i obowiązki oraz udział kapitałowy w wysokości wartości rynkowej aportu netto (tj. bez podatku VAT) i spółka komandytowa zwróci Wnioskodawcy kwotę VAT w związku z ww. aportem, kwota zwróconego Wnioskodawcy przez spółkę komandytową podatku VAT nie będzie stanowić przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienia się, iż wniosek Spółki dotyczący:podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem nieruchomości, sposobu dokumentowania tej czynności oraz podstawy opodatkowania aportu został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 12 lutego 2010 r. nr ILPP2/443-1595/09-2/EN, podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zmiany umowy spółki został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 19 lutego 2010 r. nr ILPB2/436-265/09-2/WS.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: aport, faktura, nieruchomości, powstanie przychodu, przychód, rozliczanie rozliczenia, spółka komandytowa, transakcja, wkłady do spółki, wkłady niepieniężne
Data aktualizacji: 16/10/2013 21:00:01

Dotyczy umowy agencyjnej i związanych z dnią dokumentów (będnie wystawionych

Działając na podstawie:- art. 14a 1, 3 i 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)- art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze...

Czy od zakupu artykułów spożywczych na targi można odliczyć podatek naliczony, nie nalicza...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W sprawie dotyczącej określenia momentu powstania obowiązku podatkowego od wewnątrzwspólno...

Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), art.20 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) po...

Kiedy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od faktur za paliwo do w/w samochodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione...

Czy Wnioskodawcy przysługuje odliczenie podatku od towarów i usług naliczonego przez dosta...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wystawiając fakturę VAT ze stawką 22% na kontrahenta - pośrednika na terytorium Polski postępujemy słusznie?Opodatkowanie i udokumentowanie premiiDot. podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrującychUrząd Skarbowy Żary 68-200 ul. Osadników Wojskowych 3Jak należy opodatkować otrzymane środki finansowe z tytułu umieszczania reklam na prywatnych stronach internetowych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.