Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy mogę odliczyć za 2005r. ulgę za internet, jeżeli tak to w jakiej wysokości ?

Na podstawie art. 14a § 1, §3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 6a, ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia .03.2006r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe:w sprawie odliczenia za 2005r. ulgi z tytułu użytkowania sieci internet

U Z A S A D N I E N I E

W dniu .03.2005r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie: czy mogę odliczyć za 2005r. ulgę za internet, jeżeli tak to w jakiej wysokości ?Stan faktyczny: W dn. .stycznia 2005 roku mąż podatniczki zapłacił za internet za cały 2005 rok. Na męża również została wystawiona faktura ponieważ to mąż podpisał umowę na korzystanie z sieci internet.W dniu . czerwca 2005r. został podpisany aneks do umowy obowiązujący od lipca 2005 roku zmieniający w umowie dane nabywcy na obojga małżonków. Została również zrobiona nota korygująca do faktury za miesiąc styczeń 2005r., która była zapłacona za okres od lutego do grudnia 2005r.Następnie została wystawiona faktura za lipiec 2005 roku na podatniczkę i na męża podająca koszty od miesiąca lipca. Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: Podatniczka uważa, że w świetle dokumentów oboje z mężem mogą skorzystać z odliczenia z tytułu użytkowania sieci internet, mąż 760 złotych a Podatniczka różnicę do kwoty wykazanej na fakturze zapłaconej za cały rok.Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy - Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a oraz ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.Ustawodawca wprowadzając wspomnianą ulgę, uzależnił więc skorzystanie z niej od spełnienia określonych warunków :wydatki muszą być poniesione przez podatnika, wydatki powinny być poniesione w związku z użytkowaniem sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, wydatki muszą być potwierdzone fakturą VAT. Zgodnie z podanym stanem faktycznym jest Pani abonentem z tytułu użytkowania sieci internet od 1 lipca 2005r.- zgodnie z aneksem do umowy zawartym w dniu .06.2005r.W związku z powyższym przysługuje Pani odliczenie od dochodu z tytułu w/w wydatków za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2005r. do wysokości limitu określonego przepisami art. 26 ust. 1 pkt 6a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do kwoty 760 zł.
Słowa kluczowe: internet, odliczenie od dochodu, użytkowanie używanie
Data aktualizacji: 11/01/2013 00:00:01

Zastosowanie stawki podatku VAT z tytułu wywozu odpadów oraz prawo do sporządzenia zbiorcz...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z poz. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania...

Czy opłatę na Stowarzyszenie należy traktować jako import usług i wystawić fakturę wewnętr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Rawa Mazowiecka 96-200 ul. Słowackiego 4

Zasięg terytorialny miasta Rawa Mazowiecka gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice powiaty rawski województwo łódzkie Konta bankowe CIT 35101013710034182221000000 VAT 82101013710034182222000000 PIT 32101013710034182223000000...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za kwiaty i inne upominki dla pracowników...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak rozliczyć dochód?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy opłata sądowa umieszczona na fakturze VAT obok usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia urządzenia od kontrahenta z innego kraju UEOpodatkowanie niepotwierdzonych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarówUrząd Skarbowy Opatów 27-500 ul. Kilińskiego 9Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie samochodu ciężarowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.