Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy mogę odliczyć za 2005r. ulgę za internet, jeżeli tak to w jakiej wysokości ?

Na podstawie art. 14a § 1, §3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 6a, ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia .03.2006r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe:w sprawie odliczenia za 2005r. ulgi z tytułu użytkowania sieci internet

U Z A S A D N I E N I E

W dniu .03.2005r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie: czy mogę odliczyć za 2005r. ulgę za internet, jeżeli tak to w jakiej wysokości ?Stan faktyczny: W dn. .stycznia 2005 roku mąż podatniczki zapłacił za internet za cały 2005 rok. Na męża również została wystawiona faktura ponieważ to mąż podpisał umowę na korzystanie z sieci internet.W dniu . czerwca 2005r. został podpisany aneks do umowy obowiązujący od lipca 2005 roku zmieniający w umowie dane nabywcy na obojga małżonków. Została również zrobiona nota korygująca do faktury za miesiąc styczeń 2005r., która była zapłacona za okres od lutego do grudnia 2005r.Następnie została wystawiona faktura za lipiec 2005 roku na podatniczkę i na męża podająca koszty od miesiąca lipca. Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: Podatniczka uważa, że w świetle dokumentów oboje z mężem mogą skorzystać z odliczenia z tytułu użytkowania sieci internet, mąż 760 złotych a Podatniczka różnicę do kwoty wykazanej na fakturze zapłaconej za cały rok.Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy - Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a oraz ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.Ustawodawca wprowadzając wspomnianą ulgę, uzależnił więc skorzystanie z niej od spełnienia określonych warunków :wydatki muszą być poniesione przez podatnika, wydatki powinny być poniesione w związku z użytkowaniem sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, wydatki muszą być potwierdzone fakturą VAT. Zgodnie z podanym stanem faktycznym jest Pani abonentem z tytułu użytkowania sieci internet od 1 lipca 2005r.- zgodnie z aneksem do umowy zawartym w dniu .06.2005r.W związku z powyższym przysługuje Pani odliczenie od dochodu z tytułu w/w wydatków za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2005r. do wysokości limitu określonego przepisami art. 26 ust. 1 pkt 6a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do kwoty 760 zł.
Słowa kluczowe: internet, odliczenie od dochodu, użytkowanie używanie
Data aktualizacji: 11/01/2013 00:00:01

Lubelski Urząd Skarbowy Lublin 20-079 ul. Chmielna 4

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo lubelskie Konta bankowe CIT 06101013390077512221000000 VAT 53101013390077512222000000 PIT 03101013390077512223000000 budżetowe pozostałe 94101013390077512227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Czy podatnik ma prawo do wystawienia faktur korygujących ?

Zgodnie z informacją zawartą w złożonym przez podatnika wniosku, a także w dostarczonym wyroku Sądu Rejonowego - firma X , na podstawie umowy zawartej z Gminą, korzystała z pomieszczeń budynku położonego w. Jednocześnie firma X , na podstawie...

Kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury korygujące...

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki znak DF...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od kontrahenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo korygując błędnie wystawione rachunki do 0 i wyst...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kiedy wystawca faktury może naliczyć podatek VAT za nielegalny pobór energii elektrycznej?Czy za wykonywane opinie sądowe należy wystawiać faktury i naliczać podatek VAT?Miejsce świadczenia usług - art.28b ust. 1 i art. 28e ustawyOpodatkowanie i dokumentowanie czynności, za które przyznawana będzie premia pieniężna kalkulowana procentowo i kwotowoWnioskodawca pyta kiedy z jakiego dnia należy stosować kurs waluty do przeliczenia wartości faktury wyrażonej w euro
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.