Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy mogę odliczyć za 2005r. ulgę za internet, jeżeli tak to w jakiej wysokości ?

Na podstawie art. 14a § 1, §3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 6a, ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia .03.2006r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe:w sprawie odliczenia za 2005r. ulgi z tytułu użytkowania sieci internet

U Z A S A D N I E N I E

W dniu .03.2005r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie: czy mogę odliczyć za 2005r. ulgę za internet, jeżeli tak to w jakiej wysokości ?Stan faktyczny: W dn. .stycznia 2005 roku mąż podatniczki zapłacił za internet za cały 2005 rok. Na męża również została wystawiona faktura ponieważ to mąż podpisał umowę na korzystanie z sieci internet.W dniu . czerwca 2005r. został podpisany aneks do umowy obowiązujący od lipca 2005 roku zmieniający w umowie dane nabywcy na obojga małżonków. Została również zrobiona nota korygująca do faktury za miesiąc styczeń 2005r., która była zapłacona za okres od lutego do grudnia 2005r.Następnie została wystawiona faktura za lipiec 2005 roku na podatniczkę i na męża podająca koszty od miesiąca lipca. Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: Podatniczka uważa, że w świetle dokumentów oboje z mężem mogą skorzystać z odliczenia z tytułu użytkowania sieci internet, mąż 760 złotych a Podatniczka różnicę do kwoty wykazanej na fakturze zapłaconej za cały rok.Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy - Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a oraz ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.Ustawodawca wprowadzając wspomnianą ulgę, uzależnił więc skorzystanie z niej od spełnienia określonych warunków :wydatki muszą być poniesione przez podatnika, wydatki powinny być poniesione w związku z użytkowaniem sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, wydatki muszą być potwierdzone fakturą VAT. Zgodnie z podanym stanem faktycznym jest Pani abonentem z tytułu użytkowania sieci internet od 1 lipca 2005r.- zgodnie z aneksem do umowy zawartym w dniu .06.2005r.W związku z powyższym przysługuje Pani odliczenie od dochodu z tytułu w/w wydatków za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2005r. do wysokości limitu określonego przepisami art. 26 ust. 1 pkt 6a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do kwoty 760 zł.
Słowa kluczowe: internet, odliczenie od dochodu, użytkowanie używanie
Data aktualizacji: 11/01/2013 00:00:01

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży mieszkań używanych?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Praw do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie samochodu ciężarow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Trzeci Urząd Skarbowy Lublin 20-016 ul. Narutowicza 56

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Lublin pod nazwami: Abramowice, Bronowice Nowe, Bronowice Stare, Czwartek część wschodnia od ul.Lubartowskiej, Dziesiąta, Dziesiąta Stara, Felin, Głusk, Hajdów, Jakubowice...

Czy jest zasadność wystawiania faktur VAT sądom i prokuraturom za wykonane tłumaczenie pr...

Z przedmiotowego wniosku w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika, iż jest Pan tłumaczem przysięgłym ustanowionym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, zarejestrowanym jako podatnik podatku od towarów i usług...

Czy należność za koszty ogrzewania, fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne należy do...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy stosowanie obniżonej stawki VAT na książki posiadające nr ISBN, jest zgodne z przepisami?Kiedy należy zaliczyć do przychodów należnych wartość faktury z tytułu rozliczenia usług telekomunikacyjnych?Kiedy można wystawić faktury korygujące?Sposób skorygowania podatku należnego i naliczonego wynikającego z faktury wewnętrznej wystawionej tytułem zafakturowanej przez dostawcę przedpłatyUrząd Skarbowy Nowy Sącz 33-300 ul. Barbackiego 10
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.