Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy możliwe jest dokonanie korekty w ewidencji przychodów i pomniejszenie należnego podatku w związku z nieotrzymaniem zapłaty za wykonaną usługę?

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że w 2002 roku wykonał Pan usługę remontowo - budowlaną na rzecz P. X za którą w dniu 28.11.2002 roku wystawił Pan fakturę VAT nr na kwotę netto 18 918, 75 zł.

Przychód wynikający z tej faktury zaewidencjonował Pan w ewidencji przychodów za 2002 rok. Od przychodu obliczył i zapłacił Pan zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 1.040, 60 zł. Za wykonanie usługi na podstawie wystawionej faktury z 28.11.2002 roku nie otrzymał Pan zapłaty.

W związku z powyższym, Pana zdaniem możliwe jest dokonanie korekty PIT-28 i pomniejszenie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2002 rok o kwotę 1.040, 60 zł.

W myśl art 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Natomiast w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Są to zatem te przychody, które wynikają ze źródła przychodów, jakie stanowi działalność gospodarcza, i które w następstwie prowadzenia tej działalności stają się należnością (wierzytelnością), choćby faktycznie środków z tego tytułu nie uzyskano.

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na wysokość należnego podatku nie mają wpływu ewentualne koszty, bądź straty powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ ustawodawca wysokość podatku wiąże jedynie z wielkością osiągniętych przychodów.

Mając na uwadze powyższe przedstawione przez Pana stanowisko nie jest słuszne.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14b §1 ustawy - Ordynacja podatkowa), wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli podatkowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 2).
Słowa kluczowe: korekta zeznania, wystawienie faktury, zapłata, zmniejszenie podatku należnego, zryczałtowany podatek dochodowy
Data aktualizacji: 16/10/2013 06:00:01

Prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego z faktury za opłatę odstępną

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z...

Czy Spółka dokonując refaktury ww. usługi na podwykonawców może również skorzystać ze zwol...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka prawidłowo jednorazowo rozliczyła koszty?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, przez podatnika prowadzącego działy specjalne pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kurs waluty stosowany do przeliczania wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia dla potrzeb p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przekazanie pracownikom Spółki i członkom ich rodzin usług turystycznych za częściową odpłatnością, może być udokumentowane fakturą VAT - marża?Czy możliwe jest wystawienie jednej faktury korygującej dla określonego klienta na rabat udzielony w danym okresie?Czy Spółka postępuje prawidłowo ujmując różnice kursowe od oddziałów i zaliczając je odpowiednio do przychodów i kosztów podatkowych?Czy czynność podziału majątku dorobkowego rodzi obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usug?Urząd Skarbowy Bytom 41-902 ul. Wrocławska 92
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.