Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z zaginionej faktury, w razie braku duplikatu faktury?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona nabyła usługi doradcze od podatnika podatku od towarów i usług. Z tego tytułu usługodawca wystawił fakturę VAT, który to dokument zaginął u Strony jeszcze przed jego przekazaniem do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw księgowych i podatkowych. Wystawca odmówił wystawienia duplikatu faktury, która zaginęła. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska co do możliwości odliczenia podatku naliczonego z zaginionej faktury, w razie odmowy wystawienia przez wystawcę duplikatu faktury. Zdaniem Strony brak dokumentu (oryginału faktury, faktury korygującej albo ich duplikatu), o których mowa w § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, czyni niemożliwym odliczenie podatku naliczonego.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdza, co następuje. W pierwszej kolejności należy wskazać, że powołany przez Stronę § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) został z dniem 1.06.2005r. uchylony mocą § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 797). W związku z tym nie ma obecnie zastosowania. Tym niemniej zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...), przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...). Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż podstawą do obniżenia podatku należnego jest faktura VAT. Na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. W związku z tym duplikat faktury, jak i faktury korygującej ma moc prawną równą fakturze VAT, stanowiąc na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego, stosownie do art. 86 ust. 1; 2 i 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc powyższe pod uwagę podzielić należy stanowisko, iż w przypadku braku faktury lub duplikatu faktury, podatnik nie ma możliwości odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, faktura vat, odliczenie podatku od towarów i usług, odmowa, podatek naliczony, usługi doradcze
Data aktualizacji: 17/04/2011 11:25:27

Urząd Skarbowy Łęczyca 99-100 ul. al. Jana Pawła II 17

Zasięg terytorialny miasta Łęczyca gminy Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie, Witonia powiaty łęczycki województwo łódzkie Konta bankowe CIT 83101013710105172221000000 VAT 33101013710105172222000000 PIT...

Czy wystawiona faktura VAT ze stawką zw. (art. 43 ust. 1 pkt 10a) jest prawidłowa?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy wystawiania faktur korygujących

Postanowienie Na podstawie art. 14a 1, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego...

Czy wartość początkowa środka trwałego wprowadzonego do firmy, ustalona na podstawie faktu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wystawiając notę księgową na poniesione koszty usługi transportu, świadczonej przez fi...

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku oraz pismem uzupełniającym z dnia x 2006 roku złożonym...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Określenie stawki VAT dla usług zaliczonych do grupowania PKWiU 90.0Prawidłowość określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wystawienia faktury korygującej dotyczącej podwyższenia cenyOdliczanie podatku naliczonego z faktur otrzymanych drogą elektroniczną w formacie pdfPrawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup opakowań zwrotnychCzy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej powypadkowy remont samochodu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.