Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy możliwe jest wystawienie jednej faktury korygującej dla określonego klienta na rabat udzielony w danym okresie?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

- uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że zgodnie z zawieranymi porozumieniami Spółka udziela rabatów swoim największym klientom. Rabaty te są rozliczane okresowo ( miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie ). Rozliczenia należnych rabatów dokonywane są poprzez wystawianie faktur korygujących. W związku z tym Strona w swoim wniosku prosi o odpowiedź na pytanie czy w świetle obowiązujących przepisów jest możliwe wystawienie jednej faktury korygującej dla określonego klienta na rabat udzielony w danym okresie czy też do każdej faktury VAT należy wystawiać oddzielnie fakturę korygującą na rabat. Spółka stoi na stanowisku, że możliwe jest wystawienie jednej faktury korygującej dla jednego klienta za dany okres, w którym są udzielane rabaty.

Zasady wystawiania faktur korygujących, w przypadku gdy powodem ich wystawienia jest rabat, zostały uregulowane w § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Zaznaczyć należy, iż zarówno przepisy ww. rozporządzenia, jak również przepisy obecnie obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie regulują kwestii wystawiania zbiorczych korekt faktur dotyczących więcej niż jednej faktury sprzedaży dla tego samego odbiorcy.

Jednakże należy zauważyć, że przepisy rozporządzenia nie zabraniają wystawiania jednej (zbiorczej) faktury korygującej do kilku faktur wystawionych dla tego samego podatnika. Faktura zbiorcza musi jednak zawierać, oprócz łącznej kwoty korekty sprzedaży netto oraz podatku należnego, wszystkie dane określone w § 16 rozporządzenia, dla każdej korygowanej faktury. Tak wystawiona faktura korygująca, spełniająca warunki określone w rozporządzeniu stanowi podstawę do skorygowania podatku należnego. Ponadto zgodnie z § 16 ust. 4 cyt. rozporządzenia sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.

W związku z powyższym w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko strony należy uznać za prawidłowe. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, rabaty
Data aktualizacji: 18/02/2011 13:53:51

Drugi Urząd Skarbowy Gdańsk 80-391 ul. Kołobrzeska 43

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu - Gdańsk pod nazwami: Niedźwiednik, Osowa, Oliwa, Przymorze, Wysoka, Zaspa, Żabianka gminy powiaty województwo pomorskie Konta bankowe CIT 83101011400066662221000000 VAT...

Czy świadczone usługi medyczne mogą być dokumentowane za pomocą kwitariusza?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Goleniów 72-100 ul. plac Lotników 1

Zasięg terytorialny miasta gminy Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica powiaty goleniowski województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 57101015990056852221000000 VAT 07101015990056852222000000 PIT 54101015990056852223000000...

Czy wystawienie wewnętrznej faktury korygującej w dacie wystawienia noty jest zgodne z prz...

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej...

Czy fakturę na zakup paliwa może ująć w kosztach uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r., z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2006 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach postanawia udzielić...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy możliwe jest zamienne posługiwanie się nazwami na fakturach VAT?Brak opodatkowania czynności prowadzenia krajowego systemu informacji o terenieWnioskodawca nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - nie jest zarejestrowanym podatnikiem VATCzy firma dokonała prawidłowo wyceny towarów do magazynu, a co za tym idzie czy prawidłowo ustaliła koszt własny sprzedanych towarów?W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, jak należy prawidłowo skorygować rachunek dotyczący sprzedaży bonów żywieniowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.