Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można dokonać czynności opisanych ?

Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany:

postanowił uznać stanowisko Strony przedstawione w zapytaniu z dnia 12.09.2006r. (uzupełnionym pismem z dnia 13.09.2006r.), za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 12.09.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego (uzupełniony pismem z dnia 13.09.20036r.) w zakresie podatku od towarów i usług i stanie faktycznym opisanym poniżej.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowlano-montażowym pod nazwą firma A. W roku bieżącym Pan XY rozpoczął budowę domu jednorodzinnego jako osoba fizyczna. Niektóre towary do budowy domu chciałby zakupić od firmy A, która nabędzie je od współpracujących producentów, ze znacznymi upustami wypracowanymi przez lata współpracy, ponieważ jako osoba fizyczna nie otrzyma tych rabatów. Firma A na podstawie umowy o roboty budowlano-montażowe sprzeda i zamontuje te produkty Panu XY jako osobie fizycznej.

Firma A otrzyma od producenta fakturę zakupu VAT ze stawką podatku od towarów i usług 22%, a następnie sprzeda usługę remontowo-budowlaną i wystawi fakturę sprzedaży VAT dla Pana XY ze stawką podatku od towarów i usług 7%.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle obowiązujących przepisów firma A może zakupić towar od producentów w cenach objętych rabatem ze stawką podatku VAT 22%, a następnie w formie usługi remontowo-budowlanej na podstawie zawartej umowy, może sprzedać i zamontować towary u Pana XY wystawiając fakturę sprzedaży ze stawką podatku VAT 7%.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Strona świadczy usługi budowlano-montażowe pod nazwą firma A. W roku bieżącym Pan XY rozpoczął budowę domu jednorodzinnego jako osoba fizyczna. Towary do budowy domu zakupiłaby od współpracujących producentów firma A w cenach objętych rabatem ze stawką podatku VAT 22%, a następnie na podstawie zawartej umowy o roboty remontowo-budowlane na rzecz Pana XY, sprzedałaby i zamontowała towary w domu jednorodzinnym, wystawiając fakturę sprzedaży ze stawką podatku VAT 7%. Tutejszy organ podatkowy nie może się zgodzić ze stanowiskiem Strony, ponieważ przedstawione w nim uzasadnienie nie ma zastosowania w stanie faktycznym ani prawnym.

W przestawionej sprawie najistotniejszą kwestią jest fakt, iż Pan XY występuje niejako w podwójnej roli - jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firma A oraz jako osoba fizyczna budującą dom.

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 ze zm.) w art. 15 ust. 1 stanowi, iż podatnikami są:osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej orazosoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pan XY jako podatnik VAT pozostaje jednocześnie osobą fizyczną, która buduje dom. Jego firma jest tylko wyodrębnioną gospodarczo częścią jego majątku oraz nazwą, co nie zmienia faktu, że to nie firma jest podatnikiem, a Pan XY jest podatnikiem. Zatem nie może sam ze sobą zawrzeć umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych, bowiem taka umowa byłaby nieważna.

Reasumując stwierdza się, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Podatnik nie może dokonać opisanych czynności, gdyż transakcja, którą zawarłaby jego firma z nim samym byłaby nieprawidłowa.Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku (12.09.2006r.).

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże ona natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji ma zastosowanie art. 14c ustawy - Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatnik podatku od towarów i usług, usługi remontowo-budowlane
Data aktualizacji: 13/01/2013 06:00:01

Obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży usług świadczonych na rzecz os...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z poz. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa...

Odsprzedaż towarów i usług przez Lidera projektu na rzecz współpartnerów projektu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z uw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w związku ze sprzedażą działki przeznaczonej pod drogę Wnioskodawca musi wystawić fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego faktury wystawionej na inny skład osobowy s...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 12 kwietnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zasadne jest fakturowanie dostaw, które zostały opłacone z góry, co zostało udokumentowane fakturą zaliczkową?Czy skorygowanie błędu nazwy i adresu nabywcy towaru, na fakturze VAT, winno być dokonane za pomocą noty korygującej czy faktury korygującej?Czy Wnioskodawca może wystawić fakturę na dostawę ładowarki teleskopowej ze stawką podatku 0%?W deklaracji za jaki okres wykazać fakturę korygującą zwiększającą kwotę VAT należnego do zapłaty?Urząd Skarbowy Ostrów Wielkopolski 63-400 ul. Chłapowskiego 45
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.