Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze wystawionej przez członka zarządu Spółki?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U z 2005 r. nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 16.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe

Podatnik pismem z dnia 16.02.2005 r. zwrócił się z wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. W przedmiotowym wniosku Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: na mocy uchwały wspólników oraz umowy członek zarządu Spółki wykonuje obowiązki członka zarządu i z tego tytułu otrzymuje miesięczne wynagrodzenie, płatne z dołu, przelewem na rachunek bankowy. Obowiązki członka zarządu są wykonywane osobiście.

Pytanie Spółki dotyczy możliwości obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony zawarty w fakturze VAT otrzymanej od członka zarządu Spółki, dokumentującej wykonywanie czynności członka zarządu i obejmującej wynagrodzenie członka zarządu opodatkowane stawką 22% podatku VAT.

Zdaniem Spółki przychody osiągane z umowy o pełnienie obowiązków członka zarządu stanowią przychód tej osoby w rozumieniu art. 13, pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działalność członka zarządu nie jest działalnością samodzielną w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i z tej przyczyny nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym wystawianie przez członka zarządu faktury VAT dokumentującej czynności członka zarządu, obejmującej jego wynagrodzenie powiększone o 22% podatku VAT jest nieuzasadnione, ponieważ są to czynności niepodlegające opodatkowaniu. Gdyby jednak w takiej fakturze został doliczony podatek VAT, wówczas Spółka nie miałaby prawa do obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony zawarty w takiej fakturze.

Zgodnie z art. 86, ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 114, art. 119, ust. 4, art. 120, ust. 17 i 19 oraz art. 124 - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze otrzymanej przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Gdyby Spółka otrzymała od pełniącego funkcję członka zarządu fakturę z naliczonym podatkiem VAT, to zawarty w takiej fakturze podatek podlegałby odliczeniu tylko w przypadku, gdy czynności wykonywane przez członka zarządu są opodatkowane. Zgodnie bowiem z § 14, ust. 2, pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zmianami ) w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku lub faktura nie dokumentuje żadnej faktycznej transakcji - faktura ta nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.
Słowa kluczowe: członek zarządu, podatek naliczony
Data aktualizacji: 19/01/2013 00:00:01

Prawo do korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconych faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zasady wystawiania faktur za pomocą programu komputerowego, na podstawie obowiązujących pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka podatku dla dostawy domu wraz z infrastrukturą

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Drugi Urząd Skarbowy Kalisz 62-800 ul. Targowa 1

Zasięg terytorialny miasta gminy Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków powiaty kaliski województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 26101014690004172221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wysyłanie faktur elektronicznych w systemie pdfDot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wypłaconej kwoty odszkodowania dla kontrahenta zagranicznegoKiedy należy zaliczyć do przychodów należnych wartość wynikającą z faktury, wystawionej za częściowe wykonanie usługi?Procedura marży - dzieła sztukiCzy koszty prowadzenia rachunku bankowego stanowią koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.