Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można skorygować fakturę sprzedaży i zamiast stawki 22 % zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0 % ?

PPHU G. J. złożył w dniu 27 czerwca 2007 r. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z treści wniosku wynika następujący stan faktyczny. W dniu 16 kwietnia 2007 r. Podatnik dokonał dostawy towarów do kontrahenta z Włoch, nie mając statusu podatnika VAT UE. W związku z dokonaną dostawą w dniu 23 kwietnia 2007 r. wystawił fakturę VAT ze stawką podatku 22 %. Dnia 8 maja 2007 r. złożył zgłoszenie w celu zarejestrowania się jako podatnik VAT UE.

Dnia 23 maja 2007 r. Pan J. uzyskał potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE, w którym potwierdza się zarejestrowanie z dniem 16 kwietnia 2007 r. Mając na uwadze powyższe, Podatnik pyta czy może skorygować fakturę sprzedaży i zamiast stawki 22 % zastosować stawkę 0 % ? Formułując własne stanowisko w sprawie, wnioskodawca uważa, że nie może tego uczynić, ponieważ w momencie dostawy nie był uprawnionym podmiotem do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wniosek zawiera oświadczenie, iż w niniejszej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Tutejszy organ podatkowy po przeanalizowaniu stanu faktycznego zawartego we wniosku oraz obowiązujących przepisów w zakresie prawa podatkowego, przedstawia własne stanowisko w sprawie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2) eksport towarów;3) import towarów;4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;5) wewnatrzwspółnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 13 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, przez wewnątrzwspółnotową dostawę towarów, której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Art. 13 ust. 6 ww. ustawy stanowi, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7. Zgodnie z art. 97 ust. 1 powołanej ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

W myśl zapisu art. 97 ust. 10 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty o których mowa w ust. 1 i 2, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub nabywaniu usług, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podają numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

Mając na uwadze powyższe w przypadku, gdy podatnik nie był w ogólne zarejestrowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych i dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów, należy uznać, że nie ma prawa do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 0 %.

Przyjmując, że towar będący przedmiotem dostawy nie należy do grupy towarów, dla których możliwe jest zastosowanie stawki określonej w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, to zastosowana stawka podstawowa w wysokości 22 % jest prawidłowa. Podatnik nie może skorygować uprzednio wystawionej faktury w części dotyczącej stawki podatkowej. Jednocześnie tutejszy organ podatkowy wskazuje, że stanowisko takie zajął Minister Finansów w piśmie z dnia 21 sierpnia 2005 r. o nr PP4-810-592-a/05/TZ/1350. Mając na uwadze powyższe stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: dostawa towarów, dostawa wewnątrzwspólnotowa, rejestracja podatnika VAT UE
Data aktualizacji: 25/01/2013 06:00:01

Czy wystawiona faktura VAT ze stawką zw. jest prawidłowa?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego przy zaliczkach na świadczenie usługi wznoszenia do...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej w przypadku przekroczenia limitu poprzez sprze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Chodzież 64-800 ul. Ofiar Gór Morzewskich 1

Zasięg terytorialny miasta Chodzież gminy Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin powiaty chodzieski województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 88101014690007072221000000 VAT 38101014690007072222000000 PIT 85101014690007072223000000 budżetowe...

Jak wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

W odpowiedzi na zapytanie - jak prawidłowo należy wystawiać fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - zawarte w pismach z dnia 02.06.2004 r. i 04.06.2004 r. złożonych w dniu 07.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy istnieje możliwość wystawienia duplikatu faktury korygującej oraz obniżenia podatku należnego wynikającego z duplikatu tej faktury?Odliczenie i korekta podatku naliczonego w odniesieniu do nieruchomości nabywanych w celu odsprzedaży w ramach pierwszego zasiedleniaKiedy można odliczyć podatek VAT z faktury wystawionej w 2004 r. jeżeli towar otrzymano w roku 2003 r.?Otrzymanie premii pieniężnej od dostawcy unijnego nie jest świadczeniem usługi finansowejCzy prawidłowo postąpimy, gdy odliczymy podatek VAT z faktury wystawionej przez podmiot otrzymujący premię - bonus za uzyskanie progu obrotu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.