Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można wystawić fakturę korektę do faktury zaliczkowej, jeżeli faktura końcowa wystawiona jest na podmiot trzeci?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137. Poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Przedmiotem działalności podatnika jest sprzedaż urządzeń piekarniczych. Klienci składając zamówienie na konkretne urządzenie dokonują jednocześnie wpłaty zaliczki na poczet ceny. Podatnik zamawia urządzenie u producenta, a następnie sprzedaje to urządzenie firmie leasingowej, z którą klient podatnika zawiera umowę na leasing operacyjny tego urządzenia. Ponieważ nabywcą towaru jest firma leasingowa na jej rzecz wystawiana jest faktura sprzedaży urządzenia. Wobec firmy laesingowej przysługuje podatnikowi roszczenie o zapłatę części ceny, odpowiadającej wysokości zaliczki uiszczonej przez klienta. Natomiast klientowi przysługuje względem Podatnika roszczenie o zwrot zaliczki (w związku z faktem, że urządzenie zakupił podmiot trzeci) a firmę leasingowej przysługuje względem klienta roszczenie o zapłatę raty leasingowej. Podatnik ma wątpliwości czy ww. sytuacja rozliczenie pomiędzy stronami może nastąpić w formie wystawionej na rzecz innego podmiotu na podstawie zawiadomienia o cesji wierzytelności bez konieczności dokonywania transferów pieniężnych pomiędzy stronami transferu. Zdaniem Podatnika taka forma rozliczenia jest dopuszczalna i nie budzi wątpliwości od strony uregulowań cywilnoprawnych. Rozliczenie i udokumentowanie opisanej transakcji powinno polegać na wystawieniu na rzecz klienta faktury VAT dokumentującej wpłatę zaliczki następnie wystawieniu faktury dokumentującej sprzedaży urządzenia firmie leasingowej oraz faktury korygującej do faktury dokumentującej wpłatę zaliczki przez klienta. Pomiędzy klientem a firmą leasingową zostanie zawarta umowa przelewu wierzytelności z tytułu wypłaconej zaliczki. Podatnik na podstawie informacji o dokonaniu cesji dokona potracenia tej wierzytelności z wierzytelności przysługującej mu wobec firmy leasingowej z tytułu zapłaty ceny.

Odpowiadając na powyższe zapytanie - wątpliwość należy wskazać, że ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwana dalej ustawą o PTU nie rozstrzyga o zasadności umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy stronami. Zgodnie z art. 106 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 11 ww. ustawy PTU jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części a podatnik podatku VAT - sprzedawca jest zobowiązany wystawić fakturę VAT do części należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Natomiast wydanie towaru obliguje podatnika do wystawienia faktury końcowej. Sposób rozliczenia należności przy wystawieniu faktury końcowej określony jest w § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowania oraz listy towarów i usług (Dz. U. 97, poz. 971). Przepisy obowiązujące w podatku VAT nie przewidują wystawiania faktury zaliczkowej i faktury końcowej dotyczącej różnych podatników.Reasumując; zaliczka, jaką Wnioskodawca otrzymał od podmiotu trzeciego na poczet sprzedawanego urządzenia nie jest zaliczką na poczet wydania towaru. W opisanym stanie faktycznym kto inny jest odbiorcą towaru, a kto inny przekazuje zaliczkę. Wobec powyższego w ocenie tut. Urzędu obowiązek podatkowy u Wnioskodawcy powstaje o PTU, chyba, że przed wydaniem towaru podatnik otrzymałby od nabywcy towaru - leasingodawcy zaliczkę na poczet nabycia towaru. Wówczas miałby zastosowanie przepis art. 19 ust. 11 ustawy o PTU (obowiązek podatkowy byłby związany z momentem otrzymania zaliczki).
Słowa kluczowe: faktura korygująca, fakturowanie, leasing, zaliczka
Data aktualizacji: 05/12/2012 23:03:06

Kto powinien wystawiać faktury (Gmina czy Urząd) i kto powinien być na fakturach?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy za pobyt pacjentów należy wystawiać dla pacjentów faktury VAT, czy też rachunek lub in...

Na podstawie art.14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn. zm.), art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z...

Dokumentowanie wypłacanych bonusów (premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymanego rabatu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Ełk 19-300 ul. Wojska Polskiego 67

Zasięg terytorialny miasta Ełk gminy Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy powiaty ełcki województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 47101013970010232221000000 VAT 94101013970010232222000000 PIT 44101013970010232223000000 budżetowe pozostałe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy opłata wstępna jest kosztem w dacie wystawienia faktury w całości, czy należy ją rozliczać w czasie przez cały okres trwania umowy?Zasady opodatkowania usług w zakresie obsługi naziemnej lotów świadczonych na rzecz przewoźników krajowych i zagranicznychCzy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup i montaż okien, dokonywany w ramach remontu wynajętego lokaluKorygowanie faktur VATCzy Spółka może zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług korzystać ze zwolnienia do wartości sprzedaży 50.000 zł?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.