Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można wystawić fakturę VAT w dniu 1.06.2005r. w sytuacji gdy towar został dostarczony i odebrany przez odbiorcę w dniu 25.05.2005r ?

Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 10.06.2005r.( data wpływu) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż wystawienie faktury może nastąpić 7 - go dnia od dnia wydania towaru za prawidłowe.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 10.06.2005r. (data wpływu) Podatnik zwrócił się o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, czy można wystawić fakturę VAT w dniu 1.06.2005r. w sytuacji gdy towar został dostarczony i odebrany przez odbiorcę w dniu 25.05.2005r ?

Zdaniem Podatnika, fakturę wystawia się nie później niż 7-go dnia od dnia wydania towaru, skoro w przedmiotowym przypadku odbiorca potwierdził 25.05.2005r. odbiór towaru, to faktura mogłaby być wystawiona 01.06.2005r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm) w odpowiedzi na złożone zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, następująco:

Zgodnie z treścią § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 97, poz. 971) obowiązującym do dnia 31.05.2005r. jak i zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie j.w. ( Dz. U. Nr 95 poz. 798) obowiązującym od 1 czerwca 2005r. fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usług, z zastrzeżeniem § 14 i 15.

Biorąc pod uwagę przedmiotową sytuację, wystawca mógł wystawić fakturę w dniu 01.06.2005r. w sytuacji gdy towar został wydany i potwierdzony przez odbiorcę w dniu 25.05.2005r. Nie jest błędem wystawienie faktury w dniu 31.05.2005r. gdyż uwzględniając powyższy przepis faktura winna być wystawiona nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru.

Udzielona przez tut. organ interpretacja odnosi się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i została udzielona zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie udzielanej odpowiedzi

Udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia w myśl przepisów art. 14 b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej wniesione za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura, odbiór towarów
Data aktualizacji: 01/01/2013 15:00:01

Możliwość dokumentowania fakturą VAT wynajmu komina pod budowę nadajnika telefonii komórkowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy dokumentować fakturą VAT otrzymywany bonus logistyczny?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy słuszne zastosowano 22% stawkę VAT, refakturując koszt zawarcia polisy?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup części samochod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Określenie stawki VAT dla usług zaliczonych do grupowania PKWiU 90.0

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących udzielone premie pieniężne?Czy faktura dokumentująca 100 % zaliczkę stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego?Czy do faktury na spółkę za zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie zasądzonej, radca prawny, który jest podatnikiem VAT dolicza 22% VAT ?Urząd Skarbowy Pyrzyce 74-200 ul. 1 Maja 16Czy mozna odliczyć podatek VAT z paragonu wydawanego przez Autostrada Wielkopolska S.A.?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.