Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy można zastosować na fakturze kurs z dnia załadunku jeżeli kontrahent na zleceniu zaznacza aby kurs waluty był przeliczony z dnia załadunku ?

Podatnik wykonał dla przewoźnika polskiego usługę spedycyjną, należność została wyrażona w walucie obcej np. w EUR i przeliczona na walutę polską.

Fakturę VAT za wykonana usługę Podatnik wystawił przeliczając kwotę wyrażoną w walucie obcej przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Sposób przeliczania kwot wykazanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazane są w walutach obcych reguluje - wydany na mocy art. 106 ust.12 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U., nr 54, poz.535) - § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970). I tak stosownie do § 37 rozporządzenia:ust.1 kwoty wyrażone w walucie obcej wykazane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, ust. 2 w przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony, ust. 3 w przypadku nie wystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.Uwzględniając powyższe ustawodawca nie pozostawił podatnikom dowolności w sposobie przeliczania przedmiotowych kwot, lecz wskazał ściśle określone reguły. I tak, z powyższego wynika, że kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień:wystawienia faktury - o ile jest ona wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, powstania obowiązku podatkowego - gdy faktura nie została wystawiona w ustawowym terminie, a podatnik był obowiązany do jej wystawieniaW sytuacji natomiast, gdyby bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony przed dniem - odpowiednio - wystawienia faktury i powstania obowiązku podatkowego.

Mając powyższe na uwadze dla określenia dnia z którego należy przyjąć kurs waluty obcej istotnym jest ustalenie, czy faktura zawierająca kwoty wyrażone w walucie obcej została wystawiona w terminie przewidzianym przepisami prawa, czy też nie.

Zgodnie z art. 19 ust.13 pkt 2 lit b ustawy przy świadczeniu usług spedycyjnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania tej usługi.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży (.)

Dodatkowo termin wystawiania faktur w przypadku świadczenia usług spedycyjnych został uregulowany w § 18 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów, gdzie wskazano, że w przypadkach określonych w art. 19 ust.10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy (m.in. dla usług spedycyjnych) fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego (ust. 1) i nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (ust. 2).

Podatnik zadaje pytanie czy możliwym jest zastosowanie - zgodnie z życzeniem kontrahenta - na fakturze kursu waluty obcej z dnia załadunku.

Uwzględniając powyższe przeliczenie kwoty wykazanej na fakturze w walucie obcej według kursu obowiązującego w dniu załadunku jest możliwe, jednakże pod warunkiem, że dzień ten przypada na termin, w którym podatnik powinien (lub może) wystawić fakturę, tu np. w dniu załadunku wystąpi okoliczność powodująca obowiązek (możliwość) wystawienia faktury np. podatnik otrzyma zapłatę za usługę, lub dzień załadunku jest dniem wykonania usługi.
Słowa kluczowe: faktura VAT, kurs waluty, obowiązek podatkowy, usługi spedycji międzynarodowej, waluta obca
Data aktualizacji: 02/01/2013 06:00:01

Urząd Skarbowy Mielec 39-300 ul. Żeromskiego 13

Zasięg terytorialny miasta Mielec gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne powiaty mielecki województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 96101015282002952221000000 VAT...

Czy wystawienie faktury na kilku stronach jest poprawne?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

Czy koszty określone na podstawie powyższej faktury są kosztami uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących raty leasingowe?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dn. 17.08.2004 r. - w sprawie możliwości odliczania podatku VAT od rat leasingowych dotyczących samochodu osobowego Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29...

Uznanie za podatnika w związku z wykonywaniem usług prawniczych i obowiązku ich dokumentow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymanych i udzielanych premii pieniężnychCzy na fakturze należy wykazać usługę i zastosować jednolitą stawkę VAT 7%, czy wykazać odrębnie usługę ze stawką 7% i odrębnie towar ze stawką 22Urząd Skarbowy Włocławek 87-800 ul. Okrzei 72BCzy postępowanie, opisane w przedstawionym stanie faktycznym, w zakresie wystawienia faktury wewnętrznej, jest prawidłowe?Czy Spółka będzie mogła rozliczyć podatek VAT wynikający z faktur zakupu za materiały zakupione w celu realizacji usługi za granicą ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.