Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy można zastosować na fakturze kurs z dnia załadunku jeżeli kontrahent na zleceniu zaznacza aby kurs waluty był przeliczony z dnia załadunku ?

Podatnik wykonał dla przewoźnika polskiego usługę spedycyjną, należność została wyrażona w walucie obcej np. w EUR i przeliczona na walutę polską.

Fakturę VAT za wykonana usługę Podatnik wystawił przeliczając kwotę wyrażoną w walucie obcej przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Sposób przeliczania kwot wykazanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazane są w walutach obcych reguluje - wydany na mocy art. 106 ust.12 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U., nr 54, poz.535) - § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970). I tak stosownie do § 37 rozporządzenia:ust.1 kwoty wyrażone w walucie obcej wykazane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, ust. 2 w przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony, ust. 3 w przypadku nie wystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.Uwzględniając powyższe ustawodawca nie pozostawił podatnikom dowolności w sposobie przeliczania przedmiotowych kwot, lecz wskazał ściśle określone reguły. I tak, z powyższego wynika, że kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień:wystawienia faktury - o ile jest ona wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, powstania obowiązku podatkowego - gdy faktura nie została wystawiona w ustawowym terminie, a podatnik był obowiązany do jej wystawieniaW sytuacji natomiast, gdyby bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony przed dniem - odpowiednio - wystawienia faktury i powstania obowiązku podatkowego.

Mając powyższe na uwadze dla określenia dnia z którego należy przyjąć kurs waluty obcej istotnym jest ustalenie, czy faktura zawierająca kwoty wyrażone w walucie obcej została wystawiona w terminie przewidzianym przepisami prawa, czy też nie.

Zgodnie z art. 19 ust.13 pkt 2 lit b ustawy przy świadczeniu usług spedycyjnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania tej usługi.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży (.)

Dodatkowo termin wystawiania faktur w przypadku świadczenia usług spedycyjnych został uregulowany w § 18 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów, gdzie wskazano, że w przypadkach określonych w art. 19 ust.10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy (m.in. dla usług spedycyjnych) fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego (ust. 1) i nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (ust. 2).

Podatnik zadaje pytanie czy możliwym jest zastosowanie - zgodnie z życzeniem kontrahenta - na fakturze kursu waluty obcej z dnia załadunku.

Uwzględniając powyższe przeliczenie kwoty wykazanej na fakturze w walucie obcej według kursu obowiązującego w dniu załadunku jest możliwe, jednakże pod warunkiem, że dzień ten przypada na termin, w którym podatnik powinien (lub może) wystawić fakturę, tu np. w dniu załadunku wystąpi okoliczność powodująca obowiązek (możliwość) wystawienia faktury np. podatnik otrzyma zapłatę za usługę, lub dzień załadunku jest dniem wykonania usługi.
Słowa kluczowe: faktura VAT, kurs waluty, obowiązek podatkowy, usługi spedycji międzynarodowej, waluta obca
Data aktualizacji: 02/01/2013 06:00:01

Czy prawidłowe jest wystawienie przez biegłego faktury VAT za świadczone usługi ( PKWiU 84...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowość przeliczania faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wysta...

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z...

Usługi księgowe Płock: program do wystawiania faktur ułatwia pracę

Własna działalność gospodarcza stawia przed osobą ją prowadzącą wiele wyzwań. Każdy przedsiębiorca codziennie musi rozwiązywać wiele problemów i poświęcać uwagę różnym jej obszarom. Obsługa klientów czy pozyskiwanie nowych kontrahentów zajmuje...

Czy Wnioskodawca może żądać zwrotu podatku naliczonego od zakupu ww. środka trwałego?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Mikołów 43-190 ul. Hubera 4

Zasięg terytorialny miasta Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze gminy Ornontowice, Wyry powiaty mikołowski województwo śląskie Konta bankowe CIT 84101012123068412221000000 VAT 34101012123068412222000000 PIT 81101012123068412223000000 budżetowe pozostałe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Fundacja ma prawo do odliczania VAT od otrzymanych od kontrahentów faktur?Obowiązek rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej w przypadku sprzedaży samochodów używanych przez internetDotyczy rozliczania zaliczek na poczet eksportuCzy można wystawiać faktury w formie elektronicznej ( podmiotom, które wyrażą na to zgodę) oraz przesyłać je i przechowywać w tej formie?Czy gmina O. ma podstawę do ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług, który to podatek naliczony został w fakturze za zakupiony mikrobus ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.