Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy na towar przeznaczony do remontu środka trwałego, który pochodzi z własnego magazynu należy wystawić fakturę wewnętrzną ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 21.10.2005 r. (data wpływu do Urzędu - 24.10.2005 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko dotyczące sposobu dokumentowania przekazanych towarów do remontu środka trwałego nie jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzący działalność gospodarczą zakupił do celów prowadzonej działalności budynek położony w X. Powyższy budynek został zaliczony do środków trwałych i na bieżąco dokonywane są od jego wartości początkowej odpisy amortyzacyjne. Jednak budynek jest tak zniszczony, iż konieczny jest jego natychmiastowy remont. Materiały, które używane są do remontu pochodzą z magazynu materiałów budowlanych prowadzonego w ramach działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, zapytanie Podatnika brzmi:Czy powyższy towar przeznaczony do remontu budynku winien być ujmowany jako rozchód wewnętrzny, czy też należy wystawić fakturę ze sprzedaży po cenie zakupu ?

Własne stanowisko Podatnika:Zdaniem Podatnika dla udokumentowania powyższych operacji powinna być wystawiona faktura wewnętrzna.

Stan prawny:

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne.

Art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem.

W stanie faktycznym przedstawionym przez Podatnika nie występuje przekazanie towarów na cele własne Podatnika, które nie są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Towar jest przeznaczony do remontu środka trwałego znajdującego się w Firmie Podatnika. W związku z tym, nie wystawia się faktury wewnętrznej na po wyższą operację.

W tym przypadku należy posiłkować się § 12 ust. 3 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zmianami), który mówi, że podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:1) faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej " fakturami ", odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub2) inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej, zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym, że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty, c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych, d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

W związku z powyższym, w momencie przeznaczenie towarów handlowych z magazynu własnego przedsiębiorstwa do remontu środka trwałego, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, należy sporządzić dowód wewnętrzny posiadający elementy określone w § 12 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, środek trwały
Data aktualizacji: 16/01/2013 21:00:01

Czy Fundacja ma prawo do odliczania VAT od otrzymanych od kontrahentów faktur?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Czy można odliczyć podatek VAT zawarty w fakturze VAT dokumentującej nabycie energii elekt...

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t Dz. U. z 2005r Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu złożonego w dniu 25.06.2007 roku wniosku (uzupełnionego w...

Czy premia pieniężna jest wynagrodzeniem za usługę i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?W...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie oraz udokumentowanie otrzymywanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zasady wystawiania i przechowywania faktur VAT

Działając na podstawie art. 14b 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacjapodatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującymdo 31 grudnia 2004r., Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonejprzez Naczelnika Urzędu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy należy posiadać i przechowywać faktury, jakie koszty można wliczyć do wydatków związanych z rozbudową budynku mieszkalnego?Stawka podatku na roboty budowlane dot. infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu - rozpoczęto w 2007 r. faktura w 2008 rWystawiania faktury za wykonanie usługi oraz zwrot kwoty opłat związanych z wycinką drzew i krzewówWystawianie faktur proforma onlineUrząd Skarbowy Stalowa Wola 37-450 ul. Metalowców 6
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.