Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy należy zastosować przepisy ograniczające możliwość odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktury na zakup motocykla?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), po rozpoznaniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, złożonego w Ministerstwie Finansów w dniu 06.04.2007r., a następnie skierowanego do tutejszego organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową w dniu 04.05.2007r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie postanawia uznać, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia motocykla. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Strona w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie branży motoryzacyjnej zamierza zakupić motocykl, który służyłby jej jako środek transportu do kontaktu z klientami firmy. Motocykl ten Strona sklasyfikowała do symbolu PKW i U 35.4 - sprzęt transportowy pozostały, który w jej ocenie nie jest pojazdem samochodowym i w stosunku do motocykla nie mają zastosowania ograniczenia w zakresie odliczenia podatku naliczonego

2. Przedmiot interpretacji Czy należy zastosować przepisy ograniczające możliwość odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktury na zakup motocykla?

3. Stanowisko Wnioskodawcy Zdaniem Strony, przy zakupie motocykla nie mają zastosowania przepisy ograniczające pełne odliczenie VAT naliczonego.

4. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art.114, 119 ust. 4, art. 120ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast zgodnie z art. 86 ust.3 ww. ustawy o VAT w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca nie więcej jednak, niż 6 000 zł.

Powołana ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia pojazdu samochodowego. Należy zatem posłużyć się definicją określoną w art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r nr 108, poz. 908 ze zm.) Zgodnie z pkt 33 tego artykułu pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 25 km/h. Natomiast zgodnie z pkt 45 cyt. przepisu motocykl jest pojazdem samochodowym jednośladowym lub z bocznym wózkiem wielośladowym.

W związku z powyższym, w świetle wymienionych przepisów i przedstawionego stanu faktycznego, wymienione ograniczenie w zakresie odliczenia podatku naliczonego ma także zastosowanie do motocykli. W tym stanie rzeczy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup motocykla, jeżeli będzie on wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z czym stanowisko Strony zajęte we wniosku należy uznać za nieprawidłowe.

W myśl art. 14b Ordynacji podatkowej interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na postanowienie nniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sochaczewie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia. Zażalenie, zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej, powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.
Słowa kluczowe: motocykl, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 31/01/2013 21:00:01

Czy faktura zakupu dokumentująca zakup przewodów z Chin stanowi import towarów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

Usługi księgowe przenoszą się internetu

Księgowości kojarzy się przeważnie z paniami w ciasnych i dusznych biurach, które są obłożone stertami dokumentów. Jednak widok ten pomału odchodzi do lamusa. Wkroczenie internetu w świat rachunkowości powoduje w nim gwałtowne przemiany. Nowoczesne...

Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie fakturowania wykonywanej usługi modelki na t...

Na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 8 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 27 ust. 2 pkt 3 lit a, art. 106 us. 1-2...

Biuro księgowe z Leszna radzi dlaczego warto korzystać z programów do wystawiania fakturach

Mało, który przedsiębiorca lubi księgowość, dla większości jest ona nudna. Nic zatem dziwnego, że część przedsiębiorców korzysta z usług biur rachunkowych. Jednak nawet korzystanie z usług profesjonalistów nie wyklucza możliwości sięgania po...

Czy w stosunku do wydatków na opisana inwestycję przysługuje w całości prawo do odliczenia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Świętokrzyski Urząd Skarbowy Kielce 25-324 ul. Sandomierska 105Opodatkowanie usług bankowych realizowanych w ramach umowy factoringuZatytułowanie dokumentu przenoszącego koszty energii i telefonu na najemcęCzy w miesiącu styczniu mogę dostarczyć dla klienta fakturę z datą wystawienia 01 luty 2005 r.?Korekta faktur za dystrybucję energii elektrycznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.