Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy nieodpłatne przekazanie roweru w formie darowizny będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w oparciu o fakturę wewnętrzną?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art.14a § 1 i § 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 23 września 2005 r. (uzupełnionego w dniu 14.10.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usługstwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Podatnik - będący Bankiem Spółdzielczym - zakupił na podstawie faktury VAT rower górski. Następnie w celach promocyjnych darował go Zespołowi Szkół Rolniczych jako nagrodę główną dla finalisty olimpiady naukowej. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę są zwolnione z opodatkowania, w związku z czym podatek VAT wynikający z faktury dotyczącej zakupu roweru nie został odliczony.Przedmiot zapytania Wnioskodawcy sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii, czy nieodpłatne przekazanie roweru w formie darowizny będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w oparciu o fakturę wewnętrzną.W ocenie Banku powyższa darowizna nie powinna być opodatkowana podatkiem VAT, gdyż podatnikowi nieprzysługiwało prawo do odliczenia podatku przy nabyciu towaru będącego przedmiotem późniejszejdarowizny.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, odpowiadając na powyższe zapytanie stwierdza, co następuje:Ocena prawna kwestii opodatkowania nieodpłatnego przekazania lub zużycia towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem wymaga uwzględnienia postanowień art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwaną dalej ustawą o VAT. Z postanowień art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy wynika, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w tym m.in.: wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

W ust. 3 art. 7 ustawy o VAT postanowiono natomiast, że przepisu ust. 2 nie stosuje się m.in. do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek.Z powyższych przepisów wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatna dostawa podlega wszelkie przekazanie bez wynagrodzenia przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, nie odpowiadających prezentom o małej wartości lub próbkom, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych czynności w całości lub w części.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku Banku -j ak słusznie zauważono - prawo do odliczenia podatku nie będzie przysługiwało, gdyż - działalność Wnioskodawcy wiąże się z wykonywaniem usług zwolnionych od podatku.

Reasumując, w związku z faktem, iż Wnioskodawcy - ze względów przedstawionych powyżej - nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług - co znalazło odzwierciedlenie przy nabyciu przedmiotowego roweru - to jego nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Mając na uwadze powyższe orzeka się jak w sentencji.

Mając na uwadze powyższe orzeka się jak w sentencji. Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.W dacie wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego -w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: nieodpłatne przekazanie rzeczy, obowiązek podatkowy
Data aktualizacji: 20/10/2013 00:00:01

Opodatkowanie opłat związanych ze świadczoną przez bank usługą faktoringu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Głogów 67-200 ul. Mickiewicza 53

Zasięg terytorialny miasta Głogów gminy Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz powiaty głogowski, górowski ) województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 09101016740006352221000000 VAT 56101016740006352222000000...

Korekta faktury za energie elektryczną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rozliczenie przez Liceum Ogólnokształcące podatku VAT za media w opłatach za czynsze najmu...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznaje stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia...

Subiekt GT

Subiekt jest dobrze znanym w Polsce powszechnie wykorzystywanym systemem klasy FK Mag. Warto rozszerzyć ten system o bardziej zaawansowane systemy logistyczne, np. kompletację zamówień, analitykę stanów magazynowych i generowanie zamówień. Na...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Ropczyce 39-100 ul. Św. Barbary 12W zakresie okresu za który podatnik nabywa prawo do zmniejszenia podatku należnego oraz naliczonegoCzy można dokonać odliczenia podatku VAT od faktur leasingu jeśli umowa leasingu była zawarta z kim innym, a później zbyta w drodze cesji ?Brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego w ramach projektu polegającego na zwiększeniu atrakcji turystycznej miastaDotyczy opodatkowania i dokumentowania czynności, za które otrzymywana będzie premia pieniężna
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.