Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy niezapłacona faktura za gaz w miesiącu październiku podlega odliczeniu w tym miesiącu?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.10.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 31.11.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i dokonaniu oceny prawnej orzeka w nstp. sposób:

uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku

UZASADNIENIE

W dniu 31.10.2006 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek ..... w Hrubieszowie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

Stan faktyczny sprawy został przedstawiony przez Firmę we wniosku, a następnie uzupełniony pismem z dnia 30.11.2006

.............. otrzymał w październiku faktury za gaz, za które zgodnie z umową winien uregulować należność w m-cu październiku. Powyższe faktury nie zostały uregulowane w miesiącu październiku z powodu trudności finansowych.

Pytanie brzmi: czy niezapłacona faktura za gaz w miesiącu październiku podlega odliczeniu w tym miesiącu?

Ocena prawna:

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Odliczenia podatnik może dokonać w ściśle określonym terminie.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt. 3 ustawy o VAT, w przypadku nabycia usług zaliczanych do tzw. usług powszechnych tj. dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt. 1 lit. a, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności - jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy. Termin odliczenia został więc związany wyłącznie z terminem płatności określonym na fakturze. Nie ma natomiast znaczenia dla momentu odliczenia ani termin wystawienia faktury, ani termin jej otrzymania, ani też termin w którym podatnik uregulował należność wynikającą z faktury.

Art. 86 ust. 16 pozwala na odliczenie podatku naliczonego także w następnym okresie rozliczeniowym, w rezultacie przy usługach powszechnych podatnik ma 2 miesiące na skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Przepis art. 86 ust. 10 pkt. 3 ustawy o VAT odnosi się do zasad odliczenia podatku w sytuacji, gdy określono termin płatności w fakturze dokumentującej zakupy towarów i usług wymienionych w ust. 3. Nie uregulowano natomiast w sposób szczególny momentu odliczenia podatku naliczonego z faktury za media, w sytuacji gdy terminu płatności w fakturze nie wyznaczono. W takich przypadkach należy stosować ogólne zasady odliczeń podatku określone w art. 86 ust. 10 pkt. 1 ustawy o VAT, czyli rozliczyć podatek naliczony za okres (miesiąc, kwartał) otrzymania faktury VAT (lub za następny okres rozliczeniowy), nie wcześniej jednak niż w m-cu wykonania usługi.

Zatem podatek naliczony od wystawionych faktur VAT za gaz, a nie zapłaconych w m-cu październiku, może zostać odliczony w m-cu październiku lub w następnym miesiącu czyli listopadzie.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania: i zgodnie z art.. 14b §Â 1 i 2 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b §Â 5 Ordynacji podatkowej.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 26/05/2012 15:49:59

Określenie momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu usług marketingowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Urząd Skarbowy Inowrocław 88-100 ul. Najświętszej Marii Panny 23

Zasięg terytorialny miasta Inowrocław gminy Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo, Złotniki Kujawskie powiaty inowrocławski województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 03101010780089892221000000 VAT...

Brak opodatkowania czynności uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób należy dokumentować zakup staroci, antyków, sztucznej biżuterii jeśli zbywca...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a 1, art. 14 b, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym...

Jaką stawkę podatku VAT Spółka powinna zastosować przy refakturowaniu podatku od nieruchom...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wątpliwości Podatnika dotyczą możliwości stosowania nowego sposobu wystawiania i dostarczania klientom oryginałów faktur VATOpodatkowanie usług marketingowych oraz prawa do odliczenia z faktury dokumentującej takie usługiDotyczy możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT z faktur dotyczących budowy i wyposażenia obiektów edukacyjnychOpodatkowanie transakcji na serwisie internetowymCzy właściwym dokumentem jest nota księgowa czy faktura VAT i jaka powinna być stawka podatku VAT, tj. czy zwolniona czy 22% od warności brutto
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.