Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy od faktury za najem samochodu moę odliczyć cały VAT, czy tylko 60% i nie więcej niż 6000 PLN?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez PXXXXX XXXXXX NIP XXXXXX w dniu 20 stycznia 2006 roku wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącym odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu najmu samochodu ciężarowego o masie całkowitej 2815 kg - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim uznaje przedstawione we wniosku stanowisko dotyczące wysokości kwoty podatku naliczonego z tytułu najmu samochodu ciężarowego o masie całkowitej 2815 kg- za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 20 stycznia 2006 roku wpłynął wniosek XXXXXXX XXXXXXX NIP XXXXXX XXX o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczący odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu najmu samochodu ciężarowego o masie całkowitej 2815 kg.

Stan faktyczny zaprezentowany przez pytającego;Wnoszący zapytanie na podstawie umowy, wynajmuje od innej firmy i wykorzystuje do swojej działalności gospodarczej samochód ciężarowy OPEL COMBO-TOUR o dopuszczalnej ładowności 715 kg i masie całkowitej 2815 kg. Samochód posiada pięć miejsc oraz homologację producenta na samochód ciężarowy. W umowie najmu zawarty jest zapis, który mówi że za określoną ryczałtowo kwotę nie mogę przejechać więcej niż 5000 km w miesiącu. Wynajmujący zapewnia najemcy ubezpieczenie samochodu, paliwo oraz okresowe przeglądy samochodu.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskujący postawił następujące problemy:1. Czy od faktury za najem samochodu mogę odliczyć cały VAT, czy tylko 60% i nie więcej niż 6000 PLN?2. Gdyby umowa została zawarta na rok czasu, a po niej zostałaby zawarta nowa umowa najmu na ten sam samochód i z tą samą firmą, to czy limit 6000 PLN liczyłby się od nowa, czy byłby kontynuacją pierwszej umowy najmu?

Przedstawiając swoje stanowisko w zakresie pierwszego problemu Wnioskujący uważa, że może odliczyć 60% podatku naliczonego w fakturze za najem samochodu i nie więcej niż 6000 PLN w okresie użytkowania tego pojazdu.

Tutejszy organ podatkowy działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60) - w odniesieniu do problemu dotyczącego wysokości kwoty podatku naliczonego z tytułu najmu samochodu ciężarowego o masie całkowitej 2815 kg - udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w w/w wniosku.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o podatku od towarów usług - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa wart. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 144, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 orazart.124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku usługobiorcy użytkującego samochód osobowy oraz inne pojazdy samochodowe, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony, na podstawie umowy najmu, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonegood płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca tylko jednego samochodu, nie może przekroczyć kwoty 6.000 zł.Wobec powyższego w świetle przedstawionego stanu faktycznego kwota podatku naliczonego z tytułu najmu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 2815 kg stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.Stosownie do art.14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. - art. 14a § 4 oraz art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.
Słowa kluczowe: podatek naliczony, samochód ciężarowy
Data aktualizacji: 06/01/2013 09:00:01

Jak utworzyć raport sprzedaży - rejestr sprzedaży vat

Nasza aplikacja posiada funkcję generowania raportów sprzedaży (rejestr sprzedaży vat). Aby utworzyć raport sprzedaży (rejestr sprzedaży vat) wystarczy na stronie Faktury wybrać odpowiedni zakres dat od do, a następnie kliknąć przycisk Generuj...

Czy istnieje możliwość skorygowania notą korygującą błędu na fakturze VAT w wyniku czego o...

Jak wynika z treści wniosku, który wpłynął do tut. Organu podatkowego w dniu 10.05.2007 r., Pani teść, prowadzący działalność gospodarczą użytkował na podstawie umowy leasingu samochód Subaru Legacy. Po śmierci teścia uzyskała Pani informację od...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur na dostawę mediów oraz innyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć VAT zawarty w fakturach wystawianych przez wynajmująceg...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie przychodów odsetkowych z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w obli...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Refaktura za przesyłkę listową a stawka VAT zwolnionaCzy od refaktury powinna dodatkowo odprowadzać podatek dochodowy?Czy Fundacja ma prawo do odliczania VAT od otrzymanych od kontrahentów faktur?Czy Zainteresowana postępuje prawidłowo, nie ujmując do podstawy opodatkowania VAT refakturowanych klientowi kosztów opłat skarbowych?Urząd Skarbowy Środa Wielkopolska 63-000 ul. Harcerska 2
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.