Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy odsprzedaż towarów można potraktować jako zwrot towarów i czy można w tym przypadku wystawić fakturę korygującą sprzedaż?

Na podstawie przepisu art. 14 a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w podanym stanie faktycznym sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli na wniosek z dnia 06.06.2005 r. (data wpływu), złożony przez X

w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie pytania przedstawionego w piśmie w stanie faktycznym sprawy, dotyczącego możliwości wystawienia faktury korygującej sprzedaż przez Spółdzielnię

stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 01.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli złożone zostało zapytanie w sprawie możliwości wystawienia faktury korygującej sprzedaż przez podatnika.

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że firma dokonywała sprzedaży wyrobów na rzecz spółki X na podstawie zawartej umowy. Spółka X wypowiedziała umowę. Jedno z postanowień umowy mówiło: "W przypadku rozwiązania niniejszej umowy spółka X zastrzega sobie prawo odsprzedaży zamówionego towaru znajdującego się w jej posiadaniu w chwili rozwiązania umowy, po cenach jego zakupu i wystawienia faktury VAT z 30-dniowym terminem płatności. Sprzedający zobowiązuje się do odkupienia na powyższych warunkach przedmiotowego towaru i do odebrania go na własny koszt".

Na tle takich okoliczności faktycznych, Strona formułuje stanowisko, zgodnie z którym w opisanym przypadku, bez względu na zapis w umowie Strona powinna wystawić faktury korygujące sprzedaż.

Odpowiadając w trybie art. 14 a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, na powyższe zapytanie złożone w dniu 21.02.2005 r., dotyczące udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia.

Zgodnie z § 16 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) fakturę korygującą wystawia się w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów.

W opisanym przez Stronę przypadku, strony umownie zastrzegły, że w razie rozwiązania umowy spółka X odsprzeda firmie towar znajdujący się w jej posiadaniu w chwili rozwiązania umowy. Na gruncie prawa cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

W niniejszym przypadku Strony umówiły się, że w razie rozwiązania umowy, nastąpi odsprzedaż towarów, a nie zwrot towarów. Powyższy zapis nie jest sprzeczny z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym powinien być przestrzegany przez obie strony umowy. Sprzedaż towarów, w myśl art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) powoduje natomiast po stronie sprzedawcy obowiązek wystawienia faktury VAT.

W związku z powyższym tutejszy organ stwierdza, że w stanie faktycznym opisanym we wniosku, stanowisko Strony odnośnie możliwości potraktowania odsprzedaży towaru jako zwrotu towaru i wystawienia faktury korygującej jest nieprawidłowe.

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz o obowiązujące na dzień jej datowania przepisy prawa.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organ podatkowy i organ kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie Stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Składając zażalenie, Strona zobowiązana jest załączyć opłatę skarbową w znakach skarbowych w wysokości 5 zł od podania oraz 0, 50 zł od każdego załącznika (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000 r., t. j. z 2004 r. Dz. U. Nr 253, poz. 2532).
Słowa kluczowe: faktura, odprzedaż, zwrot towarów
Data aktualizacji: 16/01/2013 21:00:01

Refakturowanie usługi (decyzji) zajęcia pasa drogowego

Pismem z dnia 05.07.2005 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatnik przy wykonywaniu robót budowlanych występuje do...

Czy towary otrzymane w depozycie, mimo rozliczenia ich jako WNT, należy wykazywać w ewiden...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Mikołów 43-190 ul. Hubera 4

Zasięg terytorialny miasta Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze gminy Ornontowice, Wyry powiaty mikołowski województwo śląskie Konta bankowe CIT 84101012123068412221000000 VAT 34101012123068412222000000 PIT 81101012123068412223000000 budżetowe pozostałe...

Co powinna zawierać faktura dokumentująca zakup paliwa do samochodu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku...

Czy Wnioskodawca musi wystawiać faktury za sprzedaną imprezę dla biura partnerskiego?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy faktury VAT wysyłane do klientów w formacie PDF przy użyciu poczty elektronicznej po wydrukowaniu mogą być przez nich księgowane?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie skutera śnieżnegoPrawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących premie pieniężneCzy możliwe jest przechowywanie kopii faktur sprzedaży w systemie księgowym w formacie PDF, w którym dokumenty te zostały wystawione?Faktury korygujące w przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.