Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy opisane we wniosku przekazanie nieruchomości do masy upadłości, wymaga korekty wystawionych faktur VAT dokumentujących sprzedaż z 2002 i 2003r.?

Jak wynika ze złożonego wniosku w 2002r. 2003r. pomiędzy Podatnikiem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą X, a Spółką z o.o. Y zostały zawarte dwie umowy kupna - sprzedaży nieruchomości zabudowanych. Powyższe czynności udokumentowane zostały aktem notarialnym. Umówiona cena obejmowała 22% podatek VAT. Nabywający -przedsiębiorstwo Y zobowiązało się do uiszczenia ceny zakupu w stu dwudziestu ratach dla każdej nieruchomości. W związku z dokonaną sprzedażą zostały wystawione faktury VAT. Na podstawie wystawionych faktur został odprowadzony 22% podatek VAT, a odbiorca otrzymał zwrot podatku naliczonego.

W 2004r. Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy w Białymstoku, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Podatnika przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą X.

W 2005r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydał wyrok, w którym uznał, opisane powyżej czynności, sprzedaży nieruchomości za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. W związku z wydanym wyrokiem, na podstawie art. 134 ustawy z dnia 28.02.2003r. -Prawo upadłościowe i naprawcze, przedmiotowe nieruchomości zostaną wydane i przekazane masie upadłości.

Na tle powyższego stanu faktycznego zostało zadane następujące pytanie:

czy opisana wyżej przekazanie nieruchomości do masy upadłości, wymaga korekty wystawionych przez Podatnika faktur VAT dokumentujących sprzedaż z 2002 i 2003r.

Zdaniem Wnioskodawcy przekazanie nieruchomości przez Spółkę z o.o. Y do masy upadłości firmy Podatnika, powinno nastąpić na podstawie aktu notarialnego wydania bez wystawiania faktur VAT korygujących sprzedaż z 2002r. i 2003r.

Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust.4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Stosownie zaś do ust. 4 cytowanego artykułu obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych rabatów /bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont/ i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W myśl § 19 ust. 3 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 97, poz. 971/, a od 01 czerwca 2005r. w myśl przepisu § 16 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. /Dz. U. Nr 95, poz. 798/ w przypadku gdy po wystawieniu faktury nastąpi zwrot sprzedawcy towaru, o którym mowa w art. 29 ust. 4 cytowanej ustawy, jest on obowiązany do wystawienia faktury korygującej.

Jak wynika z treści wniosku Podatnik w 2002r i 2003 zbył, na podstawie aktów notarialnych, dwie nieruchomości położone. W związku z dokonaniem przedmiotowej sprzedaży Podatnik wystawił dwie faktury VAT, w których naliczył, a później odprowadził 22% podatek od towarów i usług. W 2004r. na podstawie postanowienia wydanego przez Sąd Gospodarczy w Białymstoku XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych ogłoszono upadłość Przedsiębiorstwa Podatnika. Wyrokiem z 2005r. Sąd Apelacyjny uznał, sprzedaż w/w nieruchomości za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości Podatnika. Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 28.02.2003r. -Prawo upadłościowe i naprawcze, w związku z wydanym wyrokiem, przedmiotowe nieruchomości zostaną przekazane masie upadłości.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż w omawianej sprawie mamy do czynienia, ze zwrotem uprzednio zbytych przez Podatnika, nieruchomości do masy upadłości wyżej wymienionego przedsiębiorcy. Zgodnie bowiem z art. 134 ustawy z dnia 28 lutego 2003r.- Prawo upadłościowe i naprawcze /Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm./ jeżeli czynność upadłego jest bezskuteczna z mocy prawa lub została uznana za bezskuteczną, to co wskutek tej czynności ubyło z majątku upadłego lub do niego nie weszło, podlega przekazaniu do masy upadłości. Zatem na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, czynność ta będzie powodowała zmniejszenie obrotu, u sprzedającego, oraz w konsekwencji konieczność wystawienia przez Syndyka Masy Upadłości faktur korygujących sprzedaż z 2002r. i 2003r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym i wiąże organy podatkowe do czasu zmiany przepisów.

Interpretacja ta jest wiążąca pod warunkiem, że stan faktyczny przedstawiony we wniosku się ziści.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia /art. 14b § 1 i §2 Ordynacji podatkowej/.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, masa upadłościowa, podatek od towarów i usług, sprzedaż nieruchomości
Data aktualizacji: 13/01/2013 00:00:01

Czy spółka może odliczyć w całości lub w części podatek VAT naliczony, wynikający z faktur...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie:art. 14a 1 i 4 oraz art. 217 i art. 93a 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 oraz art. 88...

Urząd Skarbowy Wałbrzych 58-306 ul. Uczniowska 21

Zasięg terytorialny miasta Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Wałbrzych gminy Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim powiaty wałbrzyski województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 58101016740046912221000000 VAT...

Dotyczy dokumentowania transakcji za pomocą rachunku - zgodnie z przepisami Ordynacji poda...

Na podstawie art.14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia...

W jakim miesiącu i po jakim kursie należy ująć fakturę wewnętrzną korygującą, dotyczącą im...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Spółki...

Możliwość odliczenia kwoty podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury potwierdzającej nabycie towaru przed jego otrzymaniemUrząd Skarbowy Iława 14-200 ul. Wojska Polskiego 26Czy wykonywane na terytorium państwa unijnego tj. Belgii, usługi produkcji pieczywa podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce?Czy Spółka może zaniechać stosowania wszystkich kas fiskalnych po dokonaniu odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej?Opodatkowanie opłaty pocztowej za przesyłkę towaru zakupionego w sklepie internetowym
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.