Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy otrzymana faktura VAT za zastępstwo procesowe daje Pani prawo odliczenia zawartego w niej podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 15 maja 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług za prawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 05 maja 2006r. zwróciła się Pani do Naczelnika tutejszego Urzędu o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego między innymi w zakresie podatku od towarów i usług.

Wystąpiła Pani z zapytaniem, czy otrzymana faktura VAT za zastępstwo procesowe daje Pani prawo odliczenia zawartego w niej podatku od towarów i usług.

Przedstawiając własne stanowisko uznaje Pani, iż w związku z tym, że wydatki na zastępstwo procesowe stanowią koszt uzyskania przychodu, a wszystkie uzyskiwane przez Panią przychody są opodatkowane podstawową stawką podatku VAT, otrzymana faktura VAT stanowi podstawę do odliczenia zawartego w niej podatku od towarów i usług.

Z stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego art. przemysłowych. W trakcie kontroli podatkowej zakwestionowano zaliczanie przez Panią do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe z tytułu użytkowania samochodu ciężarowego. Podczas procesu odwoławczego korzystała Pani z usług prawników Instytutu xxx., którzy reprezentowali Panią przed organami podatkowymi.

W związku z powyższym, firma prawnicza wystawiła Pani fakturę VAT za zastępstwo procesowe.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych w sposób bezpośredni.

Powyższe wynika z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W momencie realizacji prawa odliczenia istotną okolicznością jest fakt, że zakup ten został dokonany w celu wykorzystania jego w ramach działalności opodatkowanej.

Natomiast, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Biorą pod uwagę fakt, iż koszty zastępstwa procesowego uznane zostały za koszt uzyskania przychodów (Postanowienie znak 1437/ZI/423/227/DF/06) stwierdzić należy, iż przysługuje Pani prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktury wystawionej przez firmę prawniczą.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 15/01/2013 03:00:01

Urząd Skarbowy Brzeg 49-305 ul. Składowa 2

Zasięg terytorialny miasta Brzeg gminy Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz powiaty brzeski województwo opolskie Konta bankowe CIT 31101014010047892221000000 VAT 78101014010047892222000000 PIT 28101014010047892223000000 budżetowe...

Zasadność wystawienia faktury VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Otrzymana od kontrahenta kwota pieniężna w stałej wysokości 2% obrotu za dany miesiąc powi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W którym miesiącu w przedstawionej sytuacji powstał przychód podatkowy w podatku dochodowym?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment ującia faktur korygujących powodujących podwyższenie podatku należnego

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Strony dotyczące...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy istnieje możliwość skorygowania wystawionych rachunków poprzez faktury korygujące?Jak autoryzowany dealer samochodów osobowych powinien udokumentować odstąpienie potencjalnego kupującego od umowy zakupu samochodu?Nieodpłatne przekazanie towarów i składników majątkowychCzy w opisanym stanie faktycznym Spółka może dokumentować otrzymaną premię pieniężną notą księgową?Czy księgowa Kalisz to nadal zawód prestiżowy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.