Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy otrzymaną przy zakupie urządzenia fakturę VAT można odliczyć w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 30.11.2005 r. Pani T dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie możliwości odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup lampy BIO-V PL 3002 stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Z wniosku wynika, że Pani T - inwalidka I grupy chora na reumatoidalne zapalenie stawów zakupiła urządzenie rehabilitacyjne do światłoterapii BIO-V PL 3002, które wykorzystuje do celów leczniczych w warunkach domowych.

Czy otrzymaną przy zakupie urządzenia fakturę VAT można odliczyć w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej ...

Zdaniem strony podatniczka ma możliwość skorzystania z w/w ulgi.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia - zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianie wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.Stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 3 tej ustawy - za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Warunkiem odliczenia wydatków zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organ orzekający do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną, albo orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Wydatki na cele rehabilitacyjne w myśl art. 26 ust. 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica między poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Z powyższego wynika, że podatnik może odliczyć od dochodów wyłącznie wydatki na zakup sprzętu, urządzeń lub narzędzi technicznych, które powinny jednocześnie spełniać trzy warunki:1) Indywidualnego przeznaczenia;2) Niezbędności w rehabilitacji,3) Ułatwienia w wykonywaniu czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.W rozpatrywanym przypadku wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną zaliczaną do I grupy inwalidztwa, choruje na reumatoidalne zapalenie stawów, ma chory kręgosłup a tym samym problem z poruszaniem się.Jak wynika ze specyfikacji urządzenia do światłoterapii - może być ono wykorzystywane do poprawy stanu zdrowia.Zatem wydatek poniesiony na zakup lampy BIO-V PL 3002 Podatniczka może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o ile:* spełnione zostały warunki określone w treści art. 26 ust. 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. oraz* urządzenie to jest niezbędne w rehabilitacji Podatniczki stosownie do potrzeb wynikających z Jej niepełnosprawności (na potwierdzenie czego zasadnym byłoby posiadanie zaświadczenia lekarskiego).

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego stanowisko zawarte we wniosku z dnia 30.11.2005 r. jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób fizycznych, sprzęt rehabilitacyjny, wydatki na rehabilitację
Data aktualizacji: 22/11/2011 19:02:36

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Refakturowania usługi pocztowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Za jaki okres Administracja Nieruchomościami ma prawo dokonąć korekty podatku VAT naliczon...

W dniu 19.04.2005 r. do tut. Organu wpłynęło pismo znak: L.dz. DE 1602 2005 Administracji Nieruchomościami, w którym Podatnik nawiązuje do pism tut. Organu o znakach: I USB III 436 164 04 KK z dnia 29.10.2004 r. oraz I USB III 436 201 04 KK z dnia...

Dolnośląski Urząd Skarbowy Wrocław 51-130 ul. Żmigrodzka 143

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 19101016740009542221000000 VAT 66101016740009542222000000 PIT 16101016740009542223000000 budżetowe pozostałe 10101016740009542227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość brutto faktury VAT RR?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu trzody i bydła od rolników ryczałtowych. Fakt ten dokumentuje wystawiając fakturę VAT RR zawierającą kwotę zryczałtowanego zwrotu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy na skutek dokonania przedstawionych w stanie faktycznym korekt, po stronie Spółki ujawniła się nadpłata we wpłatach z zysku?Księgowość Pabianice, kredyty a prowadzenie działalnościCzy można wystawić fakturę korektę do faktury zaliczkowej, jeżeli faktura końcowa wystawiona jest na podmiot trzeci?Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów?Proces wymiany i archiwizowania faktur elektronicznych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.