Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy otrzymane odsetki od należności przeterminowanych są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

W dniu 12.08.2005r. wystąpił Pan z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym odsetek od należności przeterminowanych.

Według zapisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U .Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26.07.1991r. (Dz. U. Nr. 14 poz. 176 ze zm.) Zgodnie z art.14 ust.3 pkt.2 wyżej powołanej ustawy otrzymane odsetki stanowią przychód z działalności gospodarczej, a ponieważ nie mają charakteru odszkodowawczego nie są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego, którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 updf.

Zatem w przypadku opodatkowania działalności w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w stosunku do otrzymanych odsetek stosuje się stawki w zależności od rodzaju przychodu, którego te odsetki dotyczą (jeżeli odsetki od zapłaconej po terminie należności dotyczyły faktury wystawionej przez Pana za sprzedaż towarów handlowych zastosowanie ma stawka 3% tak jak z działalności handlowej itp.)

Zatem postanowiono, jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura, forma opodatkowania, należność, nieterminowość, odsetki za zwłokę, opodatkowanie, przychody ewidencjonowane, przychody z innych źródeł, ryczałt ewidencjonowany, stawki podatku
Data aktualizacji: 04/01/2013 03:00:01

Czy VAT naliczony z faktur dokumentujących nakłady na budowę środka trwałego będzie VAT-em...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przenosząc koszty czynszu i zużycia wody na najemcę notą księgową Wnioskodawca postępu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Nowy Dwór Mazowiecki 05-100 ul. Legionów 7

Zasięg terytorialny miasta Nowy Dwór Mazowiecki gminy Czosnów, Leoncin, Nasielsk, Pomiechówek, Zakroczym powiaty nowodworski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 91101010100166782221000000 VAT 41101010100166782222000000 PIT...

Ulga na Internet

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktury wystawione przez podmiot nieistniejący

W wyroku z 12 czerwca 2003 r., I SA Łd 332 02 (niepubl.) Naczelny Sąd Administracyjny wyraził następujące stanowisko: W wypadku zakwestionowania przez organy podatkowe wiarygodności faktur podatnikowi przysługuje ponadto prawo posłużenia się innymi...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w walutach obcych w przypadku importu i eksportuJaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku refakturowania usług poczty państwowej ?Prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach wystawionych na członków konsorcjum, dokumentujących podział marży zyskuWystawianie, przesyłanie i archiwizowanie faktur w formie elektronicznejOkreślenie momentu powstania przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.