Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy otrzymane odsetki od należności przeterminowanych są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

W dniu 12.08.2005r. wystąpił Pan z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym odsetek od należności przeterminowanych.

Według zapisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U .Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26.07.1991r. (Dz. U. Nr. 14 poz. 176 ze zm.) Zgodnie z art.14 ust.3 pkt.2 wyżej powołanej ustawy otrzymane odsetki stanowią przychód z działalności gospodarczej, a ponieważ nie mają charakteru odszkodowawczego nie są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego, którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 updf.

Zatem w przypadku opodatkowania działalności w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w stosunku do otrzymanych odsetek stosuje się stawki w zależności od rodzaju przychodu, którego te odsetki dotyczą (jeżeli odsetki od zapłaconej po terminie należności dotyczyły faktury wystawionej przez Pana za sprzedaż towarów handlowych zastosowanie ma stawka 3% tak jak z działalności handlowej itp.)

Zatem postanowiono, jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura, forma opodatkowania, należność, nieterminowość, odsetki za zwłokę, opodatkowanie, przychody ewidencjonowane, przychody z innych źródeł, ryczałt ewidencjonowany, stawki podatku
Data aktualizacji: 04/01/2013 03:00:01

Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka może dokumentować otrzymaną premię pieniężną notą...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek VAT z faktury otrzymanej drogą elektroniczną?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik zakupuje towar na podstawie wystawionego wcześniej zamówienia do kontrahenta. Za zakupiony towar otrzymuje drogą elektroniczną fakturę VAT, do której załączony zostaje dokument WZ...

Czy Spółka powinna wystawić za wymienione we wniosku usługi fakturę z polskim VAT czy bez...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wnioskuo udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących towaró...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Września 62-300 ul. Warszawska 26

Zasięg terytorialny miasta gminy Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września powiaty wrzesiński województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 77101014690009092221000000 VAT 27101014690009092222000000 PIT 74101014690009092223000000 budżetowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wydatki z tytułu korzystania z Internetu spółka cywilna może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?Możliwość wystawiania faktur VAT za zużytą energię elektryczną na rzecz najemcy lokaluSpółka zwróciła się z zapytaniem o ocenę prawidłowości przyjętego rozwiązania przedstawionego w przedmiotowym wnioskuW jakich przypadkach ponosi się konsekwencje za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez kontrahenta?Prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych ze świadczeniem usług reklamowych i promocyjnych na rzecz kontrahenta z Irlandii
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.