Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy po upływie kilku miesięcy od momentu dokonania sprzedaży sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.10.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu: 06.10.2003 r.) nr KM.02.0717-584/03, uprzejmie informuje.

Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), właściwy organ podatkowy (...) na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Powołany przepis określa krąg podmiotów, uprawnionych do występowania z wnioskami, jak również zakres spraw (regulowane przez prawo podatkowe), których zapytania mogą dotyczyć.Państwa pytanie zmierza natomiast m.in. do ustalenia zakresu obowiązywania przepisów odrębnych aktów prawnych, w stosunku do których Naczelnik tut. Urzędu nie jest organem kompetentnym do orzekania.

Jednocześnie Naczelnik urzędu informuje, iż w myśl art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnicy świadczący usługi (...) nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. Przepis powyższy nie wyklucza zatem obowiązku wystawienia faktury również post factum (to jest po dokonaniu sprzedaży). Nie określa jednak ram czasowych, w obrębie których osoba fizyczna może wystąpić o wystawienie faktury dokumentującej dokonaną uprzednio sprzedaż.W związku z powyższym termin ten należy ustalić w oparciu o ogólne przepisy prawapodatkowego. Obowiązek wystawienia rachunku (faktury) został ograniczony w czasie na mocy art.87 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku (faktury) jeżeli żądanie zostało zgłoszone poupływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zatem jeżeli żądanie zostałozgłoszone przed upływem wymienionego terminu, podatnik który wykonał usługę ma obowiązekwystawić fakturę potwierdzającą dokonaną sprzedaż.

Obowiązku takiego nie będzie miał podmiot, który zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej. W oparciu bowiem o § 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), zarejestrowani podatnicy, posiadający numer identyfikacji podatkowej lub posługujący się numerem tymczasowym, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT (...). Podatnik, który zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej i zgłosił ów fakt do organu podatkowego, zostaje wykreślony z rejestru podatników i wystawić faktury już nie może. Nieco inaczej sytuacja się kształtuje w przypadku podatników, którzy utracili swój odrębny byt prawny na skutek przejęcia przez inny podmiot gospodarczy. W oparciu o przepis art. 93 i 94 Ordynacji podatkowej podmiot nowopowstały (lub przejmujący) wstępuje na podstawie sukcesji uniwersalnej we wszystkie prawa i obowiązku podmiotu przejętego. Oznacza to, że również podmiot nowopowstały (przejmujący) ma obowiązek na żądanie zgłoszone w odpowiednim terminie wystawić fakturę, która będzie dokumentowała sprzedaż dokonaną przez podmiot przejęty.

Należy zaznaczyć, iż nie istnieje formalna przeszkoda, aby sprzedawca towaru lub usługi, będący cały czas zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, wystawił fakturę VAT również po upływie terminu określonego w cyt. powyżej art. 87 § 4. Przepis ten określa bowiem ramy czasowe, w których sprzedawca jest obowiązany na żądanie wystawić fakturę, nie ogranicza jednak czasu, w którym może to uczynić.Odpowiedzi niniejszej udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień 25.11.2003 r.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura, sprzedaż, zaprzestanie działalności
Data aktualizacji: 14/01/2011 12:35:26

Czy błędy zawarte w fakturze VAT zawsze podlegają skorygowaniu

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art.14b par.5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13 kwietnia 2007r. na...

Opodatkowanie kosztów przesyłki ponoszonych w zw. ze sprzedażą towarów przez Internet

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Udzielenie pożyczki podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy procedura stosowana przez Sp. z o.o w związku z powyższą transakcją jest prawidłowa?

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dn. 02.03.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu), uzupełnionego pismem z dnia...

Czy prawidłowo wystawca faktury naliczył podatek VAT za nielegalny pobór energii elektrycz...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że posiada Pan fakturę VAT za nielegalny pobór energii od firmy E. S.A. Wystawiona faktura, Pana zdaniem, nosi znamiona kary, gdyż nie stwierdzono okresu nielegalnego poboru energii i nie wykazano za jaki...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy opodatkowania i dokumentowania czynności, za które otrzymywana będzie premia pieniężnaCzy bilet miesięczny spełnia wymogi faktury i w pełni może ją zastąpić dla udokumentowania wydatków poniesionych na dojazdy do szkół?W rozliczeniu za który okres przysługuje prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawarte w duplikatach fakturW zakresie odliczenia podatku VATUrząd Skarbowy Przasnysz 06-300 ul. Świerkowa 3
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.