Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy po upływie kilku miesięcy od momentu dokonania sprzedaży sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.10.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu: 06.10.2003 r.) nr KM.02.0717-584/03, uprzejmie informuje.

Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), właściwy organ podatkowy (...) na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Powołany przepis określa krąg podmiotów, uprawnionych do występowania z wnioskami, jak również zakres spraw (regulowane przez prawo podatkowe), których zapytania mogą dotyczyć.Państwa pytanie zmierza natomiast m.in. do ustalenia zakresu obowiązywania przepisów odrębnych aktów prawnych, w stosunku do których Naczelnik tut. Urzędu nie jest organem kompetentnym do orzekania.

Jednocześnie Naczelnik urzędu informuje, iż w myśl art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnicy świadczący usługi (...) nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. Przepis powyższy nie wyklucza zatem obowiązku wystawienia faktury również post factum (to jest po dokonaniu sprzedaży). Nie określa jednak ram czasowych, w obrębie których osoba fizyczna może wystąpić o wystawienie faktury dokumentującej dokonaną uprzednio sprzedaż.W związku z powyższym termin ten należy ustalić w oparciu o ogólne przepisy prawapodatkowego. Obowiązek wystawienia rachunku (faktury) został ograniczony w czasie na mocy art.87 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku (faktury) jeżeli żądanie zostało zgłoszone poupływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zatem jeżeli żądanie zostałozgłoszone przed upływem wymienionego terminu, podatnik który wykonał usługę ma obowiązekwystawić fakturę potwierdzającą dokonaną sprzedaż.

Obowiązku takiego nie będzie miał podmiot, który zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej. W oparciu bowiem o § 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), zarejestrowani podatnicy, posiadający numer identyfikacji podatkowej lub posługujący się numerem tymczasowym, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT (...). Podatnik, który zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej i zgłosił ów fakt do organu podatkowego, zostaje wykreślony z rejestru podatników i wystawić faktury już nie może. Nieco inaczej sytuacja się kształtuje w przypadku podatników, którzy utracili swój odrębny byt prawny na skutek przejęcia przez inny podmiot gospodarczy. W oparciu o przepis art. 93 i 94 Ordynacji podatkowej podmiot nowopowstały (lub przejmujący) wstępuje na podstawie sukcesji uniwersalnej we wszystkie prawa i obowiązku podmiotu przejętego. Oznacza to, że również podmiot nowopowstały (przejmujący) ma obowiązek na żądanie zgłoszone w odpowiednim terminie wystawić fakturę, która będzie dokumentowała sprzedaż dokonaną przez podmiot przejęty.

Należy zaznaczyć, iż nie istnieje formalna przeszkoda, aby sprzedawca towaru lub usługi, będący cały czas zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, wystawił fakturę VAT również po upływie terminu określonego w cyt. powyżej art. 87 § 4. Przepis ten określa bowiem ramy czasowe, w których sprzedawca jest obowiązany na żądanie wystawić fakturę, nie ogranicza jednak czasu, w którym może to uczynić.Odpowiedzi niniejszej udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień 25.11.2003 r.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura, sprzedaż, zaprzestanie działalności
Data aktualizacji: 14/01/2011 12:35:26

Wystawianie faktur wewnętrznych online

Faktura wewnętrzna to dokument, który wystawiany jest na własne potrzeby firmy. Od stycznia 2013 roku został zniesiony obowiązek ich wystawiania, ale przedsiębiorcy nadal mogą je generować. Faktura wewnętrzna - co się zmieniło od stycznia 2013...

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zmiana zapisów faktury VAT a możliwość wystawienia faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zmniejszenie wartości sprzedaży wykonanych usług należy skorygować w zeznaniu za rok...

Stosownie do przepisów art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa ( Dz. U Nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje za prawidłowe stanowisko Strony, zawarte we wniosku o wydanie pisemnej...

W jakim miesiącu można dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu za zakupion...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy otrzymanie premii od dostawcy jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?Czy można wystawić fakturę korygującą na różnicę ceny, wynikającą z przeliczeń kursu walut z dnia wystawienia faktury i z dnia zapłaty?Pytanie dotyczy prawidłowości ustalenia daty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży z przedpłatą na poczet dostawSposób wyliczania kwoty podatku należnego wykazywanego na paragonach i fakturach w związku ze sprzedażą artykułówSpółka ma prawo do odliczenia podatku z faktur VAT za raty leasingowe za samochód ciężarowy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.