Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatek naliczony wynikający z faktur za zakupiony sprzęt medyczny służący świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia podlega odliczeniu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.08.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Podatnika przedstawione w ww. piśmie za prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 11.08.2006r. Podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Jednostka ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON, w ramach programu wyrównania różnic między regionami. Uzyskane dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup sprzętu medycznego, który będzie służył świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia. Ponadto Podatnik informuje, iż jako publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia. W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z zapytaniem: "czy podatek naliczony wynikający z faktur za zakupiony sprzęt medyczny służący świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia podlega odliczeniu?"

Zdaniem Podatnika, nie ma on prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu medycznego.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zatem istotną zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zakupiony przez Szpital sprzęt medyczny służył będzie świadczeniu usługi w zakresie ochrony zdrowia. Przedmiotowe usługi zostały wymienione w poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy, jako usługi podlegające zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

Mając powyższe na uwadze, tut. organ podatkowy stwierdza, iż Podatnik nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu medycznego.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek naliczony, usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej
Data aktualizacji: 26/01/2013 18:00:01

Czy uzasadnione jest żądanie faktury VAT?

Na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60; zmiany: Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732, Nr 85 poz. 727; Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 894; Dz.U. z 2005 r. Nr...

Obowiązek podatkowy VAT

Powstanie obowiązku podatkowego oznacza w uproszczeniu obowiązek ujawnienia czynności w ewidencji VAT w dniu powstania obowiązku podatkowego, a także ujęcia tej czynności w deklaracji VAT za ten właśnie okres, w którym powstał obowiązek podatkowy...

Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany Warszawa 01-844 ul. Skalbmierska 5

Zasięg terytorialny miasta część gminy Warszawa miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnicę Bielany gminy Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice powiaty warszawski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT...

Czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej w późniejszym t...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 5 sierpnia 2005 r. (data wpływu do Urzędu 9 sierpnia 2005 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu...

Akty prawne regulujące termin wystawienia faktury VAT

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie faktur korygujących z związku z udzieleniem rabatuCzy mogę dokonać odliczenia VAT z faktury zakupu samochodu otrzymanej przed dniem rejestracji jako podatnik VAT ?Dokumentowania oddelegowania pracowników do oddziału zarejestrowanego dla celów podatku od wartości dodanej na terytorium NiemiecTermin wystawienia faktury VAT z tytułu otrzymanych zaliczek i ratUrząd Skarbowy Lipsko 27-300 ul. Solecka 88
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.