Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatek naliczony wynikający z faktur za zakupiony sprzęt medyczny służący świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia podlega odliczeniu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.08.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Podatnika przedstawione w ww. piśmie za prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 11.08.2006r. Podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Jednostka ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON, w ramach programu wyrównania różnic między regionami. Uzyskane dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup sprzętu medycznego, który będzie służył świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia. Ponadto Podatnik informuje, iż jako publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia. W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z zapytaniem: "czy podatek naliczony wynikający z faktur za zakupiony sprzęt medyczny służący świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia podlega odliczeniu?"

Zdaniem Podatnika, nie ma on prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu medycznego.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zatem istotną zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zakupiony przez Szpital sprzęt medyczny służył będzie świadczeniu usługi w zakresie ochrony zdrowia. Przedmiotowe usługi zostały wymienione w poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy, jako usługi podlegające zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

Mając powyższe na uwadze, tut. organ podatkowy stwierdza, iż Podatnik nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu medycznego.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek naliczony, usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej
Data aktualizacji: 26/01/2013 18:00:01

Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla świadczonych usług...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy czynności refakturowania w miesiącach sierpień 2005 i styczeń 2006 podlegają opodatkow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy sposobu potwierdzenia przez kontrahenta odbioru faktury korygującej

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 08.08.2005r. (data wpływu do...

Przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury, dok...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

VAT - korekta faktury wewnętrznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatek VAT zawarty w fakturze dokumentującej zakup usługi utylizacji odzieży uszkodzonej podlega odliczeniu?Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów fakturę za naprawę powypadkową samochodu osobowego będącego w leasingu?Ż˝Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w walutach obcych w przypadku importu i eksportu towarówCzy przekazanie części lokalu należy potraktować jak dostawę, wystawić fakturę VAT i naliczyć podatek od towarów i usług?Czy można odliczyć od dochodu w zeznaniu za 2005 r. wydatki na internet, jeśli w 2005 r. podatnik mieszkał równolegle w K. i w N.?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.