Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatek od towarów i usług, w przypadku sprzedaży wysyłkowej, jest rozliczany w momencie otrzymania zapłaty za towar?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2007 r. dotyczącego momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży wysyłkowej

postanawia

uznać za prawidłowe stanowisko podatnika, iż podatek od towarów i usług w przypadku sprzedaży wysyłkowej jest rozliczany w momencie otrzymania zapłaty za towar

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem złożonym dnia 25.04.2007 r. uzupełnionym pismem z dnia 15.06.2007 r. (złożonym dnia 27.06.2006 r.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika.

Zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pan sprzedaż towarów handlowych m.in. przez internet w portalu Allegro. W w/w piśmie uzupełniającym przedmiotowy wniosek podaje Pan, że podatek od towarów i usług od sprzedaży wysyłkowej jest rozliczany w momencie otrzymania zapłaty za sprzedany towar, jeżeli jest otrzymywana przedpłata, to podatek VAT jest rozliczany w miesiącu otrzymania przedpłaty. Natomiast jeżeli najpierw następuje wysyłka towaru wraz z dokumentem sprzedaży, a zapłata pobrana przez firmę spedycyjną lub Pocztę Polską przekazywana jest na rachunek bankowy firmy w terminach późniejszych, wówczas podatek VAT należny od dokonanej sprzedaży zostaje rozliczany w miesiącu otrzymania zapłaty.

We wniosku nadmienia Pan również, że rozliczenie podatku VAT w momencie otrzymania zapłaty, a przed wydaniem towaru byłoby bardzo uciążliwe pod względem księgowym szczególnie na przełomie dwóch miesięcy, gdyż paragon z kasy fiskalnej zawierającej stawkę podatku VAT należy fiskalizować w momencie sprzedaży i nie można dokonać fiskalizacji z datą wcześniejszą, po wykonaniu dobowych raportów.

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty - w przypadku dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym. Fakturę należy w tym przypadku wystawić odbiorcy na zasadach ogólnych - z dniem wysyłki nie później niż 7 dnia, od dnia jej dokonania, lecz obowiązek podatkowy wiąże się nie z faktem jej wystawienia, lecz z momentem otrzymania zapłaty.

Zatem w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przedpłaty, bądź też otrzymania zapłaty, gdzie zapłata jest pobierana przez firmę spedycyjną lub Pocztę Polską i przekazywana na rachunek Pana firmy.

Natomiast fakt prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego, a zatem sprzedaż należy zewidencjonować w kasie z chwilą otrzymania zapłaty.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Interpretacja jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty jej otrzymania (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).
Słowa kluczowe: internet, kasa rejestrująca, obowiązek podatkowy, podatek od towarów i usług, sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż za pośrednictwem internetu, szczególny moment powstania obowiązku podatkowego
Data aktualizacji: 15/01/2013 03:00:01

Czy możłiwe będzie wystawienie faktur z różnymi nazwami w imieniu jednego przedsiębiorcy...

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki dotyczące...

Dochody z publikacji zdjęć na forach internetowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym zasadne jest odliczenie podatku VAT od zakupionych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wysyłanie faktur elektronicznych w systemie pdf

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy uwzględnić w przychodach i kosztach uzyskania przychodów różnice kursowe od wła...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 18.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązek podatkowy z tytułu WNT, wystawienie faktury oraz złożenie informacji podsumowującejZasadność wystawiania jednej faktury zbiorczej wraz z załącznikiem w przypadku występowania sprzedaży ciągłej towarówMożliwość oraz termin i sposób wystawienia zbiorczej faktury korygującej za miesiąc czy kwartałBrak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego w ramach projektu polegającego na zwiększeniu atrakcji turystycznej miastaUrząd Skarbowy Słupca 62-400 ul. Wspólna 1
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.