Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatek od towarów i usług zawarty na fakturach dotyczących zakupu lawet można odliczyć od podatku należnego?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr. 8, poz. 60 z 2005r ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie określenia czy podatek od towarów i usług zawarty na fakturach dotyczących zakupu lawet można odliczyć od podatku należnego .

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe

UZASADNIENIE :

W złożonym w tutejszym organie podatkowym piśmie z dnia 03.08.2005r ( data stempla pocztowego ) uzupełnionym w dniu 09.08.2005r podatnik przedstawił następujący stan faktyczny :

Związek podpisał umowę nr. 187/BC/05 na podstawie której podmiot jest zobowiązany do realizacji projektu pt. "Zakup lawet umożliwiających rozszerzenie prowadzenia gospodarki wędrownej".

W ramach realizacji powyższego projektu zostały zakupione lawety, które następnie zostaną zaksięgowane jako środki trwałe i będą amortyzowane. Lawety te muszą przez 5 lat być własnością Związku i jednocześnie Związek nie może za ich użyczanie pobierać żadnych opłat od pszczelarzy zrzeszonych w Związku. Lawety te będą służyły pszczelarzom Związku do przewozu uli na dany pożytek dla pszczół.

Przewóz uli na konkretny pożytek jest działalnością statutową Związku.

W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem czy podatek VAT zawarty na fakturze dotyczącej zakupu lawet można odliczyć od podatku należnego ?

Zdaniem podatnika nie można odliczyć podatku VAT z wyżej wymienionych faktur.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje :

W myśl art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr.54, poz.535 z 2004r z późn.zm. ) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przedmiotowego stanu faktycznego sprawy wynika, iż zakupione lawety będą nieodpłatnie użyczane członkom związku w ramach realizacji celów statutowych związku.

Ponadto usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane ( wyłącznie statutowe ) o symbolu PKWiU 91 są zwolnione od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 1 wyżej cytowanej ustawy.

Biorąc pod uwagę fakt, iż zakup lawet nie jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych gdyż nieodpłatne użyczenie wyżej wymienionych lawet nie stanowi odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup lawet w związku z realizacją umowy nr.187/BC/05.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, obniżenie podatku należnego, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 01/01/2013 18:00:01

Zasady postępowania w przypadku refakturowania usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki dokument powinien być wystawiony na udokumentowanie premii pieniężnej udzielanej kont...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu, faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Interpretacja przepisów prawa podatkowego podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Premie pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów u usług według 22% stawki po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Pruszków 05-800 ul. Staszica 1Czy udzielenie pożyczki należy traktować jako usługę udzielania pożyczek poza systemem bankowym i wystawiać fakturę VAT?W którym miesiącu w przedstawionej sytuacji powstał przychód podatkowy w podatku dochodowym?W zakresie uznania dokonywanej sprzedaży za dostawę o charakterze ciągłymCzy prawidłowym jest wystawianie noty obciążeniowej na koszty podatku od nieruchomości
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.